Ispunjeno

Moratorij na plaćanje kredita u FBiH

Nakon što je 19. marta 2020. godine održao sastanak s predstavnicima banaka koje posluju na području FBiH, Udruženjem poslodavaca FBiH i Agencijom za bankarstvo FBiH, premijer FBiH Fadil Novalić najavio je mogućnost uvođenja određenih olakšica za fizička i pravna lica na području FBiH koja su kreditno zadužena.

 

Bankarski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine je likvidan i funkcionira bez problema. Fizičkim i pravnim licima banke će omogućiti moratorij, odnosno odgodu plaćanja kredita minimalno tri mjeseca. Agencija za bankarstvo i predstavnici banaka usaglasit će odluku i propisati procedure potrebne za realizaciju ovog dogovora.

Fadil Novalić, 19. mart 2020.

Dan kasnije, 20. marta 2020. godine Agencija za bankarstvo FBiH je na sjednici Upravnog odbora usvojila “odluke o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica u bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama”.

Odlukama, banke i nedepozitne finansijske institucije mogu odobriti klijentima posebne mjere, kao što su: moratorij, odnosno zastoj u otplati kredita, koji može trajati najmanje do objave prekida vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci, odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Saopćenje, Agencija za bankarstvo FBiH, 20. mart 2020.

Nekoliko dana kasnije, 23. marta 2020. godine Agencija za bankarstvo FBiH izdala je novo Saopćenje, iz kojeg se može zaključiti da je Agencija za bankarstvo FBiH subjektima bankarskog sistema u FBiH ostavila mogućnost izbora jedne od privremenih mjera za ublažavanje negativnih efekata na bankarski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH, što znači da će konačnu riječ o mjerama donositi svaka banka ponaosob.

Bitna odrednica odluka Agencije je da je subjektima bankarskog sistema, ostavljena mogućnost izbora jedne od predviđenih posebnih mjera koje će poduzeti i modaliteta koji mogu sadržavati jednu ili više posebnih mjera.

Saopćenje, Agencija za bankarstvo FBiH, 23. mart 2020.

Zbog, kako se navodi, “otklanjanja nedoumica u vezi s primjenom donesenih odluka Agencije koje proizilaze iz dostavljenih upita medija, građana, privrede”, uslijedilo je još jedno Dodatno pojašnjenje objavljenih saopštenja za javnost Agencije za bankarstvu FBiH od 26. marta 2020. godine u kojem se podsjeća da je Agencija u okviru svoje nadležnosti, kao odgovor na trenutnu vanrednu situaciju u Federaciji BiH, usvojila sljedeće odluke:

1. Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.

2. Odluka o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19.

Saopćenje, Agencija za bankarstvo FBiH, 26. mart 2020.

S obzirom na to da su pojedini mediji objavljivali da su odluke Agencije po principu “može, a i ne mora”, u dodatnom pojašnjenju objavljenih saopćenja za javnost dalje se navodi da je “odlukama Agencije jasno propisana obaveza banke, MKO i lizing društva da odobri jednu od posebnih mjera ili modalitet više posebnih mjera koji će pomoći klijentima, kako u periodu vanrednih okolnosti, tako i u narednom periodu da uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci, MKO i lizing društvu”.

U pomenutom saopćenju dalje se navodi o kojim mjerama se radi, te se precizira koja fizička i pravna lica imaju pravo na posebne mjere, o čemu se Istinomjer bavio u jednoj od svojih analiza.

Početkom aprila, Agencija za bankarstvo FBiH izdala je Obavijest o privremenim mjerama u pogledu obaveza subjekata bankarskog sistema za dostavu izvještaja Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, a u Saopćenju za javnost, od 03. aprila 2020. godine Agencija precizira koja lica imaju pravo na moratorij za otplatu kredita.

Agencija za bankarstvo FBiH obavještava javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH. (…) S druge strane, svi građani i pravna lica koji su pogođeni direktno ili indirektno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata i nema obračuna zatezne kamate, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere. Većina banaka je već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu komunikaciju sa klijentima. Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti sa klijentom u kontakt.

Saopćenje, Agencija za bankarstvo FBiH, 03. april 2020.

S obzirom na činjenicu da je Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH precizirano koja fizička i pravna kreditno zadužena lica imaju pravo na moratorij za otplatu kredita, te da banke tim licima moraju odobriti jednu od propisanih mjera, Istinomjer će obećanje premijera FBiH, Fadila Novalića ocijeniti ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!