Ministarstvo pravde za 9 mjeseci nije uspjelo izraditi tri zakona

čolakU posljednje vrijeme rađeno je puno na pristupu pravdi, na suradnji u regiji i „mislim da smo u tom segmentu napravili određene rezultate“.

„ Jednako tako, vrlo intenzivno radimo na pripremi nekih zakona koji će biti vrlo značajni za pravosuđe BiH. Mislim, prije svega, na zakon o sudovima u BiH, zakon o izmjenama i dopunama zakona o tužiteljstvima BiH i jedan od ključnih zakona, po mom sudu, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću“ – kazao je ministar Čolak.

(Fena, 05.02.2013.)

Komentar:

Govoreći o napretku u reformi pravosuđa u BiH, državni ministar pravde Bariša Čolak još početkom februara ove godine izjavio je da njegovo ministarstvo radi na tri zakona, za koje je ustvrdio da će biti vrlo značajni za pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Od tada jeprošlo 9 mjeseci, ali  nijedan od nabrojana tri zakona još uvijek nije ugledao svjetlost dana.

Iako novi zakoni o Sudu, Tužilaštvu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH nisu nikada stigli do parlamentarne procedure, u Parlamentu se u 2012. godini jeste razgovaralo o dva zakona koja su predložili poslanici SNSD-a i SDS-a Drago Kalabić i Darko Babalj, naime o Prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine i Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, putem kojih su poslanici iz RS namjeravali obustaviti rad ove dvije državne pravosudne institucije. Dakle, u PSBiH se u dosadašnjem mandatu gotovo nikako nije razgovaralo o unaprijeđenju pravosudnog sistema BiH, nego upravo o njegovoj degradaciji. S obzirom na tu činjenicu, postavlja se pitanje i koji su to rezultati rada Ministarstva pravde BiH kojima se u februaru pohvalio Bariša Čolak, posebno u svjetlu sve intenzivnijih pritisaka koji se u posljednje vrijeme vrše na Sud, Tužilaštvo i VSTV BiH.

Od trenutka kada je Bariša Čolak najavio usvajanje „vrlo značajnih zakona“, u oblasti pravosuđa usvojeno je tek nekoliko novih zakona, od kojih je prvi (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine)usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH upravo na dan kada je Čolak govorio o pripremi drugih ključnih zakona. Nakon toga, nastupilo je tromjesečno zatišje sve do maja ove godine, kada je usvojen Zakon o izmjeni Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine. Od maja mjeseca, do jučerašnje sjednice Doma naroda, nije usvojen nijedan novi zakon u oblasti pravosuđa, da bi na 33. sjednici Doma naroda, 05.11.2013, po hitnom postupku bili usvojeni prijedlozi tri zakona: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, čiji predlagači su Krstan Simić i Dragutin Rodić; te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera i Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH, koji su usvojeni u prvom čitanju.

Među ovim zakonima nisu se našla i tri zakona koja je ministar pravde najavio još u februaru mjesecu, te je obećanje ministra pravde Barišu Čolaka o skoroj pripremi „važnih zakona“ ostalo neispunjeno tačno devet mjeseci.

(Istinomjer.ba)

 

 

U RS se stvaraju uslovi za registraciju firmi elektronskim putem

Sredinom 2018. godine iz tadašnjeg Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske (novi naziv:...

Pri kraju montaža asfaltne baze na dionici Buna-Počitelj

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...

Prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija na korak od Parlamentarne skupštine BiH

Najavljujući posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske koja će se održati 17. 02. 2020. godine sa jednom tačkom dnevnog reda, “Informacija u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH...