Istina

Škole i vrtići se zatvaraju tek u slučaju “nekontrolirane epidemije”

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, gostujući u programu TVSA 14.9.2021, govorila je o tome kako teče nastava u novoj školskoj godini, budući da su se učenici vratili u školske klupe. S tim u vezi, ustvrdila je kako će učenici nastaviti s nastavom uživo, te se referirala na kriterije za uvođenje mjera s nivoa Federacije BiH.

Fotografija: Vlada KS/Facebook

Hota-Muminović je istakla kako Ministarstvo za odgoj i obrazovanje prati epidemiološku situaciju te da su konstantno u konsultacijama s epidemiolozima. Ministrica je također navela da se nastava u školama odvija normalno i da se poštuju epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi. Dodala je da je Ministarstvo nadležno da odlučuje o modelu nastave, te je istakla da je federalni nivo propisao “4 nivoa rizika od širenja epidemije”, te da se škole zatvaraju tek na četvrtom nivou.

Federalni nivo je propisao četiri nivoa rizika od širenja pandemije. Četvrti nivo je kada je sve zatvoreno, dakle, kada je situacija vrlo alarmantna. To je jedan lockdown, bolnički kapaciteti su puni itd. U trećem nivou, to je, dakle, predzadnji nivo, neke se oblasti zatvaraju i smiruju, ali škole i vrtići, preporuka je da nastave s redovnim radom uz, kako se tamo kaže, pojačane sigurnosne mjere od prenosa zaraze. Dakle, gdje god je to moguće, škole moraju ostati otvorene.

Naida Hota-Muminović, 14.9.2021.

Na web stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH dostupan je dokument Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19 u kojem su navedene kategorije prenosa virusa, kao i mjere i preporuke koje je potrebno primijeniti za svaku od kategorija. S tim u vezi, nivo 1 je situacija u kojoj postoje osnovne mjere za sprečavanje prenosa virusa; nivo 2 se odnosi na situaciju “s niskom učestalošću u zajednici ili rizikom od prenosa u zajednicu izvan klastera”; nivo 3 je prenos u zajednicu s ograničenim dodatnim kapacitetom za reagiranje i rizikom da zdravstvene službe budu preplavljene, te nivo 4 koji se odnosi na “nekontroliranu epidemiju s ograničenim ili nikakvim dodatnim kapacitetom odgovora zdravstvenog sistema”. Također, dokumentom je definiran i “nivo prenosa u zajednici 0”, koji se odnosi na situaciju u kojoj nema poznatih prenosa SARS-CoV-2 u prethodnih 28 dana.

Kada je riječ o preporučenim mjerama koje se primjenjuju na nivou 3, o kojem je govorila i ministrica Hota-Muminović, navodi se da svi pojedinci “trebaju smanjiti svoje socijalne kontakte, a za neke aktivnosti razmotriti i zatvaranje, a istovremeno omogućiti osnovne usluge i škole da ostanu otvorene”. Također, u ovom slučaju, preporučuje se rad na daljinu gdje god je to moguće i zatvaranje neesencijalnih poslova, kao i prelazak univerzitetske nastave na online model. Međutim, to ne važi za osnovne i srednje škole i vrtiće.

Vrtići, osnovne i srednje škole trebale bi ostati otvorene uz odgovarajuće veće sigurnosne mjere, dok lokalni kontekst to dopušta. Kontinuitet obrazovanja za djecu, zbog njihove cjelokupne dobrobiti, zdravlja i sigurnosti trebaju biti u prvom planu svih relevantnih razmatranja i odluka.

Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje mjera u kontekstu COVID-19

I u preporučenim mjerama u nivou 4, koji podrazumijeva “nekontroliranu epidemiju”, navodi se kako je potrebno “razmotriti sve mogućnosti da škole ostanu otvorene”.

Razmotriti sve mogućnosti ostavljanja škola otvorenim, ali tako da se maksimalno ograniči osobni kontakt, ovisno od lokalnog konteksta. To uključuje strategije kombinirane nastave ili ograničavanje broj učenika. Također, treba razmotriti zatvaranje obrazovnih ustanova, uz korištenje drugih alternativa nastave – online nastava.

Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje mjera u kontekstu COVID-19

S obzirom na to da se u skladu s preporukama federalnog nivoa zatvaranje škola razmatra tek na nivou prenosa koji je okarakteriziran kao “nekontrolirana epidemija”, Istinomjer tvrdnju ministrice Hota-Muminović ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!