Radi se na tome

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Ilijašu

Reciklažno dvorište u Ilijašu imat će dvostruku funkciju jer će osim građanima za odlaganje otpada služiti i na upotrebu KJKP “Rad” što će značajno doprinijeti smanjenju odlaganja smeća na divlje deponije.

Tadašnji ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Damir Filipović i načelnik Općine Ilijaš, Akif Fazlić potpisali su aprilu 2019. godine Sporazum o sufinansiranju izgradnje reciklažnog dvorišta Ilijaš.

Općina Ilijaš je u prethodnom periodu mnogo radila na ovom projektu, a ovim sporazumom smo definisali prvu fazu njegove izgradnje. Želim se zahvaliti ministru i ministarstvu koje je uspjelo u budžetu definirati poziciju za ovu namjenu. Ovaj projekt će doprinijeti imidžu Općine Ilijaš.

Akif Fazić, 22. april 2019.

S tim u vezi, ugovor za prvu fazu izgradnje reciklažnog dvorišta, u vrijednosti od oko 330 hiljada KM, potpisan je 5. jula 2019. godine. Rok za izvođenje radova bio je 90 dana, a tom prilikom je načelnik Fazlić naglasio da “očekuje da druga faza projekta bude završena naredne godine” čime bi u potpunosti bio finaliziran ovaj projekat.

Izgradnja reciklažnog dvorišta ima ogroman značaj sa aspekta zaštite okoliša i upravljanjem otpadom i također daje novi imidž općini i gradu Ilijaš. Zadovoljstvo je da smo danas bili u mogućnosti da potpišemo ovaj Ugovor i da kreće realizacija ovog projekta.

Akif Fazlić, 5. juli 2019.

Iako se u javnosti nisu pojavile informacije o okončanju prve faze radova načelnik Fazlić je na Dan Općine Ilijaš, 3. marta 2020. godine istakao da su pomenuti radovi okončani, kao i da će druga, ujedno i finalna faza, biti okončana tokom 2020. godine.

U ovoj godini završit ćemo izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu i dalje proširivati sistem dvolinijskog odvoza otpada.

Akif Fazlić, 3. mart 2020.

S tim u vezi, u aprilu je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za drugu fazu radova, te su radovi započeli 10. juna 2020. godine. Druga faza radova, čija vrijednost iznosi oko 249 hiljada KM, odnosi se na “izgradnju manipulativnih površina, kolske vage, portirnice, nadstrešnica, elektroinstalacija, sistema navodnjavanja, protuprovale te instaliranje videonadzora”.

Želimo da što prije dođemo u fazu da možemo predati izgrađeno reciklažno dvorište na upravljanje KJKP “Rad”. Realizacija projekta značajno će doprinijeti smanjenju odlaganja smeća na divlje deponije i dobit ćemo reciklažni otpad koji će imati ekonomsku realizaciju. Rok za izvođenje radova je 90 dana.

Akif Fazlić, 10. juni 2020.

S obzirom na činjenicu da je prva faza radova uspješno okončana, kao i da su radovi druge i finalne faze u toku, Istinomjer će obećanju načelnika Općine Ilijaš, Akifa Fazlića dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će druga i finalna faza biti okončana u najavljenom roku od 90 dana.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!