Istina

Približno jedna trećina nezaposlenih u FBiH su nestručne osobe

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dževad Adžem bio je gost emisije “Dan uživo” na N1 televiziji 9. februara 2021. godine, te se tom prilikom osvrnuo i na stanje obrazovnog sistema i obrazovnu strukturu osoba koje su evidentirane u službama za zapošljavanje.

Fotografija: N1

Adžem je istakao kako obrazovni sistem “ne izbacuje kadrove koji će stvoriti nove vrijednosti, reinvestirati i obezbijediti novi razvoj i rast”, te kako obrazovna struktura nezaposlenih loše utiče na domaće i strane investicije.

Od 310.000 ljudi koji se nalaze na birou, 30% ljudi nema nikakvu kvalifikaciju.

Dževad Adžem, 9. 2. 2021.

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, dana 31. 12. 2020. godine na evidencijama službi za zapošljavanje bile su registrirane 323.244 osobe, a od ukupnog broja nezaposlenih 69,61% (224.996) je stručnih, dok je 30,39% (98.248) nestručnih osoba. Kategorija nestručne osobe podrazumijeva nekvalifikovane radnike (završena osnovna škola – NKV), polukvalifikovane radnike (priučeni radnici sa završenom osnovnom školom – PKV) i radnike sa nižom stručnom spremom (radnici bez završene osnovne škole – NSS).

Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje

U 2020. godini najmanji broj nezaposlenih u Federaciji zabilježen je u martu (306.963), a najveći broj nezaposlenih u istoj godini evidentiran je u augustu (330.809).

Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje

S obzirom na to da prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje približno 30% evidentiranih osoba nema stručnu spremu, te imajući u vidu da je ukupan broj nezaposlenih koji su evidentirani u službama za zapošljavanje približno jednak broju koji je naveo i Dževad Adžem, Istinomjer će njegovu tvrdnju da “od 310.000 ljudi koji se nalaze na birou, 30% ljudi nema nikakvu kvalifikaciju” ocijeniti istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!