Neistina

Izgradnja TE Bloka 7 nije u potpunosti u skladu sa direktivama EU

Na gostovanju u emisiji Acta na televiziji Alfa, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, komentarišući problem zagađenja zraka dotakla se i izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla.

Što se tiče Termoelektrane Tuzla, evo vidite da je do 2023. planirano da se izgradi, jel’ novi blok koji će biti u potpunosti sa EU direktivama i biće jelde nova moderna tehnologija, tako da se neće zagađivati zrak.

Edita Đapo, 17.06.2019.

Podsjećamo, nakon Odluke Vlade FBiH o davanju garancije za Blok 7 i proslijeđivanjem seta dokumenata na odlučivanje Parlamentu FBIH, još jednom je reagovao Sekretarijat Energetske zajednice koji je u martu ove godine objavio “da službeno otvara postupak protiv BiH za rješavanja spora o planiranoj garanciji Federacije BiH za kredit od 614 miliona eura od kineske Eximbank za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla”.

Kako se navodi, otvaranje postupka je uslijedilo nakon četiri upozorenja koje je Sekretarijat Energetske zajednice uputio vlastima Federacije BiH, te je ovim upozorenjima ukazano na činjenicu da, prema EU pravilima koje je BiH obavezna poštivati, predložena garancija predstavlja nezakonitu državnu pomoć.

Pored navednog, i Komesar za proširenje EU, Johannes Hahn lično je upozorio nadležne u našoj zemlji “da ne odobravaju ovu garanciju, jer je ona u suprotnosti s pravilima EU”.

To poteže ozbiljno pitanje o posvećenosti BiH međunarodnim sporazumima i evropskim pravilima u okviru Sporazuma o Energetskoj zajednici, ali također o izboru energetske tehnologije, kao i analize omjera cijene i koristi na odgovoran i transparentan način.

Johannes Hahn, 27.03.2019.

Samo dan nakon ove reakcije uslijedila je i nova, u kojoj je Hahn pojasnio da BiH ima pravo da razvija svoju energetsku mrežu, ali da to nipošto ne smije raditi kroz termoelektrane koje zagađuju zrak, te da je to “zvanična evropska poruka”.

Poznato vam je da na području Zapadnog Balkana imamo 16 termoelektrana koje koriste ugalj i koje zagađuju zrak više nego 250 i više sličnih termoelektrana skupa na području Evropske unije. Mi govorimo o 3.000 smrtnih slučajeva koje imate na godišnjem nivou, 8.000 djece oboljeva od bronhitisa upravo zbog ovih stvari.

Johannes Hahn, 28.03.2019.

Pored komesara, štetnošću budućeg bloka bavio se i Greenpeace, koji je u svom posljednjem izvještaju naveo da će projekti izgradnje Bloka 7 i TE Banovići imati značajan prekogranični utjecaj, s obzirom na to da će se 810 od 960 preuranjenih smrti, koje se pripisuju zagađenju iz ovih postrojenja tokom 30 godina njihovog rada, dogoditi izvan granica BiH.

S obzirom na jasno iznesena stajališta koje je Europska unija dala u proteklim mjesecima povodom izgradnje bloka 7 TE Tuzla, Istinomjer će izjavu Edite Đapo o tome da će “novi blok biti u potpunosti sa EU direktivama”, ocjeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!