Zineta Bogunić

Politička partija:

Trenutna pozicija: Ministrica obrazovanja, nauke i mladih u Vladi Kantona Sarajevo

Rođena je 1956. godine u Šipovu, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Najveći dio radnog vijeka provela je u prosvjeti, a najduže se zadržala na poziciji direktorice Osnovne škole Čengić Vila I, od 1998. do 2015. godine.

Izvor: oslobodjenje.ba