Neistina

Bob-staza na Trebeviću ne prolazi kroz Republiku Srpsku

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva i vijećnik u Općini Centar Sarajevo Jasmin Ademović (NiP) gostovao je 6.10.2023. u programu TVSA. Tom prilikom govorio je, između ostalog, o eventualnoj rekonstrukciji bob-staze na Trebeviću, pri čemu je iznio neistinitu tvrdnju.

Izvor: Facebook/Jasmin Ademović

Ademović je naveo kako bi prije rekonstrukcije same bob-staze trebalo riješiti imovinsko-pravne odnose te je ustvrdio kako jedan dio staze prolazi kroz Republiku Srpsku.

Naravno, imamo i entitet Republike Srpske i znamo da jedan dio staze prolazi kroz entitet.

Jasmin Ademović, 6.10.2023.

Suprotno tvrdnji Jasmina Ademovića, nijedan dio bob-staze na Trebeviću ne prolazi kroz entitet Republika Srpska, što se može utvrditi i uvidom u položaj bob-staze na Trebeviću u odnosu na međuentitetsku liniju na web stranici OpenStreetMap.

Izvor: OpenStreetMap

Prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, vlasnik katastarskih čestica na kojima se nalazi bob-staza na Trebeviću jeste Kantonalno javno preduzeće “Sarajevo šume”.

Podsjećamo, u januaru 2022. godine, na inicijativu gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, pokrenut je proces čiji je cilj obnova olimpijske bob-staze na Trebeviću. U budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu predviđeno je 200.000 KM za revitalizaciju bob-staze na Trebeviću.

U izvještaju o izvršenju budžeta Grada Sarajeva za period 1.1-31.3.2022. navodi se da je za spomenuti projekat predviđeno 185.000 KM, a u ovom periodu potrošeno je 0 KM. U izvještaju o izvršenju budžeta Grada Sarajeva za period 1.1-30.9.2022. navedeno je da je za ovaj projekat predviđeno 12.800 KM, od čega je, također, potrošeno 0 KM. U godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta za 2022. ovaj projekat uopće se ne navodi. Među kapitalnim projektima u budžetu 2023. godinu nije moguće pronaći spomenutu stavku.

Vlada KS imenovala je u aprilu 2022. godine tim za izradu plana revitalizacije i rekonstrukcije bob-staze na Trebeviću. Prethodno je Vlada obnovu bob-staze na Trebeviću proglasila projektom od javnog interesa za KS, što je značajno u kontekstu moguće zajedničke kandidature Grada Barselone i Grada Sarajeva za Zimske olimpijske igre 2030. godine.

S obzirom na činjenicu da nijedan dio bob-staze na Trebeviću ne prolazi kroz Republiku Srpsku, Istinomjer tvrdnju Jasmina Ademovića ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!