Djelimično ispunjeno

Povećanje budžeta koje će omogućiti ulaganje u odbrambene kapacitete BiH

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Opremanjem Oružanih snaga, edukacijom starješinskog sastava te jačanjem međunarodne saradnje, povjerenja i partnerskog odnosa, koji ćemo omogućiti kroz učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u mirovnim misijama, pomoći Civilnoj zaštiti kada to bude potrebno, učešćem u zajedničkim vježbama sa NATO snagama, od Oružanih snaga BiH stvorit ćemo organizacijsku cjelinu kojoj se vjeruje. U tom kontekstu opredjeljni smo za povećanje budžeta koja će omogućiti ualaganje u obrambene kapacitete BiH.

Izvor: Izborni program 2018

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država učestvovali su 18. i 19. novembra 2020. godine na zajedničkoj vojnoj vježbi pod nazivom “Bilateralna vježba”, koja se realizirala na poligonima za obuku OS BiH – Glamoč i Manjača.

“Bilateralna vježba” će omogućiti Oružanim snagama BiH unapređenje partnerske saradnje sa SAD-om i NATO partnerima, te razvijanje interoperabilnosti i spremnosti, kao i stvoriti pretpostavke za uvođenje novih sposobnosti OS BiH. Oružane snage BiH će na vježbi učestvovati uz kompjuterski podržanu vježbu (CAX) i terensku vježbu (FTX), a Oružane snage SAD-a će učestvovati sa dva (2) aviona F-16, te će vršiti podršku snagama na terenu. Avioni, koji će pružati blisku zračnu podršku na lokaciji poligona Glamoč, neće koristiti bojevu municiju, već će, nakon poziva za podršku, izvršiti lasersko zaključavanje cilja i simulirano uništenje.

Ministarstvo odbrane BiH, 18.11.2020.

Kako je pojašnjeno, cilj vježbe je bio da Oružane snage BiH kroz vježbu sa specijalistima za navođenje i kontrolu bliske zračne podrške (Joint Terminal Attack Controllers – JTAC) “unaprijede operativne sposobnosti deklarisane bataljonske grupe. Ovim bi Oružane snage BiH stekle sposobnosti za izvođenje konvencionalnih operacija da u realnom vremenu i međunarodnom okruženju realiziraju dodijeljene zadatke uz upotrebu bliske vatrene i zrakoplovne podrške”.

U 2021. godini, na teritoriji Bosne i Hercegovine održane su vojne vježbe “Brzi odgovor 21” i “Kombinovani napor 21”. Vježba “Brzi odgovor 21” održana je u maju 2021. godine zajedno sa pripadnicima Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, dok je vježba “Kombinovani napor 21”, u kojoj je sudjelovalo više od 1000 pripadnika Oružanih snaga BiH, održana u septembru. Pripadnici Oružanih snaga BiH također su učestvovali u međunarodnoj vježbi „Combined Resolve XV“, koja je realizirana od 4. februara do 5. marta 2021. godine u Hohenfelsu, Saveznoj Republici Njemačkoj.

Vijeće ministara BiH na svojoj 1. sjednici, održanoj 30.12.2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH. Sredstva u iznosu 1.374.800 KM bit će obezbijeđena prestruktuiranjem budžetskih sredstava iz 2019. godine. Novi helikopteri tipa Bell Huey II za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) dopremljeni su u decembru 2021. godine, iz Sjedinjenih Američkih Država na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ovom nabavkom Brigada će moći nastaviti i još bolje izvršavati zadatke zračnog prevoza, medicinske evakuacije, gašenja požara, traganja i spašavanja, kao i ostale zadatke u ispunjavanju glavnih misija Oružanih snaga.

Saopćenje, Ministarstvo odbrane BiH, 4.12.2021

Na 3. sjednici Vijeća ministara BiH održano 30.01.2020. godine, VM utvrdilo je Prijedlog sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske u cilju pružanja usluga u zračnom prometu u skladu sa zakonodavstvom Jedinstvenog evropskog neba. Cilj ovog sporazuma je rješavanje pravnih i institucionalnih aspekata delegiranja odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu.

Na 8. vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 1. 4. 2020. Vijeće ministara je usvojilo Izvještaj Ministarstva odbrane o angažovanju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u sprečavanju širenja koronavirusa (Covid-19) sa prijedlogom mjera. Zaključeno je da ustupanje objekata Oružanih snaga u kojima su smješteni pripadnici OS BiH radi mjera predostrožnosti i zaštite ne treba provoditi do krajnje nužde i bez posebne odluke Predsjedništva BiH. Ministarstvo odbrane će, u skladu sa raspoloživim resursima odobravati sredstva i opremu u koordinaciji sa Koordinacionim tijelom Vijeća ministara BiH za zaštitu i spašavanje, a po prethodnoj procjeni ovog tijela da su iscrpljene mogućnosti i resursi općinskih, kantonalnih i entitetskih kriznih štabova formiranih za suzbijanje utjecaja i širenja koronavirusa.

Na 6. redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 28. 5. 2020. Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji i Implementacionog protokola o finansijskoj pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. U skladu sa odredbama ovog sporazuma i Implementacionog protokola, Republici Turskoj će biti upućeni ažurirani prijedlozi projekata, što obuhvata vrstu, količinu i tehničke specifikacije materijala, a njihova implementacija značajno bi doprinijela rješavanju pitanja opremljenosti, modernizacije i osposobljenosti sistema odbrane BiH. Također, planirana su i sredstva za školovanje pripadnika Oružanih snaga BiH u Republici Turskoj.

Na 40. vanrednoj sjednici, održanoj 31.12.2020. godine, Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sa periodom realizacije 2016.- 2018. godine, čime je produžen je rok za provođenje ovog projekta do 2022. godine. 

Sredstva u iznosu 3,3 miliona KM bit će obezbijeđena prestrukturiranjem budžetskih sredstava iz  2020. godine, dok će 5.844.000 KM biti obezbijeđeno iz budžeta institucija BiH u periodu 2021. – 2022. godine, do kada će se provoditi ovaj projekt.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 31.12.2020.

Na 37. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 20.5.2021 Utvrđen je i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol u vezi sa finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 3. marta 2021. godine u Ankari. Ratifikacijom ovog sporazuma stvaraju se uvjeti za realizaciju donacije vrijedne 200 miliona turskih lira za Ministarstvo odbrane BiH kojom Turska u narednim godinama želi pomoći u rješavanju pitanja opremljenosti i osposobljenosti sistema odbrane BiH i realizacije aktivnosti iz programa bilateralne vojne saradnje.

Na sjednici održanoj 23.6.2021. godine, Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji u području odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar. Ministarstvo odbrane BiH je zaduženo da Prijedlog osnova uputi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma imenuje ministra odbrane BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!