Analize

Otkazivanje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH – opasnost od zaraze ili političke igre?

Nije prvi, a teško je vjerovati i da će ovo biti posljednji put da se od strane političkih aktera u Bosni i Hercegovini na dijametralno suprotan način tumače kako pojedini zakoni i odluke, tako i ustavna stečevina.

Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH (FBiH), koja je bila zakazana za 31. 03. 2020. godine otkazana je zbog, kako je izjavio predsjedavajući tog Doma, Mirsad Zaimović naredbe kriznih štabova o zabrani okupljanja, ali i preporuka ljekara.

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo je na zasjedanju održanom 29. 03. 2020. godine između ostalog donijela zaključak kojim se u KS zabranjuju sva okupljanja, i javna i privatna, sa više od 20 osoba.

Odluku da se pomenuta sjednica otkaže podržali su pored ostalih i ljekari koji su ujedno i zastupnici u ovom zakonodavnom tijelu, dr. Mirsad Kacila (SBB) te Goran Akšamija (NiP) preporučivši “da se vanredna sjednica ne održi na planirani način jer zaštitne mjere koje će se poduzeti ne predstavljaju dovoljnu protekciju za više od 50 poslanika na jednom mjestu”.

Međutim, otkazivanje sjednice pokrenulo je i niz negativnih reakcija kako iz opozicije u Federaciji BiH, tako i od pojedinih stranka koje participiraju u trenutnoj Vladi FBiH.

Tako je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Irfan Čengić izjavio da se “trenutno izvodi udar na institucije države i FBiH”, a politička partija iz koje Čengić dolazi, SDP-a BiH navela u svom saopštenju da “odluka da se otkaže sjednica Predstavničkog doma za SDP BiH predstavlja napad SDA na institucije države Bosne i Hercegovine i Federacije BiH”:

“Očito po uzoru na svog koalicionog partnera Milorada Dodika, čije mjere kopiraju sa zakašnjenjem, u SDA su se dosjetili kako uvesti vanredno stanje i suspendirati rad parlamenta i u Federaciji. I dok je Milorad Dodik svoju odluku pokrio formalno odlukom poslušnika u Narodnoj skupštini RS, u Federaciji to SDA pokušava, kao loša kopija, uraditi na mala vrata blokirajući rad Parlamenta.”

SDP BiH, 30. mart 2020.

I prvi čovjek HDZ-a BiH, Dragan Čović je povodom otkazivanja sjednice iznio svoje neslaganje navodeći da treba imati način rada prilagođen trenutnim uvjetima kada je riječ o zakonodavnoj vlasti, te potvrdio da se slaže sa onima koji su u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH tražili da se održi ta sjednica:

Ako se ne može održati u ambijentu kako se do sada održavalo, onda se mora naći neki drugi prostor koji bi omogućio uvažavanje svih mjera koje se traže, bez obzira na to da li je u pitanju ta socijalni razmak ili nešto drugo. U svakom slučaju ne smijemo suspendirati Ustav Bosne i Hercegovine, zakonodavna vlast mora donositi svoje odluke taman te odluke donijeli da ovlaste nekoga da može u nekom razdoblju od mjesec-dva po jednom drugačijem sustavu donijeti one odredbe koje su nam nužne da bi danas Ustav funkcionirao u Bosni i Hercegovini.

Dragan Čović, 30. mart 2020.

Podsjećamo, Vlada FBiH je na svojoj 214. sjednici održanoj 16. 03. 2020. godine donijela Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada Federacije BiH određuje da se sva Federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite, te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite takođe stave na raspologanje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na ugroženim područjima.

Vlada FBiH, 16. mart 2020.

Uporište za ovakvu vrstu odluke nalazi se u Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i to u njegovom članu 24 na osnovu kojeg Vlada FBiH ima nadležnost da “donosi procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji” te u skladu sa stavom 11 “na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, proglašava nastanak prirodne i druge nesreće u Federaciji”.

