Poluistina

Pirić poluistinito o sudijama i kandidatu za Ustavni sud BiH

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Elzina Pirić (PDA) gostovala je 28.11.2023. u programu Federalne televizije. Tom prilikom osvrnula se, između ostalog, na eventualno imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH, pri čemu je iznijela poluistinitu tvrdnju.

Izvor: Facebook/Elzina Pirić

Pirić je ustvrdila da su ranije u Ustavni sud BiH birani potpredsjednici i sekretari političkih stranaka, a da se pri izboru Vukoje radi o državnom službeniku.

Ovaj put to je državni službenik (Marin Vukoja), a nekad su to bili sekretari političkih stranaka i potpredsjednici političkih stranaka su imenovani u Ustavni sud. Nije bilo nikakve diskusije po tom pitanju. Evo, sad smo problematizirali državnog službenika koji po samom zakonu ne može biti član nijedne političke stranke.

Elzina Pirić, 28.11.2023.

O stranačkoj pripadnosti sudija Ustavnog suda BiH

Podsjećamo, izbor novog sudije Ustavnog suda BiH iz Federacije BiH aktuelna je tema od augusta 2022. godine, kada je prestao mandat sudiji Mati Tadiću. Prema dostupnim informacijama, Radna grupa za izbor sudija Ustavnog suda ocijenila je kandidata Marina Vukoju najbolje rangiranim za ovu poziciju, ali su se u javnosti ubrzo pojavile informacije da je spomenuti kandidat blizak HDZ-u BiH, te su pojedini politički akteri zbog toga problematizirali njegovu kandidaturu za sudiju Ustavnog suda.

Prema informacijama koje je Istinomjer ranije dobio od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Vukoja se nakon održanih Općih izbora 2018. godine našao na kandidatskoj listi HDZ-a BiH za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj je bio i predsjednik ove stranke Dragan Čović. Pored Čovića i Vukoje, na listi su bili još Borjana Krišto, Renata Paškalj i Danijel Nikolić.

Međutim, potrebno je naglasiti da eventualnim imenovanjem za sudiju Ustavnog suda BiH Marin Vukoja ne bi bio prvi sudija koji se tokom karijere našao na nekoj kandidatskoj listi. Podsjećamo, sutkinja Ustavnog suda BiH Seada Palavrić bila je članica SDA i preko liste ove stranke ulazila je u Parlament FBiH i Parlamentarnu skupštinu BiH, dok je trenutni potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman jedan od osnivača SDA, te je obnašao funkcije potpredsjednika partije i generalnog sekretara.

Više o ranijim izborima sudija Ustavnog suda BiH pročitajte u Istinomjerovoj analizi Izbor sudija Ustavnog suda BiH: Gdje prestaje stranka, počinje Ustavni sud?.

Da li je Marin Vukoja državni službenik?

Marin Vukoja trenutno obnaša dužnost sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, tvrdnju Elzine Pirić da je Marin Vukoja državni službenik demantira Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Stavom (2) člana 4. spomenutog zakona definirano je da sekretari domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu državni službenici.

Pojedine odredbe tog zakona, u skladu s članom 4a, primjenjuju se i na sekretare domova Parlamentarne skupštine, a jedan od tih članova jeste član 14, kojim je, između ostalog, definirano:

Član 14

Dužnosti državnog službenika

(…)

3. Državni službenik je nepristrasan, te naročito:

a) izbjegava aktivnosti ili propuste u vršenju svoje profesionalne dužnosti koji krše ili su nespojivi sa dužnostima utvrđenim ovim zakonom i suzdržava se od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja.

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

Članom 16. ovog zakona propisano je da državni službenik ne može biti član upravnih i drugih odbora političkih partija i ne smije slijediti instrukcije političkih stranaka. Međutim, ovaj član zakona ne odnosi se na sekretare domova PSBiiH.

S druge strane, članom 45, koji se odnosi i na sekretare domova, propisano je da se na državnog službenika primjenjuju odredbe Zakona o radu u institucijama BiH i drugi zakoni koji reguliraju prava i obaveze iz radnih odnosa.

S tim u vezi, članom 6. Zakona o radu u institucijama BiH propisano je da zaposlenik ne može biti diskriminiran zbog, između ostalog, političkog opredjeljenja ili članstva u političkoj stranci.

Dakle, u skladu s relevantnim zakonskim propisima, Marin Vukoja nije državni službenik. S druge strane, propisi koji se odnose na njegovu funkciju ne definiraju da ne smije biti član političke partije, već da ne smije javno ispoljavati svoja politička uvjerenja.

U Ustavni sud BiH ranije su birane sudije koji su bili potpredsjednici i sekretari političkih stranaka, kako je izjavila Pirić, ali Marin Vukoja, u skladu s važećim zakonskim propisima, nije državni službenik i može biti politički angažiran. Istinomjer, stoga, njenu tvrdnju ocjenjuje poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!