Neistina

“Brutalno neozbiljan” komentar premijera Novalića

Tokom rasprave o rebalansu Budžeta FBiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH entitetski premijer Fadil Novalić odgovorio je na pitanje zastupnice Naše Stranke, Sabine Ćudić koje se odnosilo na neosnivanje porodiljskog fonda u FBiH, a što je bio prijedlog stranke iz koje dolazi.

Odbili smo amandmane, jer smo vidjeli amandman Sabine Ćudić, morate se prisjetiti i Vi, je bio pet i po miliona maraka za porodilje. Kada sam ja to sračunao, to dođe 19 maraka po porodilji. To je tako jedan brutalno neozbiljan prijedlog, da smo vidjeli da nema šanse da trošimo vrijeme na taj amandman

Fadil Novalić, 16.07.2019.

Podsjećamo, Sabina Ćudić podnijela je početkom ove godine amandman na Prijedlog Budžeta FBiH za 2019. godinu koji je predviđao da se planirana sredstva za povećnje plate u javnoj upravi za 4,5%, preusmjere za sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama u FBiH. Kako su naveli iz Naše stranke, preusmjerenje je trebalo biti samo interventna mjera, te su i dalje insistirali na osnivanju federalnog fonda kojim bi se trajno riješilo pitanje naknada porodiljama i trudnicama.

Istinomjer je kontaktirao Sabinu Ćudić te od nje dobio sljedeći odgovor:

Navodi premijera Novalića apsolutno su netačni, kao što možete vidjeti iz priloženog teksta i obrazloženja amandmana. Naime, amandman je predviđao interventnu mjeru i sredstva do usvajanja zakona – za NEZAPOSLENE porodilje u FBiH, koje primaju manje od 180 KM mjesečno koliko iznosi najviša naknada u FBiH (Kanton Sarajevo) – te nadomješćuje razliku iznosa u onim kantonima gdje su naknade za nezaposlene porodilje niže od 180KM. Najveću korist od ovog amandmana imale bi nezaposlene porodilje u onim kantonima poput Tuzlanskog gdje naknada iznosi 0 KM.”

Sabina Ćudić, 17.07.2019.

Naše stranke na Prijedlog Budžeta FBiH za 2019. godinu koji je Sabina Ćudić podnijela 4. januara ove godine, između ostalog je navedeno:

AMANDMAN 1

U Članu 3. Prijedloga, ekonomski kod 6141 “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i dondovima”, dodaje se stavka “Tekući transfer kantonima za sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama, sa ciljem izjednačavanja naknada nezaposlenim porodiljama i trudnicama u svim kantonima u iznosu od 180,00 KM u prvih šest mjeseci novorođenčeta”, u iznosu od 8.195.250,00KM.

U istom članu Prijedloga, ekonomski kod 6111 “Bruto plaće i naknade plaća” stavka se umanjuje za 7.457.385,60KM.

U istom članu Prijedloga, ekonomski kod 8212 “Nabavka građevina”, stavka se umanjuje za 737.864,40KM.

Amandman na Prijedlog Budžeta FBiH za 2019. godinu, 04.01.2019.

S obzirom da je zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić upućenim amandmanom tražila više od 8 miliona KM, a ne 5,5 miliona KM kako je tvrdio premijer Novalić, te da je iznos koji je tražila za svaku nezaposlenu porodilju bio 180 KM, a ne 19 KM, Istinomjer će izjavu premijera Fadila Novalića ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!