Analize

Bijeljina još čeka na novu autobusku stanicu

Premještanje autobuske stanice iz centra Bijeljine na mjesto nekadašnje Željezničke stanice se najavljuje već dugi niz godina. To obećanje našlo se u dva posljednja predizborna programa gradonačelnika Bijeljine, Miće Mićića. Ono dato u izbornoj kampanji iz 2012. godine, ocijenjeno je kao neispunjeno, a kako sada stvari stoje, ni realizacija obećanja ponovljenog i 2016. godine još uvijek nije započeta.

O premještanju autobuske stanice govorilo se još u oktobru 2012. godine, kada je iz Direkcije za izgradnju i razvoj grada poručeno da su u toku pripreme za realizaciju ovog projekta.

Tada je rečeno da je postignut dogovor o rješavanju imovinskih sporova sa pet vlasnika stanova i sa vlasnikom skladišta “Stankom”, koji su se nalazili na lokaciji gdje je predviđena izgradnja nove stanice, s obzirom da je Skupština opštine Bijeljina u februaru donijela odluku o usvajanju investicionog programa uređenja zemljišta predviđenog za izgradnju autobuske stanice.

Pri kraju su i dogovori sa Željeznicama Srbije koji su korisnici pruge Bijeljina – Šid o njenom premještanju oko 300 metara izvan grada, ka lokaciji gdje se u budućnosti planira izgradnja željezničke stanice.”

Ljubinko Stevanović, 17.10.2012.

Kako je tada rečeno autobuska stanica je trebala biti izmještena na novu lokaciju još 2013. godine.

Iako se još početkom 2017. godine govorilo o skorom početku gradnje nove autobuske stanice, još uvijek se nije započelo sa realizacijom ovog projekta. U to vrijeme se pisalo da “postoji saglasnost da Vlada Republike Srpske ustupi Gradu Bijeljina prostor na kome se nalazi stara željeznička stanica, te da će to biti učinjeno čim se vlasništvo nad zemljištem, sa Srbije, prevede na Republiku Srpsku.”

Međutim i krajem 2017. godine, gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić je govorio da je problem rješavanje vlasničkih odnosa, što je ukazivalo da se problem vlasništva još uvijek nije riješio.

Nismo uspjeli izmjestiti autobusku stanicu iz centra Grada na lokaciju nekadašnje željezničke stanice. Razlog tome je dug proces rješavanja vlasničkih odnosa nad zemljištem na kojem je željeznička stanica između „Železnica Srbije“ i Vlade Republike Srpske.”

Mićo Mićić, 29.11.2017.

Problem ni u međuvremenu nije riješen, a u augustu 2018. godine ministar saobraćaja i veza RS, Neđo Trninić je nakon zajedničke sjednice Vlada RS i Srbije, najavio da će se nakon sprovođenja određenih procedura, sadašnja autobuska stanica, koja se nalazi u centru Bijeljine izmjestiti na lokaciju stare željezničke stanice.

Na sjednici Vlade smo dogovarali određene aktivnosti za autoput kao i za prugu od Bijeljine preko Rače, koja nije nažalost završena onako kako smo planirali u smislu vlasničkom, kako bismo omogućili gradu da na staroj željezničkoj stanici napravi novu autobusku stanicu.”

Neđo Trninić, 30.08.2018.

Nekoliko dana kasnije, Mićo Mićić je kazao kako se još uvijek čeka na saglasnost Vlade RS.

Više od pet godina čekali smo saglasnost Vlade RS za dovođenje gasa u Bijeljinu. Čekamo i saglasnost za izmještanje autobuske stanice na mjesto željezničke stanice, da bi se na mjestu trenutne autobuske stanice napravila javna garaža, u skladu sa regulacionim planom.”

Mićo Mićić, 17.09.2018.

Obećanje o izgradnji nove autobuske stanice u Bijeljini ostalo je neispunjeno već više od 6 godina, a koliko će obećanja gradonačelnika Bijejine biti ispunjeno na polovini njegovom aktuelnog mandata čitajte uskoro na Istinomjeru.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!