Neistina

Realizacija mjera za sanaciju GRAS-a

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 24.04.2018. godine, u svom obraćanju zastupnicima/cama, ministar saobraćaja KS-a, Mujo Fišo govoreći o realizaciji 45 mjera za sanaciju KJKP GRAS, iznio je pogrešnu konstataciju da je “privremeni upravitelj riješio 15 mjera”, kao i podatke koji se ne slažu sa zvaničnom Informacijom o realizaciji mjera koja je dostavljena Skupštini KS.

Od 45 mjera privremeni upravitelj je riješio 15 mjera, djelomično 12, a ostale zbog većih problema koji nisu djelom u nadležnosti Vlade nismo uspjeli realizovati. U ovom periodu u Grasu je penzionisano 390 uposlenika, pokrenute su i aktivnosti da se dio uposlenika koji mogu otići u privremenu penziju penzionišu. Uposlenici ranije nisu mogli da se liječe, jer im nije redovno uplaćivano zdravstveno osiguranje, sada je i to regulisano.

(Mujo Fišo, 24.04.2018.)

Podsjećamo, Vlada KS je 18.07.2017. Zaključkom, koji obuhvata 45 mjera, utvrdila Prijedlog za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS. Pomenute mjere, između ostalog, trebale bi rezultirati boljim javnim gradskim prevozom, kvalitetnijom uslugom, smanjenjem gubitaka i dugovanja preduzeća, te reprogramom dugovanja. Nakon devet mjeseci, od usvajanju ovih mjera privremeni upravnik i resorni ministar bili su obavezni podnijeti Skupštini KS izvještaj o realizaciji mjera, sa prijedlogom o nastavku sanacije ili prijedlogom o pokretanju stečaja ili likvidacije.

Izvještaj je podnesen. Međutim, stečaj ili likvidaciju više niko ne spominje.

Uvidom u Informaciju privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo, o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju ovog preduzeća, može se zaključiti da izjava ministra Fiše, u djelu koji se odnosi na broj realiziranih i djelimično realizairanih mjera nije tačna. Osim toga, za realizaciju mjera, osim upravitelja, zaslužna je i Vlada KS te resorno ministarstvo.

Informacija se odnosi na period od jula 2017. do aprila 2018. godine. Realizovane mjere, koje su bile obaveze upravitelja, su:

 1. Preuzmanje nadležnosti upravljačkih struktura (Skupštine KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo i uprava KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo), uz nadzor Ministarstva saobraćaja i saglasnost Vlade KS.
 2. Poduzete su aktivnosti na smanjenju broja zaposlenih, penzionisanje, zatim na
 3. smanjivanju starosne dobi uposlenih u preduzeću, u slučaju primanja novih radnika.
 4. urađene su kadrovske analize i isplanirana zbrinjavanja prekobrojnih uposlenih za čije zbrinjavanje će biti planirana sredstva u budžetu.
 5. Vrši se detaljna kontrola o dolascima i dolascima zaposlenika/ca na posao.
 6. Utvrđen je cjenovnik za komercijalne linije.
 7. Izrađen je dinamički plan izmirivanja finansijskih obaveza prema GRAS-ovim dobavljačima.
 8. Preispitani su svi zaključeni ugovori, posebno oni o reklamiranju na vozilima KJKP “GRAS”-a,
 9. Uvedena je puna kontrolu (zaštitara i policije) na ulazima u vozila na polaznim stajalištima za autobuski i minibuski saobraćaj.

Ispunjene mjere, iz nadležnosti Vlade KS uglavnom se odnose na budžetska izdvajanja za GRAS, a realizovano je sljedeće:

 1. Planiran su sredstva u iznosu od 20 miliona KM za investiciona ulaganja u KJKP GRAS.
 2. U budžetu KS planirano je 6 miliona KM za program zbrinjavanje radnika i participaciju sa JU Služba za zapošljavanje KS za penzionisanje uposlenika GRAS-a.
 3. Vlada KS planirala je da iz budžeta KS obezbijedi dodatna sredstva u iznosu od 7 miliona KM radi prevazilaženja pitanja isplata bruto plata – sredstva planirana kao pokriće gubitka.
 4. Donesena je Uredba o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz uposlenicima/cama u javnm institucijama.
 5. Vlada KS ispunila je i svoju obavezu da imenuje privremenog upravitelja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo na period od najmanje godinu dana.

Obaveze resornog ministarstva koje su naznačene kao realizovane odnose se na regulisanje redova vožnje, te podršku akciji kontrole i zaštite sistema naplate. Također, u Informaciji se navodi da su od strane ministarstva pokrenute procedure izbora projektanta za izradu “Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od „S“ krivini kod Holiday do Ilidže.”

Detalje o svih 45 mjera za sanaciju GRAS-a možete pogledati OVDJE.

Shodno Pokazateljima za period juli – decembar 2017. godine i januar – april 2018. godine, od 45 mjera ukupno je realizovano 16, od kojih je 9 realizovao privremeni upravitelj. Djelimično realizovano je 6, nerealizovanih 12, a za 9 mjera je navedeno da je realizacija u toku. Za svoju izjavu o broju realiziovanih mjera za sanaciju GRAS-a od Istinomjera dobija ocjenu neistina.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!