Započeto

Borba protiv organiziranoga kriminala, korupcije i terorizma- uvođenje savremenih tehnologija

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

Naročitu pozornost posvetiti ćemo borbi protiv organiziranoga kriminala i terorizma. Za učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma potrebne su dobro organizirane, profesionalne i s državne razine financirane i koordinirane policijske i obavještajne službe. Stoga podržavamo maksimalnu profesionalizaciju, modernizaciju u opremanju i obuci ovih službi u BiH. Nužna je suradnja sa susjednim državama i međunarodnim institucijama. Zalažemo se za uvođenje suvremenih tehnologija u suzbijanju kriminala i zaštiti ustavnoga poretka, pri čemu građani trebaju biti zaštićeni od zlouporaba njihovih osobnih podataka.

Obrazloženje

U prve dvije godine mandata Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ 2018

Ministarstva sigurnosti BiH tokom 2020. godine poduzelo je niz mjera s cilјem uspostavlјanja sistema videonadzora na graničnim prijelazima, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH koja je održana 26. novembra 2020. godine.

U Informaciji koja je dostavljena Vijeću ministara BiH navodeno je da je “uspostavlјen integrirani sistem videonadzora Granične policije BiH koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prijelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije” te da je “ovaj sistem važan je za dalјnji rad Granične policije BiH i za smanjivanje mogućnosti koruptivnog djelovanja”.

Na 9. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 18. 6. 2020. godine, Vijeće ministara usvojilo je Izvješće Ministarstva sigurnosti o realizaciji Akcijskog plana za provođenje Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, koja sadrži sedam strateških ciljeva i 155 planiranih aktivnosti, od kojih je 60 predviđeno Strategijom.

Na 11. i 12. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH, održanim 14. 7. 2020. godine,  Vijeće ministara BiH upoznato je sa Četvrtim izvješćem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcijskim planom za njezino provođenje.

Prema Izvješću, ostvaren je određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost  stanja u BiH i percepcija korupcije zasjenjuju statističke pokazatelje njezinog provođenja.Tako je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizirano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizirano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizirano. Strategija i prateći akcijski plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih rokova.

Vijeće ministara BiH, 14. 7. 2020.

Nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelo sa prikupljanjem informacija potrebnih za izradu Konačnog izvještaja o implementaciji Akcionog plana nove Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, te Vijeću ministara BiH poslalo na usvajanje odluku o formiranju radne grupe za izradu dokumenta nove strategije, na 28. sjednici održanoj 24.2.2021. godine ovaj organ izvršne vlasti usvojio je Odluku o Formiranju Radne grupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021-2023.godina. 

Tako se u članu 1. Predmet odluke navodi: 

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023. godina.

Odluka Vijeća ministra BiH, 24.2.2021.

Bivša glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić, sa zamjenicom glavnog tužioca Ozrenkom Nešković i saradnicima, sudjelovala je na sastanku povodom predstavljanja projekta-Partnerstvo protiv kriminaliteta i terorizma, koji je pokrenula Agencija EU za obuke službenika organa za provođenje zakona (CEPOL) uz partnerstvo Ureda Evropske policije – EUROPOL.

Kako se u saopštenju sa sastanka navodi, na njemu su sudjelovali i zvaničnici institucija i agencija za provođenje zakona iz Bosne i Hercegovine, kao i međunarodni eksperti iz Evropske unije.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta nadležnih institucija u zemljama Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, uključujući i prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma, kroz jačanje saradnje unutar institucija regiona, kao i Evropske unije.

Tužilaštvo BiH, 25.3.2021.

Ministar Cikotić učestvovao je na Forumu ministara pravde i unutrašnjih poslova EU – Zapadni Balkan na Brdu kod Kranja, održanom 2.12.2021. godine.  U saopćenju Ministarstva sigurnosti BiH tom prilikom je navedeno da je razgovarano o upravljanju migracijama, azilom i graničnoj sigurnosti te razmjeni informacija u ovoj oblasti.

