Neistina

Iako nedovoljno, Vlada FBiH jeste izdvajala novac za Fond solidarnosti od 2002.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković (Naša stranka) prilikom gostovanja u programu BHRT-a ponovio je tvrdnju Vojina Mijatovića da su posljednjim rebalansom budžeta prvi put od 2002. godine izdvojena sredstva za Fond solidarnosti FBiH.

Govoreći o zdravstvu i činjenici da je budžet Federalnog ministarstva zdravstva povećan za 10 miliona KM na ime Fonda solidarnosti, novinar je pitao Miokovića da li je taj iznos dovoljan, jer potrebe Fonda trenutno iznose 70 miliona KM.

Prvi put od 2002. godine rebalansom će biti doznačena, 10 miliona nisu beznačajna sredstva. Ja sam slobodan reći da ne nedostaje samo 70 miliona, nedostaje milijardu i 300.

Dragan Mioković, 24.10.2023.

Prilikom predstavljanja rebalansa budžeta FBiH za 2023. godinu, odgovarajući na pitanje novinarke o tome da li je 10 miliona KM dovoljno za Fond solidarnosti, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović (SDP BiH) rekao je da je to prvi put od 2002. godine da su sredstva iz budžeta FBiH izdvajana za Fond solidarnosti.

Ovo su prva sredstva izdvojena u budžetu Federacije od 2002. godine Fondu solidarnosti.

Vojin Mijatović, 22.10.2023.

Fond solidarnosti FBiH uspostavljen je 2002. godine u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Kako je navedeno u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Fond je osnovan kako bi se stvorili jednaki uslovi za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima te da bi se mogli pružiti najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti. Prema istom zakonu, utvrđena je obaveza izdvajanja sredstava iz budžeta Federacije BiH za finansiranje Fonda solidarnosti, što bi trebalo bi biti u istom iznosu kao i ostvareni prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje. To se od 2002. godine do danas nikada nije desilo.

Ipak, suprotno tvrdnjama Miokovića i Mijatovića, Vlada FBiH prethodnih godina jeste planirala i uplaćivala sredstva Fondu solidarnosti FBiH.

U izvještaju koji je objavio Centar civilnih inicijativa (CCI) u decembru 2022. godine navodi se da je Vlada FBiH od osnivanja Fonda pa sve do 2021. godine uplatila tek 20% od zakonski obaveznih sredstava.

Od osnivanja Fonda 2002. godine, Vlada FBIH ni u jednoj kalendarskoj godini nije u potpunosti ispunila svoju zakonsku obavezu finansiranja rada Fonda odnosno Vlada FBIH je u kontinuitetu vršila manja izdvajanja sredstava iz Budžeta FBIH za potrebe odnosno Vlada FBIH je u kontinuitetu vršila manja izdvajanja sredstava iz Budžeta FBIH za potrebe rada Fonda nego što je to Zakonom propisano. Ukupno upladena sredstva Vlade FBIH iz Budžeta FBIH za rad Fonda po ovom osnovu, u periodu 2002-2021 iznose cca 396 mil KM što predstavlja samo 20% od ukupno ostvarenih prihoda Fonda po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Fond solidarnosti FBiH, Analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja

U grafikonu 1 dat je pregled izdvajanja sredstava iz budžeta FBiH za Fond solidarnosti do 2021. godine. U budžetu za 2022. za Fond je izdvojeno 28,5 miliona KM, dok je za 2023. godinu planirano 33,5 miliona KM.

Utvrđenim rebalansom budžeta za 2023. godinu ovo izdvajanje povećano je na 43,5 miliona KM.

Grafikon 1/Izvor: CCI

U grafikonu 2 data je usporedba visine prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje, što bi trebala biti visina sredstava uplaćenih u Fond solidarnosti, sa sredstvima koja su doznačena Fondu.

Grafikon 2/Izvor: CCI

Nakon što je usvojen na 8. vanrednoj sjednici Predstavničkog doma federalnog Parlamenta, te ukoliko bude usvojen i u Domu naroda FBiH, rebalans budžeta FBiH za 2023. godinu imat će najveće izdvajanje za Fond solidarnosti do sada, što je i dalje daleko od zakonske obaveze i potrebe građana FBiH.

Dakle, iako nedovoljna, sredstva su od 2002. godine do danas svake godine uplaćivana u Fond solidarnosti. Tvrdnje Dragana Miokovića i Vojina Mijatovića da su tek rebalansom budžeta za 2023. godinu prvi put osigurana sredstva za Fond solidarnosti ocjenjujemo neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!