Neistina

Predsjednik Republike Srpske nije predstavnik srpskog naroda

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić (DNS) gostovao je 4.7.2023. godine u emisiji “Dan uživo” na N1 televiziji. Tom prilikom govorio je o aktuelnim političkim temama i ustvrdio da je predsjednik Republike Srpske “predstavnik srpskog naroda”.

Screenshot: N1

Milorad Dodik je za nas izabrani predstavnik srpskog naroda, izabrani predsjednik, čovjek koji ima potpuni legalitet i legitimitet, i nemojte sumnjati da mi svi izabrani predstavnici iz RS stojimo uz Milorada Dodika.

Nenad Nešić, 4.7.2023.

Nešićevu tvrdnju demantuje u prvom redu Ustav Republike Srpske s obzirom na to da se u njemu ni na jednom mjestu ne navodi da je predsjednik RS predstavnik srpskog naroda.

Članom 80. Ustava Republike Srpske definisano je da RS ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji pomažu predsjedniku u obavljanju poslova koje im povjeri predsjednik RS. Također, istim je članom definisano da su potpredsjednici iz različitih konstitutivnih naroda.

Članom 83. Ustava RS definisano je da se predsjednik i potpredsjednici RS biraju direktno s liste kandidata za predsjednika, tako što je za predsjednika izabran kandidat koji ostvari najveći broj glasova, a za potpredsjednike su izabrani kandidati iz druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova iza izabranog predsjednika Republike Srpske.

Nadalje, u članu 88. Ustava RS navodi se da je predsjednik Republike Srpske odgovoran građanima i oni ga mogu opozvati istim postupkom po kome su ga i izabrali.

Dakle, osim što je propisano da predsjednik i dva potpredsjednika moraju biti pripadnici različitih konstitutivnih naroda, Ustavom RS nije definisano da je predsjednik RS predstavnik srpskog naroda, kao što nije propisano ni da su potpredsjednici predstavnici druga dva konstitutivna naroda.

Pored toga, vrijedi podsjetiti da prilikom stupanja na dužnost predsjednik i potpredsjednici polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.

I na osnovu teksta svečane zakletve, koji je definisan Poslovnikom NSRS, jasno je da predsjednik RS nije predstavnik srpskog naroda, već svih građana Republike Srpske:

„Za­kli­njem se da ću du­žno­sti sa­vje­sno i od­go­vor­no iz­vr­ša­va­ti, dr­žav­ne taj­ne ču­va­ti, in­te­re­se na­ro­da i gra­đa­na Re­pu­bli­ke Srp­ske bra­ni­ti i za­stu­pa­ti, Usta­va i za­ko­na Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Re­pu­bli­ke Srp­ske ča­sno se dr­ža­ti”.

Poslovnik NSRS

Podsjećamo, Ustavi sud je 2000. godine donio odluku kojom se riječi “država srpskog naroda” iz člana 1. Ustava RS, koji je glasio “Republika Srpska je država srpskog naroda i svih njenih građana”, proglašavaju neustavnim.

Uzimajući u obzir odredbe Ustava Republike Srpske, Istinomjer tvrdnju Nenada Nešića da je Milorad Dodik predstavnik srpskog naroda ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!