Analize

Iako su se na to obavezale, vlasti u BiH ne štede

Iako su se svi nivoi vlasti u BiH obavezali na uštede kada je u pitanju javna potrošnja, u posljednje vrijeme svjedočimo brojnim odlukama koje nisu u skladu sa preuzetim obavezama. Naime, kada je usvojena Reformska agenda za BiH, svi nivoi vlasti prihvatili su, između ostalog, određivati plate “na osnovu vrijednosti”, donijeti moratorij na zapošljavanje u javnoj upravi, zamrznuti fond plata u javnoj upravi, ali i druge mjere. Ipak, samo u posljednjih par mjeseci usvojeno je više odluka koje nisu u skladu sa potpisanim dokumentom.

Nove beneficije za članove kolegija PSBiH

Posljednja takva odluka, koja nije u skladu sa svim ranije navedenim, je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, na naknadu za službeno putovanje, a koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH.

Prema toj odluci, članovi kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ubuduće će moći na službenim putovanjima odsjedati u hotelima s pet zvjezdica i putovati avionskom poslovnom klasom o trošku građana BiH.

U članu 6. stav (2) u tački a) iza riječi: članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine dodaje se zarez i riječi: članovi kolegija domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.”

Odluka VM, 25.09.2018.

Radi se o izmjeni člana koji se odnosi na hotelski smještaj zvaničnika koji borave na službenom putu. Na taj način članovima kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH omogućeno je da kao i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH, kao i njihovo lično osiguranje koriste hotelski smještaj kategorije do 5 zvjezdica. Ostali zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine imaju pravo na korištenje hotelskog smještaja kategorije do 4 zvjezdice. Osim toga usvojena je i izmjena člana koji reguliše naknade za službena putovanja, pa će tako članovi kolegija također moći putovati avionom u biznis klasi.

Vlada RS povećala plate u javnom sektoru

Obaveza o uštedama nisu se pridržavali ni vlasti u Republici Srpskoj. Tako je uoči Općih izbora održanih 7. oktobra, Vlada RS donijela odluku o povećanju plata u javnom sektoru. Vlada Republike Srpske utvrdila je na 183. hitnoj sjednici, održanoj krajem juna, ​​set prijedloga zakona (po hitnom postupku) čije su izmjene i dopune rezultirale povećanjem plata u javnom sektoru.

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Saopćenje Vlade RS, 29.06.2018.

Osim ove, Vlada RS donijela je u julu i odluku o povećanju plata predsjednici Vlade RS, te potpredsjednicima i ministrima u Vladi RS, i to od 315 do 425 maraka.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, 25. jula 2018. godine, a prema njoj Željka Cvijanović će primati 4.425 KM plate umjesto dosadašnjih 4.000 KM, potpredsjednici će dobijati 3.870 KM umjesto 3.500 KM, dok će ministri biti bogatiji za 315 KM, pa će na njihove račune biti uplaćeno 3.315KM umjesto 3.000 KM.

Ukinut moratorij na zapošljavanje u javnoj službi FBiH

U Akcionom planu za provedbu Reformske agende u FBiH za period od 2015. do 2018. godine, navedeno je da će se moratorij na zapošljavanje u upravi provoditi kontinuirano, a što je najavio i premijer Novalić u prvim mjesecima svog mandata.

Ipak, na sjednici održanoj 10. jula ove godine, Vlada FBiH nije donijela odluku o produženju moratorija na zapošljavanje u državnoj službi FBiH, iako je posljednja usvojena odluka prestala da važi 30. juna.

Još u martu ove godine, federalni premijer Fadil Novalić, hvalio se moratorijem na zapošljavanje u javnoj upravi kao jednim od uspjeha Vlade na čijem je čelu, s obzirom da je kontinuirana obustava zapošljavanja planirana i Reformskom agendom za FBiH.

U okviru ekonomskih mjera donijeli smo moratorij na zapošljavanje i ograničavanje plata u javnom sektoru.

Fadil Novalić, 24.03.2018.

Ipak, kako odluka nije produžena Istinomjer je tada ranije datu izjavu premijera Novalića ocijenio kao nedosljednu.

Brojni su primjeri nedosljednosti i nepoštivanja ranije donesenih odluka koje se odnose na uštede u javnoj potrošnji na svim nivoima vlasti u BiH, a samo u izbornoj godini napravljeno je više takvih (ne)popularnih poteza.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!