Poluistina

Koje općine i gradovi u BiH imaju gender akcioni plan?

Belmin Zukan, član Predsjedništva Kantonalnog odbora SDP-a BiH u Zeničko-dobojskom kantonu i vijećnik u Gradskom vijeću Visoko, u intervjuu za Omladinski magazin Karike objasnio je od čega se sastoji njegov angažman u Gradskom vijeću i izdvojio jedan od problema lokalne zajednice u kojoj djeluje.

FOTO: Visoko.co.ba

Zukan je objasnio da je jedna od njegovih inicijativa, na koju još čeka odgovor, bila i izrada gender akcionog plana za Grad Visoko, te nabrojao jedinice lokalne samouprave koje su usvajale ovaj dokument:

Do sada su Tuzla, Bihać, Mostar, Travnik, Novi Grad Sarajevo i još dvije ili tri općine donijele Gender akcione planove.

Belmin Zukan, 24.7.2021.

Kako objašnjavaju iz Sarajevskog otvorenog centra, “Gender akcioni plan BiH je strategija koja sadrži niz programskih mjera za uspostavljanje ravnopravnosti spolova u BiH, njenim entitetima i Brčko distriktu, za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi”, a praćen je nizom dokumenata neophodnih za njegovu implementaciju, uključujući lokalne gender akcione planove.

Na zvaničnoj stranici Gender centra Vlade Federacije BiH objavljeni su i gender akcioni planovi pojedinih lokalnih samouprava koje su ga donosile, a osim Tuzle, Bihaća, Mostara, Travnika i Novog Grada Sarajevo, koje je Zukan naveo, ovaj plan usvajale su su još i općine Novo Sarajevo, Vogošća, Ilidža, Žepče, Tešanj, Sapna, Sanski Most, Orašje, Fojnica, Doboj-Jug, Gradiška, kao i Grad Gračanica.

Međutim, vrijedi istaći da su gender akcioni planovi većine spomenutih lokalnih samouprava istekli, a među općinama koje imaju aktivne gender akcione planove izdvajaju se Novo Sarajevo, Vogošća, Žepče, a u progresu je i donošenje ovog dokumenta u Općini Banovići.

Uzevši u obzir da je, osim lokalnih zajednica koje je Belmin Zukan spomenuo, još nekoliko njih usvajalo gender akcione planove, Istinomjer izjavu vijećnika u Gradskom vijeću Visoko ocjenjuje poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!