U navedenom Zakonu se Parlament Federacije BiH spominje samo na jednom mjestu i to u dijelu pod nazivom Nadležnost organa Federacije gdje je u tom smislu kad je ovo zakonodavno tijelo u pitanju navodi jedan član:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donosi Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 24

Kada je Ustav FBiH u pitanju, u njegovom članu 9. navode se ovlaštenja Vlade FBiH kada se radi o donošenju “uredbe sa zakonskom snagom u slučaju opasnosti po zemlju kada Parlament Federacije nije u mogućnosti to učiniti”:

Vlada Federacije je ovlašćena donositi uredbe sa zakonskom snagom u slučaju opasnosti po zemlju kada Parlament Federacije nije u mogućnosti to učiniti. Svaka uredba imat će snagu zakona i ne može derogirati prava i slobode utvrđene ovim ustavom. Svaka uredba prestat će važiti najkasnije istekom tridesetog dana od njenog objavljivanja, s tim da će prestati važiti odmah po ukidanju odlukom Parlamenta ili na kraju desetog dana od njenog objavljivanja, ukoliko je Parlament Federacije u zasjedanju kada je uredba objavljena. Uredba objavljena dok Federacija upotrebljava oruzane snage u skladu sa ovim ustavom ostat će na snazi do petog dana slijedeće sjednice Parlamenta Federacije, kada prestaje važiti, osim ako ne bude potvrđena ali ni u kom slučaju neće važiti duže od šest mjeseci. Po isteku roka važenje uredbe se ne može produžavati, uredba se ne može ponovo donositi niti djelimično mijenjati bez odluke Parlamenta Federacije i njegove saglasnosti.

Ustav Federacije BiH

U ovom momentu, ne postoje bilo kakva vrsta “fizičke” prepreke da se okupi Parlament Federacije BiH, ali sa druge strane teško je tvrditi da u uslovima pandemije novog koronavirusa u BiH to ne bi predstavljalo veliki rizik i opasnost po same zastupnike, a posljedično tome i sve koji bi nakon toga došli u kontakt sa njima.

U ovom kontekstu treba podsjetiti i na izjave upućene iz OHR-a i ambasade SAD-a u Sarajevu koje su date 27. 03. 2020. godine, samo par dana prije otkazivanja sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Tako “OHR podržava Vladu FBiH u provedbi njenih ovlasti pod pretpostavkom da su ispunjeni svi uslovi koje nalaže Ustav FBiH u vanrednim okolnostima kako bi se efikasnije suočila sa pandemijom koronavirusa, te naglašava da su “zaustavljanje širenja zaraze i spašavanje života sada su prioriteti”.

Nakon razgovora ambasadora SAD u BiH, Erica Nelsona sa premijerom Federacije BiH, Fadilom Novalićem poručeno je:

Ambasador Nelson razgovarao je s premijerom FBiH Novalićem o naporima Vade FBiH da brzo suzbije širenje COVID-19 koristeći sva raspoloživa zakonska sredstva. Odgovorne vlade, brze i učinkovite spašavaju živote.

Ambasada SAD u BiH, 27. 03. 2020.

Pred Federacijom BiH su veoma bitne odluke. Jedna od takvih je već najavljeni rebalans Budžeta FBiH i formiranje stabilizacijskog fonda a sve u cilju, kako je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo izjavila, “amortizovanja negativnog uticaja na ekonomiju nakon pojave pandemije novog koronavirusa”.

Nije prvi, a teško je vjerovati i da će ovo biti posljednji put da se od strane političkih aktera u Bosni i Hercegovini na dijametralno suprotan način tumače kako pojedini zakoni i odluke, tako i ustavna stečevina.

Situacija u kojoj se nalazi naša zemlja tokom pandemije novog koronavirusa sasvim sigurno ne ostavlja prostor za političke igre, a pogotovu ne za bilo kakvu pravnu nesigurnost. Građani Bosne i Hercegovine, ni manje ni više, od svih političkih subjekata i nadležnih institucija očekuju odgovornost, djelovanje u skladu sa ustavno-pravnom stečevinom te na kraju brzo i efektivno donošenje odluka koje prije svega idu u pravcu zaštite zdravlja i života ljudi, a onda i ublažavanje negativnih posljedica na ekonomiju usljed pandemije COVID-19.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!