Računovodstvene usluge

U prvoj godini mandata nije bilo aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.


Sprečavanje privatizacije

U prvoj godini mandata bilo je značajnijih aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.


Gradsko groblje

U prvoj godini mandata nije bilo aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.