Neistina

Neistinite tvrdnje Mirnesa Ajanovića o dostupnosti informacija o vakcinama

Na YouTube kanalu Bosanske stranke (BOSS), 22.10.2021. godine objavljeno je videoobraćanje njenog predsjednika Mirnesa Ajanovića, u kojem citira dijelove uputstava za primjenu vakcina protiv infekcije Covid-19, uz tvrdnju da uputstva za upotrebu vakcina nisu dostupna javnosti.

Povod za Ajanovićevo obraćanje bila je informacija koju je Vijeće ministara BiH dostavilo BOSS-u na njihov zahtjev, a tiče se vakcinacije.

Ajanović je najviše pažnje poklonio uputstvima koja su dostavljena, citirajući dijelove koji se tiču pripreme same vakcine za primjenu, načina na koji se pravi rastvor vakcine za primjenu, te da li ampulu s rastvorom treba protresti ili lagano izmiješati.

U tom aktu je sadržan akt Agencije za lijekove i medicinska sredstva, a u prilogu su zvanična uputstva proizvođača vakcina protiv Covid-19, uključujući Pfizera, AstraZeneca, Sputnika, Sinopharm i Sinovac. Za Modernu nismo dobili. Ja vam neću prezentirati svoj stav, nego zvanične informacije koje su, uostalom, prevedene na bosanski jezik od strane stalnog sudskog tumača. (…) Evo i pečat koji potvrđuje vjerodostojnost onoga što je proizvođač dostavio Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Recimo, za vakcinu protiv Covida Pfizer govori se o opštim informacijama, a ono što javnost treba znati, citiraću… “Kada je vakcina na sobnoj temperaturi, nježno okrenuti bočicu 10 puta”. Velikim slovima piše: “Nemojte tresti bočicu. Napomena: Ako se bočica protrese, bacite vakcinu”. Još jednom dole piše: “Nježno okrenuti vakcinu i rastvarač 10 puta. Ako se bočica protrese, bacite vakcinu”.

Sljedeći proizvođač je Sputnik. Kod Sputnika u vezi iste stvari navedeno je, citiram: “Nije dopušteno protresanje bočice ili ampule”, sa uzvičnikom. “Sadržaj pažljivo promiješajte laganim kružnim pokretima. Nije dopušteno protresanje bočice ili ampule”, ponovo su to naznačili. Sljedeći proizvođač je AstraZeneca. Velikim slovima: “Nemojte tresti bočicu”.

Sinopharm je malo to, na jednoj stranici, sitnim slovima. Ali kod Sinopharma, za razliku od ovih mRNA vakcina (…) A ovo posebno iz razloga što, recimo, u Sinopharmu, u uputstvu, u posebnim upozorenjima i mjerama opreza za upotrebu, tačka sedam, vakcinu snažno protresti, za razliku od ovih koje ne smijete protresti, morate ih nježno okretati 10 puta. Šta ako okrene se devet, sedam ili 11 ili 12, a piše 10? Jel’ se i tada treba baciti? Kod Sinovaca opet, za razliku ovih nježnih okreta ili polukružnih, nisu stavili videoprezentaciju kakvih polukružnih, ali pretpostavimo, kod Sinovaca piše “prije upotrebe dobro promućkati”.

Mirnes Ajanović, 22.10.2021.

Citiranje uputstava, Ajanović je završio sljedećom tvrdnjom:

Ovo koliko nam je poznato nigdje nismo imali priliku da vidimo, nigdje u cijelom svijetu nisu prezentirane ovakve informacije, dakle, zvanične upute proizvođača. Zašto javnost nije znala za ove upute? Zašto Vijeće ministara i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ove upute nije ostavila dostupnim javnosti, evo ovako da se prezentiraju u ovom smislu?

Mirnes Ajanović, 22.10.2021.

Američka agencija za lijekove (FDA) na svojoj web stranici ima uputstvo za vakcinu Pfizer/BioNTech s identičnim načinom pripreme rastvora, kao i u prevodu na bosanski jezik, koje je Ajanović citirao. Isto je i s vakcinama AstraZeneca i Sinopharm, čija se uputstva nalaze na stranici Evropske agencije za medicinska sredstva (EMA). Uputstvo na engleskom jeziku za vakcinu Sinovac dostupno je na stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Nije tačno ni to da javnost u BiH nije znala za ove upute.

Zavod za javno zdravstvo FBiH (ZZJZFBiH) na svojoj web stranici ima objavljena uputstva za primjenu vakcina, kao i čitav niz informacija o rukovanju i transportu vakcina. Ova stranica je prvi put arhivirana 11. aprila 2021. godine i na taj dan već su bila objavljena uputstva za primjenu vakcina Sinopharm, AstraZeneca i Pfizer/BioNTech.

Od tada pa do danas, stranica ZZJZFBiH redovno se dopunjava informacijama o vakcinama, njihovoj primjeni, načinu praćenja neželjenih efekata itd.

Što se Republike Srpske (RS) tiče, na stranici Instituta za javno zdravstvo RS objavljena su uputstva za vakcine AstraZeneca i Sinovac. Također je dostupan i dokument “Stručnо mеtоdоlоškо uputstvо zа vаkcinаciјu prоtiv COVID-19 u Rеpublici Srpskој”, u kojem je sadržano uputstvo za vakcinu Sputnik, koja je primjenjivana u RS, kao i uputstvo za vakcinu Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

S obzirom na sve navedeno, tvrdnju Mirnesa Ajanovića da upute o korištenju vakcina nisu dostupne javnosti Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomer.ba)

Pitajte Istinomjer!