Neistina

Gradonačelnica Sarajeva nije odgovorila na svako vijećničko pitanje

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva i zastupnik u Općinskom vijeću Centar Jasmin Ademović (NiP) uporedio je tokom gostovanja na N1 9. augusta 2023. godine rad zakonodavnih i izvršnih organa u navedenim jedinicama lokalne samouprave, iznijevši pritom neistinu u pogledu responzivnosti gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić na pitanja gradskih vijećnika/ca.

Screenshot: N1

Naime, Ademović je ustvrdio da je Karić u aktuelnom mandatu dostavila odgovor na svako pitanje koje su gradski vijećnici/e uputili:

Nikada se nije desilo u Gradskom vijeću da gradonačelnica ne da odgovor nekom vijećniku. Ako mu ne da na licu mjesta, da ga pismeno.

Jasmin Ademović, 9.8.2023.

Prema Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sarajeva, svaki gradski vijećnik/ca, klub vijećnika/ca ili radno tijelo Gradskog vijeća mogu postaviti vijećničko pitanje ili inicijativu određenom subjektu, a postavljena vijećnička pitanja i inicijative formuliraju se u pisanoj formi kao poseban akt Gradskog vijeća i dostavljaju nadležnom organu na razmatranje.

Kako dalje Poslovnik nalaže, nadležni organ Grada Sarajeva kome se vijećničko pitanje ili inicijativa dostavi na realizaciju dužan je dostaviti odgovor na postavljeno vijećničko pitanje iz nadležnosti organa Grada Sarajeva do naredne sjednice Gradskog vijeća, odnosno o realizaciji upućene inicijative iz nadležnosti Grada Sarajeva izvijestiti Gradsko vijeće do naredne sjednice.

Prema statističkim pokazateljima na web stranici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, u mandatu aktuelnog Gradskog vijeća postavljena su 74 pitanja, a na njih 26 nije odgovoreno. Kada je riječ o inicijativama, od ukupno 446 podnesenih, njih 273 nije dobilo odgovor.

Izvor: Gradsko vijeće Grada Sarajeva

Iako navedeni parametri ne pokazuju kojem je tijelu postavljeno pitanje, odnosno ne preciziraju da li su sva pitanja obuhvaćena ovom statistikom upućena prema gradonačelnici Sarajeva, na web stranici Gradskog vijeća moguće je pristupiti i popisu pitanja koja su u aktuelnom mandatu upućena gradonačelnici te uvidjeti da li je na svako od njih dostavljen odgovor.

Ispostavlja se da, suprotno tvrdnji Jasmina Ademovića, gradonačelnica Benjamina Karić ipak nije odgovorila na sva pitanja gradskih vijećnika/ca. Između ostalog, gradonačelnica nije dostavila odgovor na pitanje gradske vijećnice Amre Zulfikarpašić, postavljeno na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, a održanoj 4.4.2022. godine, koje je glasilo: “Zašto u Gradskoj upravi, u pripremi za obilježavanje datuma i događaja od značaja za grad Sarajevo, dizajn materijala ne rade profesionalni dizajneri?”.

Ni na pitanje koje je postavio vijećnik Elvedin Korora o procentu realizovanih vijećničkih inicijativa u 2022. godini, upućeno na 21. sjednici održanoj 30.11.2022. godine, gradonačelnica nije dostavila odgovor.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 29.3.2023. godine, vijećnica Biljana Lazarević uputila je pitanje o terminu izmjene Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo, ali ni na ovo pitanje gradonačelnica Karić nije odgovorila.

Shodno navedenom, tvrdnju Jasmina Ademovića da se “nikada nije desilo u Gradskom vijeću da gradonačelnica ne da odgovor nekom vijećniku” Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!