Istina

Kršenje Pravilnika o ishrani u OS BiH i uskraćivanje prava profesionalnim vojnim licima

Tragom izjave Saše Magazinovića, Istinomjer je izvršio uvid u sadržaj pomenutog Izvještaja o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2017. godinu.

Interna istraga pokrenuta od strane Ministarstva odbrane BiH (MO BiH) potvrdila je “da su dva dobavljača s kojima je MO BiH sklopilo ugovore o snabdijevanju konzerviranih obroka s junećim mesom, te pite s mesom, izvršili isporuku dijela predmetnih artikala ishrane, u kojima se, a na osnovu laboratorijskih analiza nadležnih zavoda, pored deklarisanih sastojaka, utvrdilo i postojanje svinjskog proteina”.

Nakon što je, a povodom utvrđenih nepravilnosti, član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović zatražio od Ministarstva odbrane BiH “da preispita sve procedure za nabavku hrane za pripadnike Oružanih snaga BiH”, reagovao je i novoizabrani zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Saša Magazinović smatrajući “da bi se u cijeli slučaj trebalo uključiti i Tužilaštvo BiH”, te se pozvao na Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH:

Da se Pravilnik o ishrani u OS BiH krši i uskraćuju prava profesionalnim vojnim licima jasno je i iz Izvještaja parlamentarnog vojnog povjerenika u kome ukazuje na konstantno konzumiranje konzervirane hrane, jednolične obroke, nedostatak mesa, mlijeka, voća i povrća, te da se prehrambeni artikli ne isporučuju kontinuirano, a sistem javnih nabavki ne funkcioniše.

Saša Magazinović, 23.11.2018.

Uvidom u pomenuti Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2017. godinu potpisan od strane Boška Šiljegovića, Istinomjer je ustanovio da je “na osnovu pritužbi profesionalnih vojnih lica i saznanja, do kojih je vojni povjerenik BiH došao u sklopu posjeta komandama i jedinicama Oružanih snaga BiH u toku 2017. godine, o eventualnom kršenju Pravilnika o ishrani u Oružanim snagama BiH u miru, koristeći svoja ovlaštenja, vojni povjerenik proveo istragu na dvije lokacije o ishrani straže i osoblja na tim lokacijama”.

Kako se dalje u Izvještaju navodi, “na osnovu podataka utvrđenih u istražnom postupku”, vojni povjerenik utvrdio je između ostalog da su “osnovane pritužbe profesionalnih vojnih lica, posebno u dijelu koji se odnosi na konstantno konzumiranje konzervirane hrane”, te je “utvrđena svakodnevna i pretjerana upotreba iste” i konstatovano “evidento kršenje Pravilnika o ishrani Oružanih snaga BiH u miru.”

Kao glavni uzrok nepoštivanja plana ishrane naveden je “nedostatak osnovnih artikala za pripremanje obroka” gdje “već duži period nedostaje juneće svježe meso kao osnovni artikal za 70% jela propisanih planom ishrane”, a osim junećeg “nedostaje i svježe svinjsko meso, pileće, kao i svježa, zamrznuta riba”, te “artikli kao što su krompir, riža, boranija, grašak i ostalo svježe i konzervirano povrće”.

U Izvještaju se navode i brojni drugi primjeri koji ukazuju na kršenje Pravilnika o ishrani Oružanih snaga BiH u miru.

Nakon uvida u pomenuti Izvještaj, Istinomjer tvrdnjama novoizabranog zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Saše Magazinovića o kršenju Pravilnika o ishrani u Oružanim snagama BiH i uskraćivanju propisanih prava profesionalnim vojnim licima daje ocjenu istinito.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!