Analize

Zakon o uvezivanju radnog staža u FBiH: Dvije godine najava bez konkretnih rezultata

Ekonomsko – socijalno vijeće FBiH na sjednici održanoj prošle sedmice, nije dalo svoju podršku teksu Zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji je predložila Vlada FBiH, što će svakako uticati na rješavanje dugogodišnjeg problema mnogobrojnih radnika državnih preduzeća koji čekaju na uvezivanje staža, ali i uplatu zdravstvenog osiguranja. Prema dosadašnjim najavama najviših zvaničnika Vlade FBiH ovaj zakon je trebao biti usvojen davno, ali na njega ćemo po svemu sudeći još uvijek čekati.

Podršku predloženom zakonu nisu dali ni Savez samostalnih sindikata BiH i Udruženje poslodavaca FBiH jer smatraju da on diskriminira radnike u privatnim firmama kojima također nisu uplaćivani doprinosi i koji isto imaju potrebu za uvezivanjem radnog staža. Kako su predstavnici SSSBiH naveli nakon održane sjednice ESV-a, verzija zakona koju su razmatrali 2016. predviđala je da se on odnosi na sve firme, a ne samo državne.

Prema informacijama koje su u medijima iznosili zvaničnici Vlade FBiH, na uvezivanje radnog staža u FBiH čeka blizu 80.000 radnika, a u ovu svrhu potrebno je osigurati gotovo milijardu KM.

Donošenje Zakona o uvezivanju radnog staža premijer FBiH, Fadil Novalić, najavio je još u maju 2015. godine, nedugo po preuzimanju funkcije.

Otprilike do kraja godine ćemo moći donijeti takav jedan zakon gdje ćemo tačno znati u narednih 10 godina kad će koja skupina ići u penziju i mi ćemo se obavezati da povezujemo staž sa federalnog budžeta. Ako gledamo na minimalac to je negdje oko 860 miliona KM, ali ja samo upozoravam da je to problem koji moramo riješiti.

Fadil Novalić, FTV, Pošteno, 25.05.2015.

Vlada FBiH u augustu 2015. godine prvi put se upoznala sa radom interresorne radne grupe koja je pripremila radni tekst Nacrta zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala. Tada je zaključeno da se radi o dobroj polaznoj osnovi za nastavak aktivnosti na donošenju zakona, a Vlada je zadužila Federalni zavod PIO da radnoj grupi dostavi podatke vezane za uvezivanje radnog staža.

Ovaj zakon potom je uvršten i u Akcioni plan za provedbu Reformske agende za FBiH za period od 2015. do 2018. godine, koja je usvojena krajem 2015. godine. Prema akcionom planu zakon je trebao biti usvojen u oktobru, te stupiti na snagu još 1. januara 2016. godine, baš kako je najavio i premijer Novalić u svom gostovanju.

Kako je objašnjeno u dokumentu akcionog plana ovo zakonsko rješenje bi trebalo omogućiti odlazak radnika u penziju, prestanak pravnog postojanja neperspektivnih preduzeća i restruktuiranje perspektivnih kao i unaprijeđenje korporativnog upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima u skladu sa OECD-ovim pravilima.

Nakon što je probijen rok iz Akcionog plana za provedbu Reformske agende za FBiH, premijer Novalić je u aprilu 2016. godine najavio kako će Prijedlog zakona o uvezivanju radnog staža u maju iste godine biti upućen u proceduru.

Zakon smo vratili nazad na Ekonomsko-socijalno vijeće, da zajedno sa sindikatom i poslodavcima definiramo novu osnovu povezivanja staža, da izostavimo ovo na šta nismo ciljali. I eventualno možda uvrstimo zdravstveni sektor koji realno moramo malo više računa voditi o njemu i da napravimo novu osnovu. (…) 27.04. imamo to socijalno-ekonomsko vijeće, samo je tema uvezivanje radnog staža. I već negdje u maju bi izbacili Zakon koji je prekomponovan od onog što smo mi mislili jer smo dobili loše podatke”.

