Neispunjeno

Historijsko odlaganje borbe protiv korupcije

nermin-niksicPrimjena seta antikoruptivnih zakona u FBiH, usvojenih u junu prošle godine, trebala je početi 01. februara ove godine, no to se neće desiti zbog toga što za to nisu stvorene osnovne pretpostavke, a to je definitivno potvrđeno i na posljednjoj sjednici Vlade FBiH, održanoj 28. januara. Tako će primjena ovih godinama najavljivanih zakona, prema novom Prijedlogu koji je Vlada uputila u Parlament FBiH po hitnom postupku, biti odložena za 1. januar naredne godine.

No, kada su u Domu naroda Parlamenta FBiH, 06. juna 2014. godine, usvojeni Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, odgovarajuće izmjene ili dopune Zakona o krivičnom postupku i Zakona o sudovima, te novi federalni Zakon o prekršajima, Vlada je to ocjenila historijskim potezom.

Još kada su prijedlozi ovih zakona usvojeni u Predstavničkom domu, premijer FBiH Nermin Nikšić je taj dan ocjenio kao „dan kada se počinje pisati historija u borbi protiv korupcije”, a kasnije je u više navrata isticao i potrebu da se što prije osiguraju svi potrebni uslovi za njihovu primjenu.

„Potrebno je pripremiti operativni plan i tako stvoriti pretpostavke da za to nadležni federalni organi koji će biti formirani krenu u odlučnu i efikasnu borbu protiv korupcije, organiziranog i drugih oblika teškog kriminala u Federaciji BiH i da sadašnje stanje bude radikalno promijenjeno. Za to je potrebno osigurati prostor, kadrove i sredstva, što ćemo mi i učiniti“, rekao je federalni premijer prilikom susreta sa glavnim federalnim tužiocem Zdravkom Kneževićem, koji je pak još krajem prošle godine upozorio na moguće kašnjenje u proimjeni seta antikoruptivnih zakona.

Tokom predizborne kampanje za Opšte izbore u oktobru prošle godine, premijer Nikšić je o ovoj temi pisao i na svom profilu na Facebooku, u povodu stupanja na snagu Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine 19.09.2014. godine:

„Od jučer praktično imamo sve alate u borbi protiv kriminala i korupcije. Pošto je ovo ipak moja stranica neka mi bude dopušteno da budem malo ličan…Ponosan sam na nekoliko stvari. Na činjenicu da sam bio na čelu grupe ljudi koja je pokazala da misli ozbiljno kada govori o borbi protiv kriminala i korupcije. O tome su svi pričali, a mi smo i radili. Ponosan sam da smo pravosuđu dali alat u toj borbi. Niko nema pravo više reći da je ovo predizborna priča, da od toga nema ništa, da ne mislimo ozbiljno“, pisao je između ostalog Nikšić.

Međutim, od radikalne promjene stanja neće biti ništa. Zbog nastanka pravnog vakuma u koji će upasti FBiH, od 01. februara praktično će doći do obustave bilo kakvog vida borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema novom Zakonu o borbi protiv korupcije i kriminala, Kantonalna tužilaštva će prestati biti nadležna za ova djela. Sa druge strane, nisu formirani specijalni odjeli koji će se njima baviti, a koji su predviđeni novim zakonom.

Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici obrazložila odlaganje primjene Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala (objavljen u Službenim novinama 23.07.2014.) time što “ranije predviđeni šestomjesečni rok nije dovoljan za osiguravanje materijalnih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta za odgovarajuću primjenu njegovih odredaba”.

Kako se navodi na stranici Vlade FBiH, Zakonom je propisano formiranje posebnih odjela u Vrhovnom sudu Federacije BiH i Federalnom tužilaštvu Federacije BiH, te prvostepena nadležnost u postupanju za određena kaznena djela. Uzimajući u obzir da do sada nisu u dovoljnoj mjeri osigurani potrebni kapaciteti za funkcioniranje tih odjela, osnovna intencija izmjena Zakona je propisivanje početka njegove primjene od 1.1.2016. godine.

Primjena Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, prema onome što je za FTV rekao federalni ministar pravde Zoran Mikulić, trebala bi početi 11. marta, no i za potpuno provođenje ovog zakona će biti potrebno sačekati i ostale iz usvojenog seta.

Dakle, kako sada stvari stoje, dugo najavljivani i od građana dugoočekivani „federalni USKOK“ neće biti uspostavljen bar još jednu godinu, pa će i obećanja premijera Nikšića koja je dao nakon usvajanja ovih zakona o „početku historijske borbe“ protiv korupcije, do daljnjeg ostati neispunjena.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!