Neistina

“Federalni USKOK” bez glave i repa

nermin-niksicIako sutra zvanično stupa na snagu Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine u FBiH, vlada ovog entiteta još uvijek nije imenovala direktora Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, koja je zadužena za provođenje ovog zakona. Tako potpuna primjena ovog Zakona ostaje na čekanju do daljnjeg, s obzirom da famozni „Federalni USKOK“ još uvijek nije osnovan, a ne zna se ni kada će to biti učinjeno. Međutim, još uvijek aktuelni premijer FBiH i odnedavni predsjednik SDP-a BiH, Nermin Nikšić, krajem prošle sedmice dao je opsežan intervju portalu Klix.ba u kom se osvrnuo na učinke Vlade na čijem je čelu od 2011. godine, a kao veliki uspjeh istakao je upravo usvajanje seta antikoruptivnih zakona u FBiH, te početak primjene Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine.

„Ponosan sam da smo donijeli set antikoruptivnih zakona, 11. marta stupa na snagu Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Od kada smo parlamentarna stranka pričamo o tome. Uspjeli smo u tome da sudovi i tužilaštva sada imaju efikasan alat, da se zna šta se dešava sa oduzetom imovinom“, rekao je Nikšić.

Još prije tri godine, Nikšić je najavio donošenje ovog seta zakona do kraja prve godine mandata federalne Vlade, što se nije desilo. U prvom pokušaju njihovog usvajanja, u decembru 2013. godine, set “antikorupcijskih zakona” nije dobio podršku Predstavničkog doma Paralamenta FBiH, da bi, nakon izmjena i dorada, bio usvojen tek u posljednjim mjesecima mandata Vlade FBiH, u junu prošle godine. Podsjećamo, tada su usvojeni Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, odgovarajuće izmjene ili dopune Zakona o krivičnom postupku i Zakona o sudovima, te novi federalni Zakon o prekršajima. Sam Nikšić je to ocjenio historijskim potezom.

Međutim, iako su ovi zakoni po njihovom usvajanju objavljeni u Službenim novinama FBiH, još uvijek se nisu stekle sve pretpostavke za njihovo potpuno provođenje.

U intervjuu “Klix”, Nikšić tako govori o stupanju na snagu „Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine“ i početku rada Federalne agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom 11. marta, a da još uvijek nije poznato ime njenog direktora. Konkurs za imenovanje direktora inače je završen 11. decembra 2014. godine, a iz sekretarijata Vlade FBiH za Istinomjer je potvrđeno da imenovanje direktora ove Agencije još uvijek nije izvršeno. Kada smo ovim povodom kontaktirali sekretarijat Vlade FBiH, dobili smo samo odgovor da ćemo biti blagovremeno obaviješteni o svim dešavanjima vezanim za imenovanje direktora i osnivanje ove agencije.

Izvjesno je, dakle, da „Federalni USKOK“ sutra neće početi sa radom, s obzirom da su, pored imena njenog direktora, nepoznati i ostali “detalji”, poput kadrova, prostora i sredstava za njen rad. Agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom svakako ne može biti osnovana s obzirom da je upravo njen direktor osoba koja treba donijeti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, a tek potom će se, kako je u februaru za agenciju Fena izjavio federalni ministar pravde Zoran Mikulić, znati broj uposlenih, te izvršiti sudska registracija ove agencije. U te svrhe, kako je tom prilikom rekao Mikulić, povećana je tekuća budžetska rezerva FBiH za 2,5 miliona KM.

Po usvajanju seta antikoruptivnih zakona, sam premijer Nikšić je vršio brojne konsultacije sa predstavnicima pravosuđa u FBiH, te je kontinuirano iznosio uvjerenja da će on pravovremeno stupiti na snagu i da će sve pretpostavke za to biti stvorene. No, zbog činjenice da nisu stvorene pretpostavke za njegovo provođenje, krajem januara ove godine je odložena primjena još jednog Zakona, onog o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, koji je dio seta zakona usvojenog u junu 2014. godine. Ovaj zakon trebao je stupiti na snagu 1. februara ove godine, da bi Vlada FBiH odložila njegovu primjenu za 1. januar 2016. godine, zbog toga što za to nisu stvorene osnovne pretpostavke. Istinomjer je o ovoj temi pisao i ranije, te konstatovao da je izvjesno da primjena Zakona o nelegalno stečenoj imovini neće započeti u najavljenom roku, što je sada samo potvrđeno. Naša tada izražena skepsa je potvrđena i informacijom iz Vlade FBiH o neimenovanju direktora Agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom.

S obzirom na sve izneseno, možemo opravdano postaviti pitanje na osnovu čega je Nikšić, prije samo pet dana, isticao činjenicu da 11. marta počinje primjena Zakona o nelegalno stečenoj imovini kao veliki uspjeh Vlade i nešto na šta je ponosan, kada je i sam morao znati da za to još uvijek nema uslova. I pored ovakvih “velikih riječi”, Zakon će očito stupiti na snagu bez obezbijeđenih mehanizama za njegovo provođenje, što znači da će i sama primjena ostati na čekanju.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!