Slaba realizacija zacrtanih ciljeva Vlade FBiH

Vlada FBiH definitivno se ne može pohvaliti dinamikom kojom provodi najavljene reforme i u tom pogledu je nivo vlasti koji je najmanje uradio u BiH. U prilog ove tvrdnje ide i činjenica da većina reformi i prioriteta Vlade FBiH koje je premijer Fadil Novalić najavio još u aprilu prošle godine, tačno godinu dana od njenog konstituisanja, ni nakon 18 mjeseci nije realizirana.

Brojne aktivnosti Vlade FBiH najavio je premijer Novalić na press konferenciji Vlade FBiH održanoj 4. aprila prošle godine, a Istinomjer donosi pregled realizacije najavljenih mjera.  

Glavni udar reforme ove godine je poboljšanje poslovnog okruženja. (…) Tu su prije svega Zakoni o predstečajnom poravnanju i Zakon o stečaju koji su u završnoj fazi. Izmjene i dopune zakona o privrednim društvima. Zakon o one stop shop i registraciji ureda. Privredni sudovi koji se pripremaju, samo neće ići tako brzo, parafiskalni nameti koje radimo sa USAID-om, da ih formatiramo da u cijeloj Federaciji budu isti ili slični i, naravno, u nekoj fazi drugoj posvetit ćemo se saglasnostima i dozvolama, znači ovo što nam pate privrednici. ”

Fadil Novalić, 04.04.2016.

Zakon o stečaju još uvijek nije usvojen nakon što je njegov Nacrt odobren u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH krajem prošle godine. Prema posljednjim informacijama, ovaj Zakon bi se uskoro ponovo mogao naći pred Vladom FBiH.

Uspostava one stop shopova najavljuje se duže vrijeme, a prema riječima člana Ekonomskog savjeta Vlade Federacije BiH, Gorana Miraščića Vlada “intenzivno” radi na tome. Međutim ova mjera još nije zaživjela. Slična stvar je i sa uspostavom Privrednih sudova u FBiH, što je Vlada FBiH navela kao jedan od prioriteta svog Koncepta ekonomskog razvoja od 2014. do 2018. godine i to na svojoj prvoj sjednici.

Još jedna od mjera koja je najavljena je i uspostava Registra parafiskalnih nameta, a Vlada FBiH njenu realizaciju provodi uz pomoć USAID-a kroz projekat Reforma fiskalnog sektora (FAR). Radna verzija “Registra taksi i naknada u Federaciji BiH“ predstavljena je krajem prošle godine no konačna verzija još nije objavljena.

Zakon o doprinosima koji će biti harmoniziran sa ovim radno pravnim zakonodavstvom, sada radimo na granskim, i svakako treba biti funkcionalan zakon o samodoprinosima koji ide obuhvatno na kompletna davanja, jer je i zakon o PIO urađen u tom smislu. Zakon o porezu na dohodak nakon toga, najvjerovatnije asimetričan, ali ćemo to vidjeti.”

Fadil Novalić, 04.04.2016.

Nacrti zakona o doprinosima, kao i Zakona o porezu na dohodak usvojeni su u Domu naroda Parlamenta FBiH u septembru ove godine. Vlada je ove nacrte pripremila još u martu, a konačni prijedlozi još se čekaju.

Iako je bilo najavljeno da će se to desiti u septembru ove godine, Vlada FBiH tek je na posljednjoj sjednici u proceduru uputila novi prijedlog ovog Zakona. Ranije je u Predstavničkom domu FBiH usvojen prijedlog izmjena ovog zakona koji su predložili iz Kluba poslanika SDP-a, a koji je predviđao povećanje svih penzija za 10%. Međutim, Vlada je dala negativno mišljenje na ovaj prijedlog jer, kako su tada rekli, ovaj proces bi narušio stabilnost penzionog fonda, a prijedlog nije provodiv i zbog nedostatka novca u budžetu

Zakon o platama i naknadama u organima uprave. Nakon granskih ugovora idemo sa novim zakonom o platama i naknadama u organima uprave, koji će biti harmoniziran i pošteniji. Zakon o uvezivanju radnog staža, kroz koji smo naišli na ove probleme koje sada rješavamo. Zakon o koncesijama – praktično mu treba još dvije tri sedmice da ugleda svjetlo dana.”

Fadil Novalić, 04.04.2016.

