Analize

Prethodna garnitura bh. vlasti iza sebe ostavlja i nesređeno tržište gasa

Proteklih dana, Energetska zajednica odgodila je ranije najavljene sankcije Bosni i Hercegovini, zbog kršenja pravila Trećeg energetskog paketa i drugih energetskih pravila EU, iz razloga što bh. vlasti nisu, ni u proteklom mandatu, usvojili tzv. komplementarno zakonodavstvo za sektor gasa u BiH, koje bi bilo u skladu sa EU standardima te pravilima Energetske zajednice (EZ).

Još 2013. godine vlasti u BiH, od strane Energetske zajednice i EU, dobile su preporuke da se moraju ubrzati reforme u oblasti gasno komunalnih usluga, uspostaviti operatori sistema prijenosa i distribucije, razviti interno tržište gasa, itd. Svemu navedenom trebalo je prethoditi donošenje usklađene zakonske regulative, što se do danas nije desilo, a BiH prema mišljenju analitičara uspijeva izbjeći sankcije zahvaljujući blagonaklonosti EZ, koja nam godinama “gleda kroz prste”.

Kao što je to slučaj i u drugim sferama života, BiH je godinama u početnoj fazi kada je riječ o zadovoljavanju EU standarda u oblasti tržišta i distribucije gasa. Kao razlozi za ovakvo stanje navodi se, kao i obično, nedostatak saradnje i koordinacije između dva entiteta, što usporava zavodoljavanja standarda EU i opstruira stvaranja i funkcioniranje tržišta gasa i snabdijevanje istim.

Proteklih godina bilo je razgovora između između entitetskih premijera o izradi državne strategije, međutim ti razgovori završavali su bez uspjeha.

Bivša premijerka RS, Željka Cvijanović često je isticala da su Vlada RS i resorno ministarstvo “uradili svoj dio posla”, te da “ne pristaje na prijenos nadležnosti”.

Kada to uradimo neće biti problema, niti ćemo se suočavati s pričom o sankcijama. Ukoliko se očekuje da neka ministarstva mogu prihvatiti rješenja koja nisu ustavna, bojim su da su onda svi zalutali.

Željka Cvijanović, 31.03.2017.

Naime, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 6. jula 2017. godine Nacrt zakona o gasu Republike Srpske, kojim se uređuje način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, te pristup tržištu, kao i način obavljanja djelatnosti transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom na teritoriji Republike Srpske. Ovaj nacrt prošao je parlamentarnu proceduru i nakon objave u Službenom glasniku RS, počev od 20.03.2018. godine Zakon o gasu RS stupio je na snagu.

S druge strane Zakon o gasu FBiH zapeo je u parlamentarnoj proceduri i nije usvojen za vrijeme mandata 2014 – 2018, no to nije pretjerano zabrinjavalo Vladu FBiH.

I dalje je problem plin. Sankcije se odnose na to da neće biti moguće konzumirati sredstva koja ionako ni sada ne konzumiramo. Znači, neće se ništa dogoditi.

Fadil Novalić, 31.03.2017.

Usvajanje Zakona o gasu Federacije BiH, i akata koji proizilaze iz ovog zakona, prema saopćenju resornog ministarstva zastalo je “u završnoj fazi parlamentarne procedure.” Ovim zakonom stvorile bi se pretpostavke za: ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja, smanjenje negativnih uticaja na okoliš, povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljenje energetskih potreba potrošača, ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela BiH u pogledu smanjenja emisija gasova staklene bašte i dr.

Podsjećamo, krajem augusta ove godine Vijeće ministara BiH, na sjednici održanoj 29.08.2018. godine, usvojilo je Okvirnu energetsku strategiju Bosne i Hercegovine do 2035. godine.

Na press-konferenciji nakon sjednice, odlazeći predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić rekao je da je Vijeće ministara ovim ”zaokružilo usvajanje paketa od četiri najvažnije strategije za ekonomski i infrastrukturni razvoj Bosne i Hercegovine – transportnu, energetsku, strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja, te strategiju okoliša”, te dodao, “da su usvajanjem energetske strategije stvoreni uvjeti za povlačenje sredstava EU za energetski sektor u BiH, kao i za privlačenje drugih investicije taj sektor”.

Ipak, direktor Sekretarijata Energetske zajednice, komentirajući Okvirnu Energetsku strategiju BiH, nije bio tako optimističan niti zadovoljan kao Zvizdić. Iz njegve izjave bilo je i više nego jasno da je BiH i dalje daleko od “stvaranja uvjeta”, a kako je ustvrdio Zvizdić.

Energetska strategija ne znači ništa bez usvajanja zakona. BiH je sankcionisana time što je, međunarodno gledano, ne baš ozbiljna zemlja. Na primjer na području gasa, Federacija BiH uopšte nema Zakona, ima gasno tržište i potrošače koji su potpuno nezaštićeni. Preduzeće BH Gas nema interesa da se to završi.

Janez Kopač, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice, 30.08.2018.

Na ovu izjavu tada je reagovano iz preduzeća BH Gas, koje je, između ostalog, priznalo sve što je Kopača konstatovao.

Prvobitni tekst zakona je kroz godine izrade, u dijelu gasa, sveden na svega 5 članova u zakonu. Primjedba koju daje BH Gas je ta da se Treći Energetski paket ne može primjeniti kroz 5 članova zakona, te da tarife i tarifni obračuni, balansiranje, licence, međunarodno predstavljanje, regulator sa punim ovlastima treba da bude na državnom nivou. (… ) Zakon o gasu RS je preuzeo SVE državne ingerencije, što je vrlo dobro poznato gdinu Kopaču, ali nažalost svih građana u Federaciji BiH, isto ne spominje u svojoj izjavi. FBiH sada i uslovno rečeno i ne treba zakon, jer je RS preuzela (nezakonito) sve ingerencije na jedinoj ulaznoj tačci gasa u BiH – Zvornik, te započela regulirati cijene transporta gasa, licencirati, međunarodno predstavljati itd.

Saopćenje BH Gas-a, 30.08.2018.

Iako je predsjedavajući Vijeća ministara BiH ustvrdio da je Okvirna Energetska strategija BiH do 2035. godine nešto čime se BiH i prethodna garnitura vlasti može pohvaliti, predstavnici EZ kao i nedonošenje odgovarajuće zakonske regulative i podzakonskih akata, to demantuju.

Podsjećamo, Sekretarijat EZ-a je još od 2013. godine zaprijetio mjerama protiv BiH zbog kršenja gasne regulative EU, ali u proteklih pet godina malo toga je uređeno. Može se zaključiti da ni strateški rok do 2035. godine ne ulijeva optimizam, no ipak ostaje nada da će se buduća državna i entitetske vlasti, koje imaju pune ruke posla kada je u pitanju ovaj sektor, angažovati oko usvajanje Zakona o gasu BiH, koji bi definisao organizacijsku strukturu i način funkcionisanja sektora gasa, kako na državnom, tako i na nivou bh. entiteta.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!