Ispunjeno

Počela najavljena “transformacija” banjalučkog Radničkog univerziteta

Na konferenciji “Pilot projekat dualnog obrazovanja” održanoj 09. aprila ove godine u Banja Luci najavljeno je da će Gradska uprava Banja Luke uskoro započeti sa s transformacijom Radničkog univerziteta s ciljem pronalaska najboljih rješenja “kako bi se riješio problem nekvalifikovane radne snage u gradu, ali i u RS”.

Predsjednik Skupštine grada Banja Luke, Zoran Talić izjavio je da su gradske vlasti, u saradnji s Vladom Švajcarske, za ovu namjenu obezbijedile “švajcarskog stručnjaka koji je boraveći u gradu istražio tržište rada i obrazovni sistem, te uradio dokument sa smjernicama na koji način implementirati dualno obrazovanje”.

Grad Banja Luka će već na Skupštini grada u maju formalno početi s transformacijom Radničkog univerziteta u Banja Luci. Predstoji da Vlada RS ovakav dualni sistem uredi i donese zakonska rješenja.

Zoran Talić, 09.04.2019.

U maju ove godine, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i direktorica Radničkog univerziteta, Bosiljka Radić potvrdili su da je “novom reorganizacijom” uvedeno nekoliko “traženijih smjerova” u nastavni plan ove obrazovne ustanove te “kvalitetniji način obuke i više praktične nastave” kao i “obučavanje u oblasti drvne, metalske i tekstilne industrije, obućarskog i IT sektora”.

Mi idemo u transformaciju Radničkog univerziteta koji bi bio jedan od subjekata u sistemu koji će omogućiti, sa još nekim drugim, poput Inovacionog centra Banjaluke, pojedinih firmi koje se bave IT-om, pa i privatnog sektora, da omoguće prekvalifikacije i dokvalifikacije, jer, s jedne strane imaćemo višak uglavnom administrativnih zanimanja, a s druge strane imaćemo ozbiljan deficit pojedinih praktičnih, tehničkih ili zanatskih, zanimanja.

Igor Radojičić, 19.05.2019.

Kako je tada saopćeno “postoji veliko interesovanje” za gore pomenuta zanimanja, a konkurs za upis nove generacije polazinika koji je raspisan u aprilu okončan je krajem maja. Također, pokrenuta je i procedura o izmjeni imena Radničkog univerziteta.

Naime, Javna ustanova „Radnički univerzitet“ promijenit će naziv u Javnu ustanovu „Centar za obrazovanje odraslih“ Banja Luka, a što je u skladu sa do sada obavljenom reorganizacijom u smislu uvođenja novih programa osposobljavanja i načina obuke.

Radnički univerzitet namjerava da bude jedan od pokretača čitavog procesa, a već sprovodi u polju prekvalifikacije i dokvalifikacije model dualnog obrazovanja gdje šalje polaznike na praksu kod poslodavaca na osnovu sporazuma o saradnji sa određenim proizvodnim, ali i drugim preduzećima, što predstavlja na neki način prelazno rješenje za poboljšanje trenutne situacije na tržištu rada.

Bosiljka Radić, 19.05.2019.

Ovim Istinomjer obećanju gradskih vlasti Banja Luke, da će u maju započeti transformacija banjalučkog Radničkog univerziteta, s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!