Analize

Pravosuđe i temeljna prava nisu bili u fokusu rada Vijeća ministara BiH tokom prve godine mandata

Od ukupno 24 obećanja u oblasti pravne države, njih 10 ocijenjeno je kao započeto, a među njima se našlo i obećanje o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. Klubovi poslanika SNSD-a i HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u februaru 2020. godine, uputili su u proceduru Prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH.

Obećanje koje se odnosi na borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije, terorizma i uvođenje savremenih tehnologija dobilo je ocjenu započeto. Naime, Ministarstvo sigurnosti BiH tokom 2020. godine poduzelo je niz mjera s cilјem uspostavlјanja sistema videonadzora na graničnim prijelazima.

Nakon sjednice Vijeća ministara BiH, koja je održana 26. novembra 2020. godine, saopćeno je da je “uspostavlјen integrirani sistem videonadzora Granične policije BiH, koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prijelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije”, te da je “ovaj sistem važan za dalјnji rad Granične policije BiH i za smanjivanje mogućnosti koruptivnog djelovanja”.

Na 11. i 12. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanim 14. 7. 2020. godine, Vijeće ministara BiH upoznato je sa Četvrtim izvješćem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja. Strategija za borbu protiv korupcije i Akcijski plan za njezino provođenje za period 2015 – 2019. godina nisu u potpunosti realizovani. Od ukupno predviđenih 226 aktivnosti, njih 206 je realizirano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizirano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizirano.

Određene aktivnosti zabilježene su kada je u pitanju realizacija obećanja koja se odnose na dosljedno provođenje Zakona o zabrani diskriminacije, ulaganje u odbrambene kapacitete BiH, te uvođenje principa kriznog planiranja i upravljanja kriznim situacijama.

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država učestvovali su 18. i 19. novembra 2020. godine na zajedničkoj vojnoj vježbi pod nazivom “Bilateralna vježba”, koja se realizirala na poligonima za obuku OS BiH – Glamoč i Manjača.

Bilateralna vježba” će omogućiti Oružanim snagama BiH unapređenje partnerske saradnje sa SAD-om i NATO partnerima, te razvijanje interoperabilnosti i spremnosti, kao i stvoriti pretpostavke za uvođenje novih sposobnosti OS BiH. Oružane snage BiH će na vježbi učestvovati uz kompjuterski podržanu vježbu (CAX) i terensku vježbu (FTX), a Oružane snage SAD-a će učestvovati sa dva (2) aviona F-16, te će vršiti podršku snagama na terenu. Avioni, koji će pružati blisku zračnu podršku na lokaciji poligona Glamoč, neće koristiti bojevu municiju, već će, nakon poziva za podršku, izvršiti lasersko zaključavanje cilja i simulirano uništenje.

Ministarstvo odbrane BiH, 18.11.2020.

Kako je pojašnjeno, cilj vježbe bio je da Oružane snage BiH kroz vježbu sa specijalistima za navođenje i kontrolu bliske zračne podrške (Joint Terminal Attack Controllers – JTAC) unaprijede operativne sposobnosti deklarisane bataljonske grupe.

Vijeće ministara BiH na je svojoj 1. sjednici, održanoj 30.12.2020. godine, donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane.

Također, na 3. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 30.01.2020. godine, utvrđen je Prijedlog sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, u cilju pružanja usluga u zračnom prometu u skladu sa zakonodavstvom Jedinstvenog evropskog neba. Cilj ovog sporazuma je rješavanje pravnih i institucionalnih aspekata delegiranja odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu.

U oblasti pravna država započete su i određene aktivnosti na povećanju transparentnosti javnih nabavki. Naime, jedna od obaveza BiH na njenom evropskom putu bila je da u 2020. godini usvoji novi zakon o javnim nabavkama, s obzirom na to da je Europska komisija u svojim izvještajima o napretku BiH u više navrata identifikovala čitav niz neefikasnosti, neopravdanog trošenja i nedostatka mehanizama kontrole u sistemu javnih nabavki. Obećanja koja su se odnosila na efikasniji rad pravosudnih institucija, odnosno povećanje transparentnosti rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) i poboljšanja kapaciteta Ureda disciplinskog tužioca, te ubrzanje procesa donošenja i provođenja sudskih odluka uvođenjem novih tehnologija, imenovanje većeg broj dodatnih sudija i sl, također su ocijenjena kao nezapočeta.

Mehanizmi za prevenciju i borbu protiv sistemske korupcije u BiH također se nisu našli na dnevnom redu sjednica Vijeća ministara BiH u prvoj godini mandata.

Realizacija obećanja koja se tiču odnosa države Bosne i Hercegovine spram religijskih zajednica, te s tim u vezi dosljednu primjenu Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH, također su ocjenjena kao nezapočeta.

Kada je u pitanju oblast pravosuđa, Evropska komisija u svom redovnom izvještaju o BiH, koji je objavljen početkom oktobra 2020. godine, konstatovala je da u toku izvještajnog perioda nije postignut napredak u ovoj oblasti. Nisu poduzete odgovarajuće mjere za provedbu reforme pravosuđa, a uočeni su i evidentni znakovi pogoršanja.

Vijeće ministara BiH u prvoj godini mandata nije se bavilo pitanjima i mjerama za jačanje integriteta i povratak povjerenja građana u pravosuđe. Izostala su i zalaganja za vjerodostojne provjere nosilaca pravosudnih funkcija. Opstrukcije u provođenju pravosudnih reformi, unatoč mnogobrojnim aferama koje su potresle Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, kao i uplitanje nekih političkih aktera u rad pravosuđa, obilježili su, između ostalog, prvu godinu rada aktuelnog saziva VM BiH. Bolje funkcioniranje pravosuđa preduslov je da se ostvare građanska prava i započne borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, te će, u tom smislu, u narednom periodu pred VM BiH biti i najveći izazovi.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!