Mural cvijeta Srebrenice umjesto “pluća grada”

Projekat postavljanja prve zelene fasade u Sarajevu, simbolično nazvan “Pluća grada”, koji je općina Centar Sarajevo realizovala u saradnji sa NVO “Opus” i za koji je izdvojila 70.000 KM, nikada nije u potpunosti zaživio, a načelnik ove sarajevske općine, Nedžad Ajnadžić zatražio je povrat uloženih sredstava i najavio realizaciju novog projekta na istoj lokaciji.

S obzirom da ni nakon godinu dana od potpisivanja ugovora, te duže od deset mjeseci nakon postavljanja zelene fasade, sadnice nisu dostigle predviđeni dio vegetacije, općina Centar je odlučila zatražiti povrat novca od NVO „Opus“, te vraćanje fasade u prvobitno stanje. općina Centar vas je u više navrata obavijestila o uočenim nepravilnostima u realizaciji projekta „pluća grada“, odnosno o uočenom problemu koji se odnosi na projektovani sistem navodnjavanja, činjenicu da su sadnice skoro u potpunosti prestale sa vegetacijom, te vas pozivala da u što kraćem roku otklonite iste. Stručna komisija za komunalne poslove općine Centar je 17. augusta 2018. godine izvršila obilazak i ustanovljeno je da vegetativna razvijenost sadnica nije poboljšana u odnosu na izvještaj ove komisije od 9. jula ove godine. S obzirom da ni nakon više intervencija od općine Centar niste uklonili sve uočene probleme, obavještavamo vas da je potrebno da u roku od 20 dana uklonite konstrukciju i vratite fasadu u prvobitno stanje.”

Nedžad Ajnadžić, 03.09.2018.

Nakon što se fasada vrati u prvobitno stanje, Ajnadžić je najavio da će na ovom mjestu u narednom periodu, u saradnji sa studentima Akademije likovnih umjetnosti, biti “urađena fasada sa motivom srebreničkog cvijeta”.

Krajem novembra “zelena fasada” je uklonjena sa zgrade u Titovoj ulici, a iz općine Centar je rečeno da je procedura za povrat novca zatražena putem Pravobranilaštva.

Procedura za povrat novca koji je izdvojen iz budžeta općine Centar za projekt ‘Zelena fasada’ je pokrenuta putem Pravobranilaštva općine Centar. Oslikavanje srebreničkog cvijeta kreće uskoro i u zavisnosti od vremenskih prilika posao bi trebao biti završen do kraja 2018. godine.”

Safet Huremović, Općina Centar Sarajevo, 21.11.2018.

Nakon toga, početkom decembra, kako je ranije i najavljeno, studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu počeli su sa oslikavanjem murala Srebreničkog cvijeta.

S obzirom da je “zelena fasada” zamjenjena muralom, što je najavio i općinski načelnik Nedžad Ajnadžić, Istinomjer će njegovo obećanje ocijeniti kao ispunjeno. 

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...