Vlada FBiH se još uvijek nije bavila Zakonom o platama i naknadama u organima uprave, a prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona povučen je sa sjednice Doma naroda, održane krajem aprila ove godine. Na prijedlog koji je predložio poslanik Naše Stranke Dennis Gratz, Vlada FBiH je prije nekoliko dana dana mišljenje kako je predložena dopuna člana 8. u potpunosti kontradiktorna sa stavom (1) i (3) istog člana važećeg zakona. Također, Vlada smatra kako je i predložena izmjena koja se odnosi na kaznene odredbe u suprotnosti sa odredbom člana 22. stav (5) Zakona o prekršajima.

Iako se njegovo donošenje najavljuje od početka mandata ove Vlade, Zakon o uvezivanju radnog staža još uvijek nije ugledao svjetlo dana. Prema informacijama koje su u medijima iznosili zvaničnici Vlade FBiH, na uvezivanje radnog staža u FBiH čeka blizu 80.000 radnika, a u ovu svrhu potrebno je osigurati gotovo milijardu KM. Ovom temom Istinomjer se detaljno bavio i ranije, a po svemu sudeći protesti radnika koji čekaju na uvezivanje radnog staža, poput najaktuelnijeg slučaja radnika Vitezita koji su stigli pješke pred zgradu Vlade FBiH, biće sve češći jer se Vlada ovim problemom bavi samo u gorećim situacijama poput ove.

Nacrt Zakona o koncesijama Vlada FBiH usvojila je u aprilu ove godine, a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH je usvojen 14. juna ove godine. Konačan tekst ovog Zakona još uvijek nije usvojen.

Očekujemo u maju da finaliziramo Strategiju borbe protiv korupcije. Jačanje Agencije za oduzimanje nelegalno stečene imovine; već smo počeli taj problem rješavati.”

Fadil Novalić, 04.04.2016.

Vlada FBiH usvojila je Strategiju za borbu protiv korupcije u septembru prošle godine, dok je za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom u budžetima za 2016. i 2017. godinu izdvojeno po 500.000 KM i to od Ministarstva pravde u prošloj, te Ministarstva unutrašnjih poslova ove godine.  

Radimo, već smo pri kraju kataloga 100 investicijskih projekata FBiH, da se otvori sav investicijski potencijal, nevezano je l’ investira država, privrednici, koncesije, ili bilo šta drugo i pristupit ćemo za koji mjesec izradi 100 produkata u FBiH da bismo mogli dati našoj ekonomskoj diplomatiji, nama i svima onima koji žele nešto po tom osnovu raditi, znači reklamiranje naših proizvoda i projekata. I, konačno, blizu smo zaključenja ugovora o preseljenju Vlade sa ciljem dodatnih ušteda i s ciljem objedinjavanja, kako bismo bili svi, tako da kažem, funkcionalniji.”

Fadil Novalić, 04.04.2016.

Vlada FBiH je u junu prošle godine utvrdila listu od 100 investicijskih projekata u FBiH, međutim finalno rješenje pomenutog kataloga nije moguće naći na web stranici Vlade FBiH. Informacije o Katalogu 100 produkata u FBiH nismo uspjeli pronaći.

Iako se i o preseljenju Vlade FBiH govorilo u više navrata, ona se još uvijek nalazi na istom mjestu, te će po svemu sudeći tu i ostati do kraja ovog mandata.

Sve u svemu, 18 mjeseci nakon najave prioritetnih aktivnosti Vlada FBiH se baš i ne može pohvaliti svojim rezultatima, ali ni provedbom ostalih mjera iz Reformeske agende na kojoj je bazirala svoje prioriteta i u kojoj se nalazi većina gore pomenutih mjera. To je pokazao i posljednji izvještaj CCI-a pod nazivom “Stanje nacije”, prema kojem je federalna Vlada do danas ispunila tek nekih 40% mjera iz ovog dokumenta.

(Istinomjer.ba)

Koliko će još trajati formiranje vlasti u BiH?

Predsjedništvo BiH, Vlada Republike Srpske, te vlade Zapadnohercegovačkog, Unsko-sanskog i Kantona Sarajevo trenutno su...

Kako je Dodik mijenjao stav o učešću OS BiH na proslavi 9. januara

Nakon što je ranije gorljivo insistirao na učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, odnosno Trećeg pješadijskog puka na proslavi 9. januara u Banjaluci, Milorad Dodik je još prošle godine počeo...

Dvije godine gradske uprave Širokog Brijega

Gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević, za mandat 2016. - 2020. dao je ukupno 19 obećanja, od čega su tri ocijenjena kao ispunjena, a četiri ocjenom “u progresu”. Pored obećanja koje je još u...