Mirnes Ajanović

Politička partija: BOSS

Trenutna pozicija: Zastupnik u Skupštini KS

Mirnes Ajanović, rođen 1964. godine. Oženjen, otac dvije kćerke. Završio na Filozofskom fakultetu Pedagoški smjer, posjeduje i diplomu pravnika upravno-pravnog smjera, diplomiranog pravnika opšteg prava, pravne specijalizacije krivično-pravosudnog prava, a na postdiplomskom studiju tema magistarskog rada je “Ustavno-sudska zaštita ljudskih prava”. Ima položen državni pravosudni ispit, a angažovan je kao advokatski stručni saradnik po Rješenju Advokatske komore Federacije BiH.
Objavljivao je tekstove u više listova i časopisa. Autor dvije knjige i nekoliko publikacija. Sudjelovao je u osnivanju pet nevladinih organizacija.

Izvor: Zvanična web stranica Bosanske stranke – BOSS