Tumač znakovnog jezika u programu Kantonalne televizije TVSA

Nakon dugog niza sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo, Maria Nenadića sa direktorom JP Televizija Sarajevo (TVSA), u maju ove godine čuli smo najavu da će “u najskorije vrijeme” biti osigurani uslovi za rad tumača znakovnog jezika tokom dnevnika TVSA te prenosa Skupštine KS. Nekoliko mjeseci kasnije, Ministarstvo pravde i uprave KS, menadžment J.P. “Televizija Kantona Sarajevo”, zajedno sa predstavnicima Udruženja gluhih KS uspjeli su pronaći rješenje ovog problema.

Krajem 2017. godine zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Neira Dizdarević podnijela je sljedeću zastupničku inicijativu:

U saradnji sa Udruženjem gluhih KS apelujem na resorno ministarstvo da se iznađe način angažovanja tumača znakovnog jezika za dnevnik, koji se emituje svakodnevno na TVSA u terminu 18:30h. Naime, ovoj populaciji su trenutno prilagođene samo petominutne vijesti u 16h, što nije dovoljno i u  terminu kada je većina sugrađana još uvijek na poslu, ili na putu ka svojim domovima, nakon završetka radnog dana. Nadam se da ćete ovu i nicijativu razmotriti i usvojiti, kako bi se konačno omogućilo pravo na adekvatno informisanje o dnevnim dešavanjima jednoj od ranjivijih kategorija našeg društva.
(Neira Dizdarević, Zastupnička inicijativa 20.12.2017.)
Obzirom da Ministarstvo pravde i uprave KS vrši funkciju nadzora nad radom TVSA kao jedine kantonalne medijske kuće, nakon podnošenja ove inicijative, resorni ministar Mario Nenadić kazao je da ovu inicijativu smatra i svojom te da će ministarstvo nastojati što prije pronaći rješenje. Nekoliko mjeseci kasnije, u maju ove godine, ministar Nenadić rekao je da postoje određeni tehnički problemi, ali da će rješenje ipak biti pronađeno, i to u najskorije vrijeme.

Tražimo rješenja za prenošenje skupštine Kantona Sarajevo, i također za tumačenje glavnog dnevnika TVSA u 18:30h. Imamo nekih trehničkih problema vezano za to, ali su sudionici sastanka iskazali interes da se ovo pitanje u najskorije vrijeme riješi.

Ovu inicijativu smatram svojom, ali i vašom obavezom koju zajedno moramo ispuniti, za početak u okviru svih informativnih emisija koje priprema vaša televizijska kuća.

(Mario Nenadić, 22.05.2018.)

Podsjećamo, u skladu sa Zakonom o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo, koji je na snazi od 2011. godine tumačenje znakovnog jezika je obaveza kantonalnih audiovizuelnih medija.

“ Član 7.

(Prevođenje sjednica, informativnih i edukativnih emisija na znakovni jezik)

(l) Prilikom direktnog prijenosa ili emitovanja snimaka sjednica organa i institucija Kantona putem javnih kantonalnih, gradskih i općinskih audiovizuelnih medija, obavezno se osigurava prevođenje na znakovni jezik.

(2) Javni kantonalni, gradski i općinski audiovizuelni mediji obavezni su informativne i edukativne emisije, a posebno emisije za djecu, prilagoditi gluhim osobama znakovnim prevođenjem ili titlovanjem emisija koje emituju.”

Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo

Obzirom da je od podnošenja inicijative prošlo više od 6 mjeseci, Istinomjer je kontaktirao resorno ministarstvo, a kako bismo provjerili da li je pronađeno rješenje za angažovanja tumača znakovnog jezika za dnevnik i prenos Skupštine KS. Iz Ministarstva pravde i uprave KS za Istinomjer je potvrđeno da je obećanje ispunjeno, te nam je dostavljen na uvid i odgovor na zastupničku inicijativu Neire Dizdarević. U odgovoru se navodi da je nakon niza sastanaka predstavnika resornog ministarstva i menadžmenta J.P. “Televizija Kantona Sarajevo”, zajedno sa predstavnicima Udruženja gluhih KS konačno pronađeno rješenje, te da će znakovni tumač od sada biti angažovan po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Odgovor na zastupničku inicijativu, Ministarstvo pravde i uprave KS, 10.07.2018.

Zbog svega navedenog Istinomjer obećanju ministra Maria Nenadića, da će biti realizovana inicijativa i pronađeno rješenje za znakovno tumačenje dnevnika TVSA i prenošenje Skupštine KS, daje ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Borenović predvidio da će “biti sjednica Predsjedništva sa zastavom BiH”

Nakon što je okarakterisao čitavu “situaciju oko zastava kao jedan sveopšti cirkus”, Borenović je ustvrdio da Milorad...

Trenutni saziv Doma naroda Parlamenta FBiH nastavlja obnašati dužnost

Ustavni sud BiH između ostalog je naveo da “ovakva odredba ima za cilj da osigura kontinuitet vlasti i stalnost Parlamenta u državi, jer nemogućnost konstituiranja tijela nakon izbora ne smije...


FBiH: Programi sufinansiranja zaposlenja uspješno su realizovani u protekloj godini

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja, osim što su velika potreba bh. društva, također su i u samom vrhu liste prioriteta kada je u pitanju provođenje Reformske Agende. U oktobru...