Istina

U Švicarskoj i Belgiji sudije najviših sudova ne moraju biti pravnici

Sudije Saveznog vrhovnog suda u Švicarskoj ne moraju biti pravne struke, dok polovina članova Ustavnog suda u Belgiji moraju biti bivši političari.

Screenshot: RTV HB

Savjetnik predsjednice Federacije BiH i član Nadzornog odbora HDZ-a BiH Bariša Čolak gostovao 31. maja na RTV HB, gdje je govorio o kriterijima za izbor sudija Ustavnog suda BiH, uporedivši ih s onim u Belgiji i Švicarskoj.

Pa, imamo druge države gdje uopće nisu pravnici. Jedna polovica članova suda u Belgiji moraju biti parlamentarci, bivši parlamentarci. U Švicarskoj se čak ne traži da budu pravne struke.

Bariša Čolak, 31.5.2024.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH imenovao je 29. maja Marina Vukoju za sudiju Ustavnog suda BiH iz ovog entiteta. U biografiji Vukoje ne navodi se radno iskustvo u pravosudnim organima na bilo kojem nivou, što i nije uslov za imenovanje u Ustavni sud. Naime, Ustav BiH nalaže da sudije Ustavnog suda BiH trebaju biti “istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda” te da svako ko udovoljava takvoj kvalifikaciji i ima pravo glasa može biti imenovan za sudiju Ustavnog suda.

Kada je riječ o Belgiji, tamošnji Ustavni sud sastoji se od 12 sudija, koje doživotno imenuje kralj s liste kandidata koju naizmjenično predlažu Predstavnički dom i Senat belgijskog parlamenta.

Šest sudija pripada flamanskoj jezičkoj grupi, a šest francuskoj, dok jedan od sudija mora imati odgovarajuće znanje njemačkog jezika. Svaku jezičku grupu čine tri sudije imenovane na osnovu svog pravnog iskustva (profesor prava na belgijskom univerzitetu, pravosudni službenik u Vrhovnom sudu ili Državnom vijeću i pravni sekretar u Ustavnom sudu) i tri sudije koje imaju najmanje pet godina iskustva kao poslanici u Parlamentu.

Najviše sudsko tijelo u Švicarskoj je Savezni vrhovni sud. Sudije ovog suda bira Savezna skupština (švicarski parlament). Parlament također bira predsjednike i potpredsjednike sudova.

Prema članu 143. Ustava Švicarske, svaka osoba koja ima pravo glasa može biti izabrana u Savezni vrhovni sud, bez obzira na pravno iskustvo. U praksi, ipak, kako navodi Venecijanska komisija, samo u rijetkim izuzecima sudija nije pravnik te se sudije uglavnom regrutuju iz akademskog svijeta, kantonalnog pravosuđa ili advokature.

Shodno činjenici da jedna polovica članova Ustavnog suda u Belgiji moraju biti bivši parlamentarci, odnosno da u Švicarskoj sudije Saveznog vrhovnog suda ne moraju biti pravne struke, tvrdnju Bariše Čolaka Isitnomjer ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!