Analize

Usvajanje federalnog budžeta po hitnom postupku pravilo, a ne izuzetak

Dopredsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda federalnog Parlamenta Vibor Handžić bio je gost na TVSA, gdje se osvrnuo i na procedure donošenja federalnog budžeta u proteklih osam godina. Tragom njegove izjave, Istinomjer u ovoj analizi donosi osvrt na način usvajanja budžeta u Federaciji BiH tokom proteklih osam godina.

Izvor: Vlada FBiH
Izvor: Vlada FBiH

Ustvrdivši da “nije iznenađenje kada se dešava tranzicija između dva mandata da se budžet donosi nešto kasnije, odnosno da se usvaja privremeno finansiranje i da se cijeli taj proces donošenja budžeta malo odloži”, Handžić je istakao da je ipak najveći problem kod donošenja federalnog budžeta činjenica da je “sve i jedan budžet u ovih osam godina bio predložen po hitnoj proceduri”.

Međutim, problem ove vlade je što vlada na čelu sa Fadilom Novalićem niti jedan jedini budžet, kako je on premijer i kako je ova vlada na čelu Federacije, nije dostavila u redovnoj proceduri, dakle na komentarisanje građanima, organizacijama, privatnom sektoru i tako dalje, nego je sve i jedan budžet u ovih osam godina bio predložen po hitnoj proceduri, i to je ono što je, po meni, najveći problem donošenja budžeta. A evo i ovaj je, naravno.

Vibor Handžić, 16.1.2023.

Podsjećamo, imenovanje još uvijek aktuelne Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potvrđeno je 31. marta 2015. godine na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH), a premijerska funkcija pripala je Fadilu Novaliću. S obzirom na činjenicu da nakon Općih izbora održanih 2018. godine nikada nije formirana nova Vlada FBiH, u mandatnom periodu 2018–2022. Vlada Fadila Novalića bila je u tzv. tehničkom mandatu, što je i slučaj nakon održanih Općih izbora 2022. godine s obzirom na to da se još uvijek čeka na formiranje vlasti na federalnom nivou.

Procedura usvajanja federalnog budžeta

Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine uređuju se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta FBiH, kao i budžeta kantona, gradova i općina. Ovim zakonom utvrđeno je da do 1. novembra Vlada treba da utvrdi nacrt budžeta te da ga zatim do 5. novembra dostavi u parlamentarnu proceduru, a budžet se mora usvojiti najkasnije do 31. marta tekuće godine. Ukoliko se budžet ne donese do 31. marta, neće se izvršavati rashodi u bilo koju svrhu, osim otplate duga, sve dok se budžet ne donese, navodi se u 35. članu spomenutog zakona.

Iako je Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH utvrđeno da se zakoni po pravilu ne mogu donositi po hitnom postupku, odnosno da se “po hitnom postupku može donijeti samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju”, dugogodišnja praksa usvajanja budžeta u Federaciji jeste njegovo usvajanje po hitnoj proceduri, što ne ostavlja mogućnost raspravljanja o budžetu u Parlamentu FBiH, na što već duži niz godina ukazuju federalni zastupnici i zastupnice.

Kako se usvajao federalni budžet u proteklih osam godina?

Kada je u pitanju dostavljanje federalnog budžeta u parlamentarnu proceduru u periodu od kada je na premijerskoj poziciji Fadil Novalić i tvrdnja Vibora Handžića da “niti jedan jedini budžet kako je on premijer i kako je ova vlada na čelu Federacije nije dostavila u redovnoj proceduri”, situacija je sljedeća:

Budžeti Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. i 2016. godinu usvojeni su po hitnom postupku – u martu 2015. godine po formiranju Vlade Fadila Novalića te krajem decembra 2015. godine za narednu 2016. godinu.

U slučaju budžeta za 2015. godinu, nakon imenovanja nove Vlade Federacije BiH 31. marta 2015. godine, istog dana održana je prva hitna sjednica na kojoj je utvrđen Prijedlog budžeta za 2015. godinu koji je upućen u Parlament FBiH po hitnom postupku. Samo nekoliko sati kasnije ovaj budžet usvojen je u oba doma federalnog Parlamenta. Upravo se na ovu brzu proceduru usvajanja budžeta osvrnuo i Istinomjer u analizi 2015. godine s obzirom na činjenicu da je od momenta formiranja Vlade FBiH do usvajanja budžeta za 2015. godinu u federalnom Domu naroda prošlo svega četiri sata.

Krajem 2015. godine radilo se na usvajanju budžeta za narednu 2016. godinu. U saopćenju nakon održane 35. sjednice Vlade FBiH 23. decembra 2015. godine navodi se da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila konačne prijedloge budžeta Federacije BiH za 2016. godinu i zakona o njegovom izvršavanju u istim tekstovima te da je “ovlastila premijera FBiH da oba dokumenta uputi predsjedavajućoj Doma naroda i zatraži održavanje vanredne sjednice ovog doma do kraja ove godine i razmatranje prijedloga budžeta FBiH za 2016. godinu i zakona o njegovom izvršavanju po hitnom postupku”. Budžet za 2016. godinu usvojen je 29. decembra 2015. godine u federalnom Domu naroda.

