Najave

Smanjenje opterećenja na platu u FBiH u toku ove godine?

Nakon održane 4. sjednice Vlade FBiH 1.6.2023. godine, na kojoj su, između ostalog, usvojene i smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2024. do 2026. godine, na pres-konferenciji obratio se zamjenik premijera FBiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović (SDP BiH), koji je najavio skore olakšice za poslodavce kroz smanjenje opterećenja na platu u ovom entitetu.

Izvor: Facebook / Vojin Mijatović
Izvor: Facebook / Vojin Mijatović

Rekavši kako je svima u Vladi FBiH bitno suzbijanje odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine, Mijatović je naveo da je pored ostalih stvari, prvi i osnovni zahtjev poslodavaca Bosne i Hercegovine da se smanji opterećenje na platu, te je dodao kako će se ova mjera realizirati tokom ove godine.

Intenzivno radimo sa Unijom poslodavaca, sa sindikatima, na onome što je projekcija nedostajućeg dijela, koji će biti sigurno u budžetu u onom segmentu vanbudžetskih fondova, onog momenta kada smanjimo opterećenja na platu, što će se definitivno desiti u toku ove godine. Postoje dva-tri modela u dosadašnjim pregovorima. (…) To je jedan od ključnih i bitnih prioriteta, bez dileme.

Vojin Mijatović, 1.6.2023.

Mjera smanjenja opterećenja na platu navedena je i u usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2024. do 2026. godine

U svrhu zaštite radnih mjesta potencirat će se reforma opterećenja rada kroz izmjene pravnog okvira poreza na dohodak i obaveznih doprinosa. U narednom periodu planirano je iznalaženje novih prijedloga koji će uzeti u obzir preliminarne analize uticaja pomenutih propisa na zaposlenike, poslodavce i budžete u FBiH. Porezne politike u srednjoročnom periodu, navodi se u Smjernicama, trebale bi promovirati održiv i inkluzivan rast u cijeloj Federaciji s fokusom na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata i smanjenje ili ukidanje troškova, naknada i taksi koje opterećavaju privrednu aktivnost.

Saopštenje Vlade FBiH, 1.6.2023.

Nekoliko dana poslije, na sastanku sa predstavnicima sindikata 5.6.2023. godine, federalni premijer Nermin Nikšić te dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević također su naglasili da je “prioritet Federalne vlade smanjenje opterećenja na platu kako bi se poslodavcima osigurao ambijent za povećanje plata radnicima”.

Kako je i ranije pisao Istinomjer, dok se u Republici Srpskoj radilo na smanjenju opterećenja rada, u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako je bilo pokušaja, nije bilo pomaka. Prijedlog zakona o doprinosima FBiH napravljen je 2021. godine, ali je povučen s dnevnog reda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Isto se desilo i 2022. godine sa Prijedlogom zakona o porezu na dohodak Federacije BiH kojim je bilo predviđeno oporezivanje toplog obroka, regresa i drugih dodataka na platu. Njima je planirano povećanje ličnog odbitka sa sadašnjih 300 KM na 800 KM na mjesečnom nivou. Planirano je i povećanje poreza na dohodak s dosadašnjih 10% na 13% za primanja preko 800 KM.

Istinomjer će pratiti da li će, kako je najavio federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, u toku 2023. godine doći do smanjenja opterećenja na platu, što je i predviđeno usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike FBiH u periodu 2024 – 2026.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!