Grad Banja Luka će riješiti problem nekvalifikovane radne snage?

Na konferenciji “Pilot projekat dualnog obrazovanja” održanoj 09.04.2019. godine u Banja Luci najavljeno je da će Gradska uprava Banja Luke uskoro započeti sa s transformacijom Radničkog univerziteta u Banja Luci, a s ciljem donošenje “najboljih zakonskih rješenja” koje bi Vlada RS trebalo da donese po ugledu na zemlje iz regiona “kako bi se riješio problem nekvalifikovane radne snage u gradu, ali i u RS”.

Predsjednik Skupštine grada Banja Luke, Zoran Talić izjavio je da su gradske vlasti, u saradnji s Vladom Švajcarske, za ovu namjenu obezbijedile “švajcarskog stručnjaka koji je boraveći u gradu istražio tržište rada i obrazovni sistem, te uradio dokument sa smjernicama na koji način implementirati dualno obrazovanje”.

Grad Banja Luka će već na Skupštini grada u maju formalno početi s transformacijom Radničkog univerziteta u Banja Luci. Predstoji da Vlada RS ovakav dualni sistem uredi i donese zakonska rješenja.

Zoran Talić, 09.04.2019.

Istinomjer će pratiti da li će u maju započeti najavljena transformacija banjalučkog Radničkog univerziteta.

 

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

Na sjednici održanoj 26. juna 2019. godine Gradsko vijeće Grada Sarajeva (GV) jednoglasno je usvojilo odluku kojom se...

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Vlade...KS: Najavljeno zapošljavanje 100 novih radnika i ukidanje liste čekanja djece za upis u vrtiće

Komentirajući nesuglasice sa predsjednikom Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, kantonalna ministrica obrazovanja, Zineta Bogunić u svom saopćenju osvrnula se na svoj minuli...