Neistina

Nije tačno da se iz BiH u EU ne može izvesti ništa

Nije tačno da je Evropska unija (EU) u tolikoj mjeri zaštitila tržište da iz BiH ne uvozi ništa. Suprotno takvim tvrdnjama, upravo su zemlje EU najveće izvozno tržište za BiH.

Izvor: Nebojša Vukanović

Tokom konferencije za novinare/ke ispred sjedišta OHR-a u Sarajevu, koju je 23. februara održala Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, a na kojoj su, kako sami navode, “govorili o nečasnoj ulozi stranaca i međunarodne zajednice”, Vukanović je iznio netačnu konstataciju o izvozu na tržište EU.

O nečasnoj ulozi stranaca Evropske unije koja želi da razori i kaže: “Nemojte ni krompir posaditi!” E, ove godine nema ni krompira. Ne možemo pile, a šta mi možemo u Evropu izvesti? Ništa! Zato što su oni zaštitili svoje tržište.

Nebojša Vukanović, 23.2.2024.

Ipak, nije tačno da je Evropska unija u tolikoj mjeri zaštitila tržište da iz BiH ne uvozi ništa.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK), u 2023. godini 72,3% cjelokupnog izvoza iz BiH plasirano je na tržište EU, a zabilježen je pad izvoza na tržište EU za 6,71% u odnosu na 2022. godinu.

Kako je navedeno u saopštenju VTK, vodeći izvozni bh. proizvodi bili su električna energija (1,1 mlrd. KM), izolovana žica (663,9 mil. KM) i željezne ili čelične konstrukcije (613,4 mil. KM).

Prema statistici robne razmjene BiH s inozemstvom za 2023. godinu koju je objavila Agencija za statistiku BiH, u zemlje EU izvozili su se i drugi proizvodi, poput hrane i živih životinja, pića i duhana, životinjskih i biljnih ulja, ali i drugi.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Da se na tržište EU izvoze poljoprivredni proizvodi, pokazuje i Analiza trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za period 2019–2021. koju je objavilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Tokom ovog perioda, vrijednosti izvoza povećavale su se iz godine u godinu, a u 2021. godini ostvarena je vrijednost izvoza od 430 miliona KM. S druge strane, vrijednost uvezenih poljoprivrednih proizvoda iz EU u BiH mnogo je veća.

Trgovinska politika, odnosno politika uvoza na tržište EU, definisana je Uredbom Evropskog parlamenta i Vijeća iz 2015. godine o zajedničkim pravilima za uvoz koja preciziraju trgovinske zaštitne mehanizme i trgovinske prepreke. S druge strane, trgovinski odnosi BiH s EU uglavnom su regulisani Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) s EU. BiH na tržište EU još od 2017. godine izvozi piletinu, dok i dalje traju pregovori o izvozu crvenog mesa (izuzev svinjetine).

U skladu sa svim navedenim, može se zaključiti da BiH, i pored trgovinske zaštite zajedničkog tržišta EU, izvozi značajnu količinu proizvoda na tržišta zemalja članica EU, pa će Istinomjer tvrdnju Nebojše Vukanovića da se iz BiH u EU ne izvozi “ništa” ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!