U borbi protiv ilegalnih migracija razgovarano je o jačanju saradnje u borbi protiv krijumčara ljudima, te povratka i readmisije ilegalnih migranata u zemlje porijekla.

Također, razgovarano je o borbi protiv terorizma, ekstremizma i radikalizma, sa posebnim fokusom na povratak stranih boraca u region. Razgovarano je o jačanju saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala, uključujući krijumčarenje migranata, trgovine ljudima, droge i oružja.

Ministar Cikotić je u svom obraćanju istakao mjere koje je BiH poduzela u upravljanju migracijama, izgradnji kapaciteta za smještaj migranata, te trenutnom situacijom u ovoj oblasti. Naglasio je da državne institucije u sve većoj mjeri preuzimaju upravljanje migracijama te da su pozitivni rezultati vidljivi i na terenu.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 2.12.2021.

U izradi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem, kako je navedeno, prevazilaženja zastoja na donošenju ovog vrlo važnog zakona, na sastanku u Sarajevu 5.5.2021. godine učestvovali su ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, predstavnici institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Kako je tom prilikom na zvaničnoj stranici ministarstva sigurnosti još podvučeno, radna grupa koju je formiralo Vijeće ministara BiH uradila je značajan dio posla na izradi teksta Nacrta zakona, ali nije se mogla usaglasila oko veoma bitnih odredbi zakona koji se odnose pojednine osnovne pojmove u vezi mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, uspostavljanje Centralnog registra stvarnih vlasnika, pristupa informacijama iz Centralnog registra stvarnih vlasnika, mogućnost elektronske identifikacije klijenata, definisanje pojedinih obveznika Zakona i nadzora nad radom obveznika.

Na sastanku, rukovodici nadležnih institucija su pokušali približiti stavove radi potpunog usklađivanja ovog zakona sa relevantnim međunarodnim standardima koji predstavljaju međunarodne obaveze i za našu državu. Ministarstvo sigurnosti BiH, odnosno ministar Cikotić je prije sastanka ponudio nekoliko mogućih rješenja za sporne tačke zakona ali o tome nije postignuta saglasnost. Sa sastanka je zaključeno da će ministar Cikotić informisati Vijeće ministara BiH o do sada poduzetim mjerama na izradi zakona i potrebi poduzimanja narednih koraka u usaglašavanju Narcta Zakona o sprječavanju pravnja novca i finsiranja terorističkih aktivnosti.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 5.5.2021.

Evropska unija i Bosna i Hercegovina održale su 1.10.2021. godine u Sarajevu dijalog o borbi protiv terorizma koji se fokusira na postojeću i buduću saradnju između Bosne i Hercegovine i EU u oblasti borbe protiv terorizma i sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma. EU redovno održava takve dijaloge sa partnerima u interesu globalne stabilnosti i bezbjednosti. Kako se navodi na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH, ovo je bio prvi dijalog o borbi protiv terorizma koji je održan uživo van Brisela od početka pandemije Covid-19, a inače drugi dijalog o borbi protiv terorizma između EU i BiH.

Dijalog koji je održan 1. oktobra u Sarajevu pružio je priliku za diskusiju o trenutnom stanju u vezi sa ključnim ciljevima ovog sporazuma, kao i budućem angažmanu u borbi protiv terorizma poslije 2021. Pet ciljeva koje su EU i BiH zajedno uspostavile jesu: usklađivanje zakonodavstva i institucionalne infrastrukture; borba protiv i sprečavanje nasilnog ekstremizma, razmjena informacija i saradnja sa Europolom; borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma; zaštita stanovništva i kritične infrastrukture.

Ministarstvo sigurnosti BiH,, 1.10.2021.

Da Bosna i Hercegovina i Evropska unija nastavljaju intenzivnu saradnju u oblasti borbe protiv terorizma i sprečavanja nasilnog ekstremizma, zaključeno je 14.12.2021. godinje na sastanku u Sarajevu između Delegacije EU i BiH koje su predvodili ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i Olivier Onidi, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove, a sastanku je prisustvovao i šef delegacije EU u BiH ambasador Johann Sattler.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!