Analize

Federacija BiH i ovog ljeta bez vlastitih kapaciteta za gašenje požara

Načelnik Općine Neum Dragan Jurković i delegacija Vlade Federacije BiH, predvođena federalnim premijerom Fadilom Novalićem, početkom septembra prošle godine održali su sastanak u Neumu. Na sastanku je, pored ostalog, razgovarano i o kupovini letjelica za gašenje požara.

Foto: Civilna zaštita Konjic

Tom prilikom Novalić je podvukao bitnost pitanja prevencije požara te najavio da će u narednom budžetu Federacije BiH biti “ubačena kupovina dva ili tri aviona i dva helikoptera”.

Naročito je bilo bitno pitanje požara, odnosno prevencije požara. Mi sa federalnog nivoa ćemo svakako u sljedeći budžet ubaciti kupovinu dva ili tri aviona i dva helikoptera. Avioni će sasvim sigurno biti na raspolaganju na aerodromu Mostar i pošto je ovdje akvatorij jadranski, zgodni su za gašenje u Hercegovini. Helikopteri su za neki sjeverni dio Bosne i Hercegovine.

Fadil Novalić, 1.9.2021.

Ubrzo zatim, na sjednici održanoj 7.10.2021. godine, Vlada FBiH usvojila je informaciju o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH, koju je sačinila Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ).

Kako je tom prilikom navedeno, ova uprava zadužena je da Vladi predloži rješenje o imenovanju radne grupe koja će izraditi elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja značajna za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara, kao i druge zadatke zaštite i spašavanja.

Cilj elaborata bio je da se Vladi FBiH omogući konačno opredjeljenje o izboru i optimalnom broju letjelica, logističkoj podršci, načinu organizacije i finansiranja te uspostavljanju, funkcionisanju i upotrebi zračnih snaga za gašenje požara i provođenje drugih zadataka zaštite i spašavanja.

U saopštenju s navedene sjednice podvučeno je i da je FUCZ dužan predložiti način organizacije i funkcionisanja zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja u FBiH, a u okviru strukture FUCZ-a, dok je Vlada zadužila Federalno ministarstvo finansija da u budžetu FBiH za 2022. godinu osigura dodatna sredstva FUCZ-u za realizaciju ovih aktivnosti.

Vlada se opredijelila da u okviru prve faze nabavi letjelice za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (dva aviona air traktora i dva helikoptera), za šta će u budžetu FBiH biti osigurana finansijska sredstva u godišnjim iznosima definisanim u Elaboratu o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje.

Vlada FBiH, 7.10.2021.

Na sjednici održanoj 27.10.2021. godine najviši organ izvršne vlasti u FBiH imenovao je radnu grupu za izradu elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje.

Za članove Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja danas su imenovani Ramo Dautbašić (predsjednik), Almir Halebić, Slaven Hrkač, Samra Pehilj, Marin Raspudić, Damir Morić, Amadeo Mandić, Borislav Balaban, Elvir Džuho, Muharem Šabić, Mujo Mušić, Sanita Alagić i Maida Mekić-Skrobanović (članovi).

Vlada FBiH, 27.10.2021.

U vezi s tim, u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, usvojenom krajem marta 2022. godine, za Federalnu upravu civilne zaštite, pod stavkom br. 8213, Nabavka opreme-nabavka letjelica za gašenje požara, predviđena su sredstva od 30.000.000 KM.

Zaključkom usvojenim 14.4.2022. godine, Vlada FBiH prihvatila je Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja.

U Elaboratu je, između ostalog, navedeno da su u pripremi za izradu identifikovani problemi koji se trebaju riješiti i ciljevi koji se žele postići te da je glavni cilj ovog dokumenta formiranje funkcionalnih zračnih snaga, jedinice u Federaciji BiH, koja će biti optimalno kapacitirana kako ljudskim, tako i materijalnim resursima.

Uspostava ove zračne snage-jedinice neophodna je zbog učestalih i vrlo opsežnih požara na području Federacije BiH te je podvučeno da je “promptno potrebno pokrenuti aktivnosti na uspostavi zračnih snaga-jedinice i nabavke letjelica, koja se treba realizovati u dvije faze.

U prvoj fazi treba nabaviti samo protivpožarne – PP avione (dva jednosjeda i jedan dvosjed – amfibijska varijanta), a u drugoj fazi helikoptere. Bilo bi optimalno da se nabave tri helikoptera, ali broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisit će od budžeta Federacije BiH. Također, navedeno je da zračne snage – jedinica za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja treba biti organizovana kao neovisni pravni subjekt pri Vladi Federacije BiH, ali da postupa po zahtjevima i procedurama nadležnih organa.

Vlada FBiH, 14.4.2022.

Također, Elaboratom je predviđeno da prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posada za 2022. godinu, ili neko drugo ad hoc rješenje, jer, kako je dodano, “nije realno očekivati da se u toku tekuće godine mogu uspostaviti zračne snage-jedinica i nabaviti letjelice”.

Polovinom jula ove godine, na pitanje da li je Vlada FBiH već nabavila zračne traktore, član radne grupe i pilot helikoptera iz Helikopterske grupe Specijalne policije FUP-a Borislav Balaban odgovorio je za Klix.ba da trenutno nije ništa nabavljeno te da je Elaborat utvrdio način uspostave jedinice i njenu organizaciju, nakon čega bi se nabavili avioni.

Balaban je, pored ostalog, potvrdio da bi bilo optimalno da se nabave tri helikoptera, ali i istakao da će broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisiti od budžeta FBiH.

Radna grupa je uradila sve prijedloge, zaključke i uputit će ih prema Vladi, kako da se iznađe ako ne postoji zakonsko rješenje, mora ga parlament napraviti, mora sama vlada organizirati taj nezavisni pravni subjekat. Onda će se izabrati direktor, ljudi, mjesto smještaja, a paralelno tome radit će se i na nabavci aviona.

Borislav Balaban, 16.7.2022.

S obzirom na to da je, kako je Balaban rekao, period potreban da se nabave zračni traktori godinu i pol do dvije, u Elaboratu je predviđeno prelazno, ad hoc rješenje, poput iznajmljivanja aviona.

Inače, nismo ni od koga iznajmljivali, imamo potpisane međudržavne sporazume da nam avione ustupe Hrvatska i Crna Gora, imamo potpisan sporazum i sa Sjevernom Makedonijom, ali oni vam neće ustupiti avione ako kod njih gori.

Borislav Balaban, 16.7.2022.

Kada je riječ o problemu s požarima širom BiH, javnost je u bliskoj prošlosti bila svjedokom i političkih igara, o čemu je Istinomjer opširno pisao u analizi Političke igre ispred pomoći ugroženim područjima i stanovništvu. No, nakon što je Predsjedništvo BiH na hitnoj telefonskoj sjednici održanoj 15.7.2022. godine promptno reagovalo i odobrilo korištenje helikoptera Oružanih snaga BiH za gašenje požara u okolini Konjica i Čitluka, nadati se da je tim i takvim igrama došao kraj.

S druge strane, iako su u Federaciji BiH određene aktivnosti na nabavci letjelica za gašenje požara poduzete, poput izrade elaborata i izdvajanja određenih sredstava u budžetu, jasno je da će i ove godine ovaj entitet biti bez sopstvenih kapaciteta u borbi protiv požara koji i ovog ljeta bukte širom Bosne i Hercegovine.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!