Neispunjeno

Ministarstvo pravde za 9 mjeseci nije uspjelo izraditi tri zakona

čolakU posljednje vrijeme rađeno je puno na pristupu pravdi, na suradnji u regiji i „mislim da smo u tom segmentu napravili određene rezultate“.

„ Jednako tako, vrlo intenzivno radimo na pripremi nekih zakona koji će biti vrlo značajni za pravosuđe BiH. Mislim, prije svega, na zakon o sudovima u BiH, zakon o izmjenama i dopunama zakona o tužiteljstvima BiH i jedan od ključnih zakona, po mom sudu, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću“ – kazao je ministar Čolak.

(Fena, 05.02.2013.)

Komentar:

Govoreći o napretku u reformi pravosuđa u BiH, državni ministar pravde Bariša Čolak još početkom februara ove godine izjavio je da njegovo ministarstvo radi na tri zakona, za koje je ustvrdio da će biti vrlo značajni za pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Od tada jeprošlo 9 mjeseci, ali nijedan od nabrojana tri zakona još uvijek nije ugledao svjetlost dana.

Iako novi zakoni o Sudu, Tužilaštvu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH nisu nikada stigli do parlamentarne procedure, u Parlamentu se u 2012. godini jeste razgovaralo o dva zakona koja su predložili poslanici SNSD-a i SDS-a Drago Kalabić i Darko Babalj, naime o Prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine i Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, putem kojih su poslanici iz RS namjeravali obustaviti rad ove dvije državne pravosudne institucije. Dakle, u PSBiH se u dosadašnjem mandatu gotovo nikako nije razgovaralo o unaprijeđenju pravosudnog sistema BiH, nego upravo o njegovoj degradaciji. S obzirom na tu činjenicu, postavlja se pitanje i koji su to rezultati rada Ministarstva pravde BiH kojima se u februaru pohvalio Bariša Čolak, posebno u svjetlu sve intenzivnijih pritisaka koji se u posljednje vrijeme vrše na Sud, Tužilaštvo i VSTV BiH.

Od trenutka kada je Bariša Čolak najavio usvajanje „vrlo značajnih zakona“, u oblasti pravosuđa usvojeno je tek nekoliko novih zakona, od kojih je prvi (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine)usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH upravo na dan kada je Čolak govorio o pripremi drugih ključnih zakona. Nakon toga, nastupilo je tromjesečno zatišje sve do maja ove godine, kada je usvojen Zakon o izmjeni Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine. Od maja mjeseca, do jučerašnje sjednice Doma naroda, nije usvojen nijedan novi zakon u oblasti pravosuđa, da bi na 33. sjednici Doma naroda, 05.11.2013, po hitnom postupku bili usvojeni prijedlozi tri zakona: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, čiji predlagači su Krstan Simić i Dragutin Rodić; te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera i Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH, koji su usvojeni u prvom čitanju.

Među ovim zakonima nisu se našla i tri zakona koja je ministar pravde najavio još u februaru mjesecu, te je obećanje ministra pravde Barišu Čolaka o skoroj pripremi „važnih zakona“ ostalo neispunjeno tačno devet mjeseci.

(Istinomjer.ba)

 

 

Pitajte Istinomjer!