Nedosljedno

Od 1. maja poskupljuje plin u FBiH

U januaru ove godine privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo zatražilo je povećanje cijena plina koje su, sredinom marta ove godine, Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo odbili. Resorni ministar Nermin Džindić tada je dao negativno mišljenje i rekao da “toliko povećanje cijene ne dolazi u obzir”.

Nekoliko dana prije održavanja sjednice Vlade FBiH, u martu ove godine, Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Džindić rekao je da neće dati saglasnosti za traženo povećanje cijene prirodnog gasa naglašavajući sljedeće:

Imamo mehanizam da spriječimo traženo povećanje cijena plina, koje ne dolazi u obzir.

Nermin Džindić, 09.03.2019.

Podsjećamo, na sjednici Vlade FBiH održanoj 13.03.2019. godine razmatran je zahtjev za povećanje cijene prirodnog gasa, koji je, shodno tadašnjem negativnom mišljenju Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, baš kao i krajem 2018. godine, odbijen.

U januaru 2019. godine privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo uputilo je zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine kojim je tražilo povećanje veleprodajne cijene gasa distributivnim kompanijama za 31,31 posto, odnosno sa 495 KM na 650 KM/1.000 SM3, te primjenu nove cijene od 1.1.2019. godine. U skladu s propisanom zakonskom procedurom, uz zahtjev dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u kojem je navedeno da postoje razlozi za povećanje cijene prirodnog gasa, ali i da će se predloženo povećanje veleprodajne cijene za 31,31 posto, uz sve negativne socio-ekonomske aspekte, ujedno odraziti i na smanjenje potrošnje prirodnog gasa u Federaciji BiH i, u konačnici, rezultirati dodatnim povećanjem cijene ovog energenta.

Saopćenje Vlade FBiH, 13.03.2019.

Međutim, ova odluka sada je promijenjena i cijena prirodnog gasa ipak će biti povećana. Naime, Vlada Federacije BiH je, na svojoj 177. sjednici održanoj 25.04.2019. dala je saglasnost da veleprodajna cijena plina za distributivna privredna preduzeća bude veća za 29,29% počev od 1. maja ove godine.

Na zahtjev BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, cijeneći troškove nabavne cijene, trenutnu poziciju kompanije, strateške projekte, uz razmatranje svih aspekata poslovanja ovog društva, Federalna vlada danas je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.05.2019. godine, koja iznosi 640 KM/1000 Sm3, odnosno 0,640 KM/ Sm3.

Vlada FBiH, saopćenje, 25.04.2019.

Ovoj odluci prethodilo je davanje pozitivnog mišljenja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Nermina Džindića koji je ranije imao potpuno suprotno mišljenje i izričit stav da cijene plina neće rasti.

Shodno navedenom, federalni ministar Nermin Džindić za promjenu mišljenja koje je rezultiralo donošenjem odluke o povećanju cijena prirodnog gasa od Istinomjera dobija ocjenu nedosljedno.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!