Neispunjeno

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Ilijašu

Reciklažno dvorište u Ilijašu imat će dvostruku funkciju jer će, osim za odlaganje otpada, služiti i na upotrebu preduzeću KJKP Rad, što će značajno doprinijeti smanjenju odlaganja smeća na divlje deponije.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je u aprilu 2019. godine sa tadašnjim ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damirom Filipovićem potpisao Sporazum o sufinansiranju izgradnje reciklažnog dvorišta Ilijaš.

Općina Ilijaš je u prethodnom periodu mnogo radila na ovom projektu, a ovim sporazumom smo definisali prvu fazu njegove izgradnje. Želim zahvaliti ministru i ministarstvu koje je uspjelo u budžetu definirati poziciju za ovu namjenu. Ovaj projekt će doprinijeti imidžu Općine Ilijaš.

Akif Fazić, 22. 4. 2019.

S tim u vezi, ugovor za prvu fazu izgradnje reciklažnog dvorišta, u vrijednosti 330 hiljada KM, potpisan je 5. 7. 2019. godine, a rok za izvođenje radova bio je 90 dana. Načelnik Fazlić naglasio je tom prilikom kako očekuje da druga faza projekta bude završena naredne godine, čime bi se u potpunosti finalizirao ovaj projekat.

Izgradnja reciklažnog dvorišta ima ogroman značaj sa aspekta zaštite okoliša i upravljanjem otpadom i također daje novi imidž općini i gradu Ilijaš. Zadovoljstvo je da smo danas bili u mogućnosti da potpišemo ovaj ugovor i da kreće realizacija ovog projekta. (…) Očekujemo da druga faza projekta bude završena naredne godine i da time u potpunosti finaliziramo ovaj projekat.

Akif Fazlić, 5. 7. 2019.

Iako se u javnosti do kraja 2019. godine nisu pojavile informacije o okončanju prve faze radova, načelnik Fazlić je na Dan Općine Ilijaš, 3. 3. 2020. godine, istakao da su spomenuti radovi okončani, kao i da će druga faza biti okončana tokom 2020. godine.

U ovoj godini završit ćemo izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu i dalje proširivati sistem dvolinijskog odvoza otpada.

Akif Fazlić, 3. 3. 2020.

S tim u vezi, u aprilu je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za drugu fazu radova, koji su započeli u junu 2020. godine. Druga faza radova, u vrijednosti od 249 hiljada KM, odnosi se na izgradnju manipulativnih površina, kolske vage, portirnice, nadstrešnica, elektroinstalacija, sistema navodnjavanja, protuprovale, te instaliranje videonadzora.

Želimo da što prije dođemo u fazu da možemo predati izgrađeno reciklažno dvorište na upravljanje KJKP Rad. Realizacija projekta značajno će doprinijeti smanjenju odlaganja smeća na divlje deponije i dobit ćemo reciklažni otpad koji će imati ekonomsku realizaciju. Rok za izvođenje radova je 90 dana.

Akif Fazlić, 10. 6. 2020.

Kako se po isteku navedenog roka u javnosti nisu pojavile informacije o okončanju radova na drugoj fazi izgradnje reciklažnog dvorišta, Istinomjer je kontaktirao Općinu Ilijaš.

Iz ove općine su nam pojasnili da, iako su radovi na drugoj fazi okončani, neophodno je provesti i treću fazu koja se odnosi na opremanje reciklažnog dvorišta.

Radovi II faze izgradnje reciklažnog dvorišta u Ilijašu su završeni. Da bi reciklažno dvorište bilo u funkciji, neophodno je planirati sredstva za III fazu koja se odnosi na opremu. Nakon implementacije III faze, u 2021. godini bio bi podnesen zahtjev za tehnički prijem radova i pokrenula bi se procedura dobijanja upotrebne dozvole.

Odgovor na upit, Općina Ilijaš, 18. 11. 2020.

Ipak, podsjećamo da je načelnik ove općine još 2019. godine istakao kako očekuje da druga faza projekta bude okončana tokom 2020. godine, čime je ovaj projekat trebao biti u potpunosti finaliziran. Fazlić je također početkom 2020. godine istakao kako će u ovoj godini, osim izgradnje, završiti i opremanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu.

Prema posljednjim informacijama iz Općine Ilijaš, za finaliziranje radova potrebno je provesti i treću fazu radi opremanja reciklažnog dvorišta, te bi se tek tokom 2021. godine podnio zahtjev za tehnički prijem radova, kao i procedura dobijanja upotrebne dozvole.

Ovim Istinomjer obećanje načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, da će u ovoj godini završiti izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu, ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!