Dosljedno

Pravo osuđenika da budu birani ponovo u Parlamentu BiH

Zastupnik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović (SDP BiH) ponovo je uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona u kojem se traži zabrana osobama koje su osuđene za krivična djela da budu birani ili imenovani na bilo koju javnu funkciju u BiH.

Ovaj prijedlogu izmjena Izbornog zakona podrazumijeva uvođenje zakonske odredbe koja “zabranjuje osobama koje su osuđene za krivična djela da budu birane ili imenovane na bilo koju javnu funkciju u BiH”.

Nijedno lice koje je: a) izdržalo kaznu koju je izrekao Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, b) izdržalo kaznu zatvora koju je izrekao Sud BiH, Sud RS ili Sud FBiH i Sud Brčko distrikta BiH zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju razmatarao je njegov dosje prije hapšenja i tvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde, c) izdržalo kaznu zatvora koju je izrekao sud druge zemlje zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju razmatrao je njegov dosje prije hapšenja i utvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde, ne može bit kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritioriji BiH, navodi se u Bećirovićevom prijedlogu izmjena Izbornog zakona BiH.

Podsjećamo, i u aprilu 2017. godine Bećirović je, u svojstvu zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH za mandatni period od 2014. do 2018. godine u parlamentarnu proceduru uputio identičan Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH.

Bećirović je tada izjavio “da princip ograničenja biračkog prava, odnosno ograničavanje pasivnog biračkog prava (prava da se bude biran), ima jake argumente u zemlji kakva je BiH”.

Osnovni razlog za usvajanje ovog zakona činjenica da je BiH pretrpjela ogromna stradanja i genocid, te da osuđeni ratni zločinci, nakon što su odslužili kaznu, postaju slobodni ljudi koji uživaju sva prava, uključujući i biračka prava, te se čak kandiduju na izborima i bivaju izabrani.

Denis Bećirović, 24.04.2017.

Na sjednici Zastupničkog doma PSBiH, koja je održana 20. septembra 2017. godine, protiv ovog prijedloga glasali su zastupnici HDZ BiH i te svi zastupnici koji su izabrani iz entiteta Republika Srpska, osim Sadika Ahmetovića.

Shodno navedenom, Denis Bećirović za svoje nastojanje da se, kroz izmjene Izbornog zakona BiH, osuđenicima za krivična djela zabrani da budu “birani ili imenovani na bilo koju javnu funkciju u BiH” od Istinomjera dobija ocjenu dosljedno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!