Ispunjeno

Osnovano javno komunalno preduzeće Općine Stari Grad

Načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić najavio je u decembru prošle godine da će novo javno preduzeće Općine Stari Grad, koje će se, između ostalog, baviti parking djelatnošću, biti osnovano krajem prvog kvartala naredne godine. Preduzeće je osnovano na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad 29. februara 2024. godine.

Izvor: Facebook/Irfan Čengić

Irfan Čengić je, gostujući na Televiziji Sarajevo 13. decembra 2023. godine, rekao da ga je Općinsko vijeće zadužilo i dalo saglasnost za izradu ekonomskog elaborata te da advokatska kancelarija spremi papire za osnivanje javnog preduzeća:

Očekujem da ćemo krajem prvog kvartala naredne godine imati javno preduzeće Općine Stari Grad, gdje ćemo preuzeti parkinge, posebno ove problematične, i gdje ćemo mi vršiti aktivnost izdavanja parkinga građanima.

Irfan Čengić, 13.12.2023.

Vijećnici/e Općinskog vijeća Stari Grad su na 31. redovnoj sjednici jednoglasno podržali/e Prijedlog zaključka o pokretanju aktivnosti za formiranje javnog preduzeća Općine Stari Grad Sarajevo.

Irfan Čengić je i u svom izbornom programu za prijevremene izbore u oktobru 2023. godine najavio osnivanje javnog komunalnog preduzeća koje će se baviti održavanjem infrastrukture, čišćenjem javnih površina, čišćenjem snijega, brigom o okolišu i parking djelatnošću.

Iz Općine Stari Grad 21. februara 2024. saopćeno je da je načelnik dostavio Općinskom vijeću akte kojima se osniva javno komunalno preduzeće koje će upravljati parkinzima u Starom Gradu, na zemlji kojom raspolaže Općina Stari Grad. Čengić je također najavio da će posebnim setom odluka u naredna tri mjeseca biti uređena oblast javnih površina, parkirališta, reklama itd.

Na 34. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj 29. februara 2024. godine, osnovano je javno komunalno preduzeće koje će preuzeti upravljanje parkinzima u Starom Gradu.

Kako se navodi u Odluci o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća “Općine Stari Grad”, preduzeće se osniva radi održivog upravljanja, zaštite i održavanja objekata u vlasništvu Općine, kao i objekata nad kojima Općina ima pravo raspolaganja, odnosno objekata i imovine datih na privremeno ili trajno korištenje ili upravljanje Općini i efikasnije realizacije komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa u nadležnosti Općine.

Preduzeće, kako je dalje navedeno, posluje pod nazivom Javno komunalno preduzeće Općine Stari Grad, društvo sa ograničenom odgovornošću, a skraćeni naziv je JKP OSG d.o.o. Sjedište preduzeća je u Ulici Zelenih beretki 4.

S obzirom na činjenicu da je javno komunalno preduzeće Općine Stari Grad osnovano krajem februara 2024. godine, Istinomjer obećanje Irfana Čengića iz decembra 2023. godine da će krajem prvog kvartala naredne godine biti osnovano javno preduzeće ove općine ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!