Neistina

Izvještaj EK-a o BiH ne kaže da je Vijeće ministara “otkočilo” put ka EU

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (ZD PSBiH) Sanja Vulić, komentarišući rad aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH, iznijela je u tom kontekstu tvrdnje koje se odnose na posljednji Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, objavljen početkom oktobra prošle godine.

S tim u vezi, izjavivši da je “ovo Vijeće ministara bilo u blokadi godinu dana zbog pojedinaca koji su htjeli ostati u udobnosti fotelja”, Vulić je ustvrdila:

Evropska komisija u svom posljednjem izvještaju je napisala da su napravljeni značajni iskoraci s ovim sazivom i da je otkočen put ka EU od ovog Vijeća ministara. To nisu uradili iz prethodnog saziva već upravo ovaj koji vam je sporan.

Sanja Vulić, 12. 1. 2021.

Međutim, uvidom u Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, objavljenim 6. 10. 2020. godine, Istinomjer je utvrdio da Evropska komisija u njemu nigdje nije navela “da su napravljeni značajni iskoraci s ovim sazivom Vijeća ministara BiH” niti da je “otkočen put ka EU od ovog Vijeća ministara”.

Tako se u uvodu dokumenta, pored ostalog, kaže da su “posljednjih mjeseci, za vrijeme pandemije COVID-19, preduzeti neki koraci za realizaciju ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije” te da je u oktobru 2019. Vijeće ministara BiH usvojilo Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Komisije iz 2019, čiji sadržaj nije u potpunosti usaglašen između svih nivoa vlasti.

U sažetku Izvještaja, a kada je riječ o upravljanju i ulozi Vijeća ministara BiH, pored ostalog, stoji:

Vijeće ministara BiH je bilo u tehničkom mandatu većim dijelom 2019. Nove vlade u Federaciji BiH i u dva kantona još nisu imenovane. Izvršne vlasti imaju malo kapaciteta za koordinaciju i planiranje politika, koje se odnose, između ostalog, na pitanja EU. Ovo zahtijeva jačanje Direkcije za evropske integracije, i potpuno korištenje mehanizma koordinacije. Nije ostvaren napredak u ispunjavanju ključnog prioriteta 2 iz Mišljenja koji se odnosi na obavezu izrade i usvajanja državnog programa za usvajanje acquisa, kojim će se definisati uloge različitih nivoa vlasti u usklađivanju sa acquisem EU.

Evropska komisija, 6. 10. 2020.

U istom dijelu Izvještaja navodi se i da je “dana 28. aprila, prije Zagrebačkog samita, Predsjedništvo usvojilo zaključke o početku ispunjavanja ključnih prioriteta iz Mišljenja i zadužilo Vijeće ministara da izradi akcioni plan za 14 ključnih prioriteta i metodologiju za program integrisanja u EU (NPAA).”

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH još uvijek nije izradilo akcioni plan 14 ključnih prioriteta i metodologiju za program integrisanja u EU.

“Tokom cijele 2019”, kaže se dalje u Izvještaju EK-a, “Vijeće ministara BiH je nastavilo da radi u tehničkom mandatu, često samo putem telefonskih sjednica” te, kad je novi saziv Vijeća ministara BiH u pitanju, dodaje:

Novo Vijeće ministara imenovano je tek 23. decembra 2019., 14 mjeseci nakon općih izbora. Posljednja imenovanja ministara desila su se u julu 2020. Kao i u prethodnom sazivu, nova vlada ima dvije žene od devet ministara (22%), koje su odgovorne za vanjske i za civilne poslove. Vijeće ministara je djelovao brzo u vrijeme pandemije COVID-19, proglasilo stanje prirodne ili druge nesreće u cijeloj zemlji 17. marta i aktiviralo koordinaciono tijelo za zaštitu i spasavanje. Vijeće ministara je nastavilo da se redovno sastaje i sve većim intenzitetom tokom pandemije COVID-19. Što se tiče plana evropskih integracija, Vijeće ministara je u oktobru 2019. usvojilo srednjoročnu razvojnu strategiju za period 2018.-2021., kao i akcioni plan za provođenje preporuka iz Analitičkog izvještaja Komisije iz 2019. Sadržaj Akcionog plana nije bio potpuno usaglašen među svim nivoima vlasti….Vijeće ministara BiH je 24. septembra 2020. usvojilo revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Na njeno usvajanje se čekalo od jula 2018.

Evropska komisija, 6. 10. 2020.

Pored navedenog, Vijeće ministara BiH se u Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu pominje na još nekoliko mjesta, ali kako u kontekstu rada ovog organa izvršne vlasti u BiH, tako ni u čitavom dokumentu uopšte, izrazi i odrednice da je BiH napravila bilo kakve “značajne iskorake” ili da je “otkočen put ka EU” nisu korišteni od Evropske komisije u bilo kojem smislu.

Podsjećamo, sadržajem Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu Istinomjer se bavio i ranije, između ostalog, ocijenivši neistinitom i tvrdnju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije da je u tom dokumentu ocijenjeno “da je BiH u posljednjih šest mjeseci napravila značajan iskorak”.

S tim u vezi, i tvrdnje Sanje Vulić Istinomjer ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!