Neistina

Predloženi sastav Vlade KS nije u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo (KS) Elvedin Okerić (NiP) učestvovao je u emisiji Polis, emitovanoj na TVSA 9. marta 2023. godine. Okerić je, pored ostalog, komentarisao i predloženi saziv nove Vlade KS, odnosno rodnu ravnopravnost po pitanju broja muškaraca i žena među kandidatima.

Screenshot: TVSA

Naime, na osvrt voditeljice da u predloženom sastavu Vlade nije ispoštovan kriterij da zastupljenost jednog spola iznosi zakonski minimalno propisanih 40%, Okerić je ustvrdio da ovaj kriterij nije “u potpunosti obavezujući”, ali da bi bio ispoštovan kada bi još jedna žena ušla u sastav Vlade:

To nije kriterij koji je u potpunosti obavezujući, kao što je jedan od kriterija nacionalna struktura da bude ravnomjerno uspostavljena. Kandidatkinje koje su došle ispred svojih stranaka su, smatramo najbolje, one koje su stranke imale za tu poziciju. Zbog čega više nije bilo žena, možda još jedna koja bi zadovoljila tu kvotu od 40%, nemam taj konkretan odgovor.

Elvedin Okerić, 9.3.2023.

Kolegij Skupštine KS zakazao je za 24. mart 2023. godine održavanje Pete sjednice Skupštine KS na kojoj će se, prema usvojenom dnevnom redu, naći i Prijedlog odluke o potvrđivanju nove Vlade Kantona Sarajevo.

Sastav nove Vlade KS, odnosno 12 kantonalnih ministrica i ministara predložio je ranije imenovani mandatar Nihad Uk. Među 13 predloženih kandidata/kinja nalaze se samo tri žene, Darja Softić Kadenić (kandidatkinja za ministricu pravde i uprave), Enda Pavić Pečenković (kandidatkinja za ministricu rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica), te Naida Hota-Muminović (kandidatkinja za ministricu odgoja i obrazovanja)

Da kriterij o zastupljenosti jednog od spolova u minimalnom procentu od 40% jeste pravno obavezujući, suprotno tvrdnji Okerića, govori Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Prema ovom zakonu, državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlasti i političke stranke moraju osigurati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju.

Ravnopravna zastupljenost, prema navedenom zakonu, podrazumijeva zastupljenost jednog od spolova najmanje u procentu od 40%:

Član 20.

(1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju. Ova obaveza postoji i za sve ovlaštene predlagače prilikom izbora predstavnika i delegacija u međunarodnim organizacijama i tijelima.

(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana.

(3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

(4) Tijela iz stava (1) ovog člana u cilju ostvarivanja ravnopravne zastupljenosti spolova i otklanjanja diskriminacije dužna su donositi posebne mjere propisane članom 8. ovog Zakona.

Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH

Osim toga, nije tačna ni tvrdnja Okerića da bi žene u novoj Vladi KS bile zastupljene u procentu od 40% kada bi još samo jedna žena bila predložena za ministarsku poziciju. Budući da Vladu KS broji 13 članova/ica, potrebno je da barem šest osoba jednog spola uđe u njen sastav kako bi bio ispoštovan Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, odnosno neophodno je da Vlada KS broji još barem tri osobe ženskog spola.

Shodno navedenom, tvrdnje Elmedina Okerića da kriterij o zastupljenosti jednog spola u državnim tijelima u minimalnom procentu od 40% nije “u potpunosti obavezujući”, odnosno da bi predlaganjem još jedne žene bila zadovoljena kvota od 40%, Istinomjer ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!