Neispunjeno

Pomoć za programe namijenjene djeci sa poteškoćama u razvoju

Nakon što je Istinomjer pisao o nedostatku legislativnih rješenja i sistemske podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo nam se obratio kako bi detaljnije razgovarali o ovoj temi i najavio konkretne aktivnosti koje će poduzeti po ovom pitanju.

Istinomjer je 3.4.2017. pisao o problemima sa kojima se susreće EDUS, trenutno jedina organizacija u KS, a i šire, koja provodi unaprijeđen i naučno utemeljen model obrazovanja djece sa razvojnim poremećajima. Porast broja djece sa poteškoćama u razvoju koja čekaju na upis u programe, zajedno sa nedostatkom prostornih kapaciteta, te finansijskih i materijalnih sredstava, doveo je do stvaranja dugih lista čekanja za ranu intervenciju – edukacijski i terapijski rad koji EDUS provodi sa djecom najmlađeg uzrasta.

Istinomjer je u svom članku ukazao na izostanak bilo kakvih sistemskih pomaka na ovom planu, iako su i Vlada KS na čelu sa premijerom Konakovićem, kao i resorni ministar Kazazović, u više navrata iskazivali spremnost da podrže širenje ovog programa. Tekst je prije objavljivanja proslijeđen na komentar premijeru i ministru, no iz kabineta premijera, kao i inače, nismo dobili nikakav odgovor. S druge strane, ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Elvir Kazazović, pozvao je Istinomjer nakon što je tekst objavljen, kako bi komentar dao usmeno.

Komentirišući Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Sporazum o saradnji sa EDUS-om, sredstva koja se izdvajaju u svrhu podrške, kao i dosadašnja obećanja Vlade, ministar je potvrdio tačnost svih navoda Istinomjera, te naveo da ministarstvo želi da pomogne rješavanju ovog problema.

Realan problem se dešava, to je problem viših nivoa, nije problem samo Kantona Sarajevo. Dolaze djeca iz svih kantona, čak roditelji preseljavaju iz drugih država i tu se potreba za kapacitetom povećava. Neophodno je u budućnosti obezbjediti bolje uslove, odgovarajuće, za veći obuhvat djece. Moja rješanja i moji prijedlozi su bili da jedan dio ostane [na postojećoj lokaciji], a jedan dio da ide u neku školu gdje imamo resurse, da ih prebacimo.

(Elvir Kazazović za Istinomjer)

Međutim, zbog specifičnosti programa i nastave, te ograničenog broja edukatora, problem smještajnih kapaciteta ne bi mogao biti rješen raspoređivanjem EDUS-ovog programa na više manjih lokacija. Da bi se zadržao kvalitet nastave, a istovremeno i obuhvatila djeca sa liste čekanja, neophodan je veći objekat, koji bi funkcionalno i prostorno zadovoljio potrebe za odvijanja adekvatne nastave. Sa time se složio i ministar obrazovanja, te najavio da bi takav prostor mogao biti obezbjeđen u okviru trospratnog objekta u vlasništvu JU Djeca Sarajava, a koji bi uskoro trebao biti slobodan za korištenje.

Jedno od mogućih rješenja koje je ministar predložio jeste otvaranje vrtića unutar pomenutog objekta, koji bi bio u sklopu “Djece Sarajeva”, ali bi isključivo bio namijenjen provođenju programa rane intervencije za djecu sa poteškoćama u razvoju. Dan nakon razgovora sa nama, ministar je pozvao predstavnike/ce EDUS-a i direktoricu JU Djeca Sarajeva da zajedno pogledaju objekat koji bi se mogao staviti EDUS-u na raspolaganje. Konkretan model saradnje tek treba da se dogovori, no ministar kaže da će se pronaći finansijska sredstva za adaptaciju prostora i neophodne edukatore/ice.

Najavljeni sastanak desio se 05.04.2017.godine, kako je i obećano.

Iz EDUS-a su potvrdili da ih je ministar kontaktirao i predočio im mogućnost da im se na korištenje dodijeli objekat u vlasništvu JU “Djeca Sarajeva”, za koji, međutim, smatraju da bi zahtijevao dodatne radove kako bi se osposobio za odvijanje njihovih programa. Pored ovog, razgovarano je i o nekoliko drugih lokacija koje bi mogle doći u obzir.”

Pored ovoga, EDUS-u je ponuđeno i da izradi elaborat o finansijskim potrebama njihovih programa, koji je ministar obećao da će razmotriti i u skladu sa njim obezbijediti budžetska sredstva za finansijsku potporu, ili iznaći neki drugi model sufinansiranja od strane kantonalnih institucija.

Osim problema smještajnih kapaciteta za ranu intervenciju, sa ministrom smo razgovarali i o problemima i sistemskim rješenjima kada su u pitanju starija djeca sa poteškoćama u razvoju, gdje također postoji mnogo prostora za poboljšanje. Rješavanje ovih pitanja zavisiće i od usvajanja nove kantonalne strategije obrazovanja, te Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, koji je za sada povučen iz parlamentarne procedure radi razmatranja brojnih uloženih amandmana. Pitanja odnosa između državnih škola i udruženja i organizacija koje se bave ovom tematikom također zahtijeva dodatno uređivanje i aktivnu ulogu ministarstva kako bi se i u ovoj oblasti krenulo naprijed.

U proteklih pola godine, nije se desilo ništa od onoga na šta se obavezao ministar. Štaviše, situacija se pogoršala. Umjesto obezbjeđivanja kapaciteta za obuhvat djece koja su još od prošle godine na listi čekanja, ove godine i djeca koja već pohađaju EDUS-ove programe su u opasnosti da bez njih ostanu. U protekla dva mjeseca, predstavnici/e EDUS-a i Saveza roditelja čija djeca pohađaju EDUS-ove programe, održali su niz sastanaka sa nadležnim institucijama i više puta se obratili ministru, bezuspješno pokušavajući da pronađu rješenje za nastavak EDUS-ovih programa.

 

Ključna tačka u kojoj se problem mora riješiti je kantonalno ministarstvo obrazovanja, koje – i pored brojnih obećanja – još nije uradilo ništa. Ministarstvo je ostalo pasivno čak i u situacijama kada je neko drugi nudio moguće rješenje. Tako je, recimo, Općina Novo Sarajevo ponudila prostor za održavanje EDUS-ovih programa, ali ministarstvo nikada nije dostavilo zvaničan zahtjev za dodjelu ponuđenog prostora.

Istinomjer u protekloj sedmici nije uspio doći do kantonalnog ministra, koji je, samo dva dana prije početka školske godine, bio na godišnjem odmoru. Njegovo obećanje da će iznaći riješenje za 200 djece sa poteškoćama i njihove roditelje, ostalo je neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!