Istina

Arnaut: “O dnevnom redu se ne glasa”

Nakon što je u petak, 14. juna prekinuta hitna sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zbog, kako je navela njegova predsjedavajuća Borjana Krišto, “nepostojanja entitetske većine za usvajanje dnevnog reda”, poslanik SBB-a u ovom domu Damir Arnaut je izjavio da je na taj način prekršen Poslovnik o radu.

Danas se po prvi put u istoriji Predstavničkog doma, otkako je ovaj Poslovnik na snazi, da je predsjedavajuća na glasanje stavila dnevni red. O dnevnom redu u državnu Palramentu se ne glasa, glasa se samo o izmejnama i dopunama, a onda se predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Damir Arnaut, 14.06.2019.

Predsjedavajuća Zastupničkog doma PS BiH, Borjana Krišto o razlozima za prekid sjednice na kojoj se trebalo raspravljati o stanju u pravosuđu i migrantskoj krizi je rekla:

Od ukupno 29 prisutnih, 24 je glasalo za, troje protiv, dvoje je suzdržano. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Mi nemamo trećeg člana Kolegija za usaglašavanje stoga moram sa žaljenjem konstatirati da u ovom trenutku nismo usvojili dnevni red druge hitne sjednice Zastupničkog doma i ide na usaglašavanje kada se za to stvore pretpostavke.”

Borjana Krišto, 14.06.2019.

Ipak u Poslovnik o radu Zastupničkog doma PS BiH u dijelu koji tematizuje usvajanje dnevnog reda za sjednice se navodi:

Ako nisu predložene izmjene dnevnog reda, smatra se da ga je Dom usvojio. U slučaju da su predložene izmjene dnevnog reda i nakon što poslanici iznesu svoje stavove u vezi s tim prijedlogom, Dom glasa o svakoj predloženoj izmjeni. Glasa se redoslijedom kojim su poslanici predlagali izmjene.

Član 72. Poslovnika o radu PD PSBiH, (Usvajanje dnevnog reda)

Iz navedenog je jasno da se o Dnevnom redu glasa samo ukoliko su predložene njegove izmjene, pa će Istinomjer izjavu Damira Arnauta da se o dnevnom redu ne glasa, ocijeniti kao istinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!