Početkom decembra 2016. godine saopćeno je da je Vlada Federacije BiH utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog budžeta za 2017. godinu. Ipak, nekoliko sedmica kasnije saopćeno je da je Vlada Federacije BiH utvrdila i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH dostavila Prijedlog budžeta za 2017. godinu po redovnoj proceduri. Naime, Dom naroda Parlamenta FBiH je na 10. vanrednoj sjednici, održanoj 15. decembra 2016. godine, odlučio da se budžet za 2017. godinu razmatra po redovnoj proceduri. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu usvojen je u Domu naroda Parlamenta FBiH 29. decembra 2016. godine po redovnoj proceduri.

Sredinom decembra 2017. godine saopćeno je da je Vlada Federacije BiH utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2018. godinu. Ipak, u saopćenju Vlade FBiH nigdje se ne navodi da je ovaj prijedlog upućen po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru. Također, ovu informaciju nije moguće pronaći ni u dnevnom redu sjednica Predstavničkog doma, koje su održane 28. decembra 2017. godine i 17. januara 2018. godine. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu usvojen je po redovnoj proceduri u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 17. januara 2018. godine, a dva dana kasnije i u federalnom Domu naroda.

Kada su u pitanju budžeti za 2019, 2020. i 2021. godinu, oni su usvojeni po hitnom postupku.

Tako je budžet za 2019. godinu usvojen na 1. vanrednoj sjednici PD Parlamenta FBiH početkom 2019. godine, po hitnom postupku, a nešto više od mjesec kasnije i u Domu naroda Parlamenta FBiH, također po hitnom postupku.

I budžet za 2020. godinu upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku te se o njemu odlučivalo na sjednici PD Parlamenta FBiH održanoj krajem 2019. godine te na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH održanoj dan kasnije.

O budžetu za 2021. godinu odlučivalo se na sjednicama Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 15. decembra 2020. godine i Doma naroda PFBiH od 11. januara 2021. godine, gdje se Prijedlog budžeta na dnevnom redu oba doma našao po hitnom postupku.

Na sjednici PD Parlamenta FBiH održanoj 24. januara 2022. godine nije usvojen prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. godinu razmatra po hitnom postupku te je odlučeno da se razmatra u formi nacrta. Krajem februara 2022. godine Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu, koji je u Predstavničkom domu i Domu naroda PFBiH usvojen krajem marta 2022. godine po redovnom postupku.

Šta o postupku usvajanja budžeta kažu federalni/e zastupnici/e?

Na platformi Javna rasprava, odgovarajući na pitanje da li smatra opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz budžeta FBiH za 2019. godinu, federalna zastupnica Lana Prlić osvrnula se i na sam postupak donošenja budžeta u Federaciji BiH.

Prije svega, stav Kluba SDP BiH, kao i moj lični stav, jeste da je cijeli postupak usvajanja budžeta FBiH za 2019. godinu netransparentan. Da podsjetim, nijedan amandman koji smo predložili nije usvojen, javne rasprave o budžetu nije bilo i time se direktno isključila cijela javnost, opozicija ovoj vladi predvođenom premijerom Fadilom Novalićem, te svi zainteresirani. Budžet se usvajao žurnim postupkom i Vlada je “razmatrala” preko 90 amandmana cijelih 45 minuta na sjednici održanoj 9.1.2019. godine.

Lana Prlić, 11.1.2019.

I stranački kolega Lane Prlić Irfan Čengić ukazao je 2021. godine da “Vlada FBiH već osam godina ignoriše zakonsku proceduru, što je pokazatelj lošeg rada ministrice finansija, prije svega, i Vlade FBiH”, a sličnog je mišljenja bila i federalna zastupnica Alma Kratina, koja je 2021. godine istakla da je “porazno da ni ove godine nema budžeta FBiH u nacrtu”.

Tako je bilo i proteklih godina i to je zaista porazna činjenica. Kao što je porazna činjenica da nemamo programski budžet i da ne možemo pratiti transparentno tokove novca. Činjenica je da do sada nije bilo sluha od Vlade FBiH da prihvati amandmane na budžet, bar u nekom broju kako bi i zastupnici mogli utjecati na raspodjelu novca i korekciju iznosa za svrhe za koje je po mišljenju zastupnika potrebno opredijeliti više novca.

Alma Kratina, 28.11.2021.

I Klub Naše stranke u Parlamentu FBiH oglasio se u martu 2022. godine, navodeći da neće podržati budžet Federacije BiH u obliku u kojem je predložen za tu godinu, a u saopćenju ove stranke tada su naveli:

Valja napomenuti i to da su ti prethodni, neimplementirani budžeti, usvajani po hitnoj proceduri, bez konsultacija sa strukom i javnošću, dok su u pauzama sjednica odbijani amandmani opozicije kao tehnički neispravne.

Naša stranka, 25.3.2022.

I usvajanje federalnog budžeta za 2023. godinu po hitnoj proceduri?

Krajem decembra 2022. godine saopćeno je da je Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog budžeta FBiH za 2023. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta, koji će po hitnom postupku biti upućeni u parlamentarnu proceduru. Sjednica Predstavničkog doma PFBiH na kojoj će se odlučivati o Prijedlogu budžeta FBiH za 2023. godinu po hitnom postupku zakazana je za 25. januar 2023. godine.

Pred novim sazivom Parlamenta Federacije BiH odluka je da li će Prijedlog budžeta za 2023. godinu odbaciti i vratiti u nacrt, uz odluku o privremenom finansiranju koje se obavlja najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine, ili će, pak, usvojiti ovaj prijedlog po hitnom postupku, čime će još jednom transparentnost cijelog postupka biti dovedena u pitanje.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!