Djelimično ispunjeno

Budžet usvojen, ali po hitnom postupku

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Belmin Zukan najavio je usvajanje entitetskog budžeta za 2024. godinu do kraja marta.

Izvor: FENA

Tokom gostovanja na N1 televiziji 16. januara 2024. godine Belmin Zukan (SDP BiH) ustanovio je kako će do kraja marta oba doma Parlamenta FBiH usvojiti budžet za ovu godinu, čemu će prethoditi javna rasprava.

Očekujem da ćemo prvo usvojiti privremeno finansiranje u srijedu, nakon toga, vjerovatno na sljedećoj sjednici sredinom februara, da ćemo usvojiti nacrt budžeta u oba doma, da će ići u javnu raspravu, 15-20 do 30 dana, i da ćemo do kraja marta imati usvojen budžet u oba doma, koji će se od 1. aprila moći primjenjivati.

Belmin Zukan, 16.1.2024.

Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine uređuju se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta FBiH, kao i budžeta kantona, gradova i općina. U članu 15. ovog zakona utvrđeno je da do 1. novembra Vlada treba da utvrdi nacrt budžeta za narednu godinu te da ga do 5. novembra dostavi u parlamentarnu proceduru, a Parlament treba do 31. decembra usvojiti budžet.

Vlada FBiH je 29. decembra 2023. godine utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za prva tri mjeseca naredne godine. U zaključku dokumenta, kojeg potpisuje federalni premijer Nermin Nikšić, navedeno je da će tokom januara Vlada FBiH federalnom Parlamentu uputiti i nacrt budžeta za 2024. godinu.

Međutim, Vlada FBiH je 22. januara 2024. godine na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2024. godinu u iznosi od 7.474.800.209 KM, a da nije prethodno utvrdila nacrt budžeta, te ga u hitnom postupku uputila Parlamentu FBiH.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je budžet po hitnom postupku 24. januara, a dan kasnije isto je učinio i Dom naroda.

Iako je Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH utvrđeno da se zakoni po pravilu ne mogu donositi po hitnom postupku, odnosno da se “po hitnom postupku može donijeti samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju”, dugogodišnja praksa u Federaciji BiH je usvajanje budžeta po hitnoj proceduri, što ne ostavlja mogućnost za javnu raspravu o budžetu.

Budući da je budžet FBiH za 2024. godinu usvojen do kraja marta, ali da njegovom donošenju nije prethodila javna rasprava, obećanje Belmina Zukana Istinomjer ocjenjuje djelimično ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!