Fadil Novalić, FTV, 05.04.2016.

I ovo obećanje ostalo je neispunjeno, a o tome je tada pisao i Istinomjer.

Sjednica Ekonomsko socijalnog vijeća (ESV) FBiH održana je u maju 2016. godine i tada je zaključeno da se Prednact zakona o uvezivanju radnog staža uputi u javnu raspravu i parlamentarnu proceduru. Ovo rješenje odnosilo se na preuzimanje finansiranja neizmirenih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, javnim preduzećima i ustanovama u Federaciji BiH u periodu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 2014. godine.

Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača istakao je u uvodnom obraćanju na ovoj sjednici da bi za oko 76.000 osiguranika u FBiH koji bi do 2016. bili obuhvaćeni zakonom trebalo osigurati oko 900 milijuna KM, ako bi bila uzeta u obzir najniža osnovica za obračun doprinosa, dok bi ukupan iznos bio više milijardi KM, što je nerealno i neizvodljivo.

Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike FBiH, Večernji list, 10.05.2016.

Na tada održanoj sjednici zamjerke na predloženo rješenje imao je direktor Udruženja poslodavaca FBiH, Mladen Pandurević koji je za Istinomjer iznjeo razloge svog nezadovoljstva prednacrtom Zakona o uvezivanju radnog staža.

Prijedlog Vlade FBiH je bio da se Zakon o uvezivanju radnog staža odnosi samo na javne kompanije, što prema našem mišljenju ne bi bilo ustavno. Mi smo dali svoje primjedbe i nakon toga se više ništa nije dešavalo“, kazao je Pandurević koji je bio i član radne grupe koju je u svrhu izrade ovog zakona kreirala i prethodna Vlada FBiH.

Svakako najveći problem u donošenju kvalitetnog i provodivog zakonskog rješenja je nedostatak sredstava, što su više puta javno potvrdili zvaničnici Vlade FBiH koja svake godine u Budžetu planira sredstva za ovu namjenu. Tako je za u svrhu uplaćivanja neizmirenih obaveza u 2015. godini planirano 600.000 KM na ime subvencija JP za uvezivanje staža i penzionisanje uposlenika.

U 2016. godini Vlada je u Budžetu planirala 50 miliona (Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zakon o preuzimanju finansiranja neizmirenih obaveza za PIO/MIO za period 1992.-2014.), dok je u 2017. godini za ovu namjenu planirano 26 miliona KM, što je potvrdio i premijer Novalić.

Prema izvještajima sa sjednica, Vlada FBiH je također periodično donosila Odluke o subvencijama kojima je izdvajala sredstva za uvezivanje radnog staža radnika javnih preduzeća koji su stekli uslove za penziju.

Tako je u maju 2015. godine izdvojeno milion KM za uvezivanje staža radnicima 9 javnih preduzeća, dok su u decembru iste godine donesene su dvije odluke kojima je izdvojeno 603.443,97 KM odnosno 596.556,03 KM za uvezivanje staža radnicima preduzeća s većinskim državnim kapitalom i njihovim zavisnim društvima. Nakon toga, u julu 2016. godine, izdvojeno je još 233.911,40 KM za uvezivanje radnog staža 47 radnika KTK Visoko.

Nakon sve učestalijih protesta nezadovojnih i obespravljenih radnika u većinski javnim kompanijama, Vlada je sredinom januara ove godine zaključila da treba ubrzati donošenje izmjena Zakon o privatizaciji poduzeća, i u isto vrijeme, donijeti novi zakon koji bi regulirao neizmirene obveze za PIO/MIO iz već predviđenih sredstava u Budžetu FBiH za 2017. godinu.

Međutim, osim deklarativnih izjava o hitnosti donošenja Zakona o uvezivanju radnog staža u gotovo dvije godine od konstituisanja Vlade FBiH, skoro 80.000 radnika koji čekaju njegovu primjenu kako bi otišli u penziju, nije dobilo mnogo.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!