Nedosljedno

Kojović promijenio mišljenje o kvaliteti Zakona o VSTV-u

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Predrag Kojović u vremenskom rasponu od skoro tri mjeseca iznio je dva suprotna stava o izmjenama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV).

Izvor: Naša stranka

PSBiH usvojila je 6. septembra 2023. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Tokom glasanja u Predstavničkom domu, podršku ovom zakonu dao je i Predrag Kojović.

Dva mjeseca kasnije, tokom gostovanja u programu Federalne televizije, Kojović je iznio stav da se radi o “odličnom” i “ozbiljnom” zakonu:

Ja mislim da je Zakon o VSTV-u odličan zakon i da ovaj otpor koji se pokazuje prema tom zakonu, pokazuje da se radi o jednom ozbiljnom zakonu koji postavlja ozbiljne zahtjeve pred VSTV koji sada mora donijeti podzakonske akte kojima će provesti ovaj zakon.

Predrag Kojović, 14.11.2023.

Kako je navedeno u obrazloženju Prijedloga zakona, u osnovna pitanja koja su njim uređena spadaju sukob interesa članova VSTV-a, izvještaji o imovini sudija i tužilaca, što uključuje i same članove VSTV-a, te njihovu provjeru, osnivanje jedinice za integritet unutar Sekretarijata VSTV-a, pravne lijekove protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune vezano za disciplinske prekršaje i disciplinske postupke koji se vode protiv sudija i tužilaca.

Prije razmatranja Prijedloga zakona na sjednici Predstavničkog doma PSBiH, iz Misije OSCE-a u BiH kritikovali su izmjene koje je Vijeće ministara BiH uvrstilo u ovo zakonsko rješenje, navodeći da bi usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u “u formi koju je Venecijanska komisija pozitivno ocijenila u martu 2020. godine pokazalo temeljnu opredijeljenost nadležnih vlasti u BiH za smislene reforme koje bi očuvale odgovornost, nezavisnost, i integritet pravosuđa u BiH”.

Na sjednici Predstavničkog doma PSBiH 22.8.2023. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u ipak je usvojen, uz uvrštena dva amandmana Predraga Kojovića i Albina Muslića.

Premda su, nakon što je zakon usvojen u Predstavničkom domu, iz Misije Evropske unije u BiH saopćili da su “izmjene i dopune Zakona o VSTV-u dobar korak ka ispunjenju preporuke Evropske unije o provjerama integriteta pravosuđa”, u izvještaju o BiH objavljenom 8.11.2023. godine iz Evropske komisije naveli su da “ove izmjene i dopune negativno utiču na sistem provjere finansijskih izvještaja i zbog toga ih je potrebno promijeniti”.

Iako je 14.11.2023. godine pohvalio usvojeno zakonsko rješenje o VSTV-u, Predrag Kojović je u intervjuu za portal Raport 28.1.2024. godine konstatovao da ovaj zakon ne ispunjava standarde i uslove Evropske unije, odnosno da Vijeće ministara nije smjelo poslati takav zakon u proceduru, pozivajući se na izvještaj Evropske komisije:

Ne mislim da je to slučaj osim možda u slučaju Zakona o VSTV-u, koji je na VM doživio promjene koje su ga razvodnile do nivoa da ne zadovoljava EU standarde. Mi smo pokušali u parlamentarnoj proceduri to koliko, toliko korigovati našim amandmanom i imali smo uvjeravanja EU da će ta korekcija biti dovoljna, ali je izvještaj o BiH koji je došao par mjeseci poslije jasno pokazao da nismo u potpunosti uspjeli. Nije predsjedavajuća VM smjela dozvoliti da pod krinkom EU zakona pošalje tekst koji ne ispunjava uslove.

Predrag Kojović, 28.1.2024.

Budući da je za izmjene Zakona o VSTV-u najprije ustvrdio da se radi o “odličnom” zakonu, a nakon toga izjavio da tekst zakona ne ispunjava uslove i standarde Evropske unije, stav Predraga Kojovića Istinomjer ocjenjuje nedosljednim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!