Ispunjeno

BOSS-ova inicijativa „Za život sa manje boli“

Početkom aprila, na Svjetski dan zdravlja, Bosanska stranka (BOSS) odlučila je pokrenuti inicijativu pod nazivom „Za život sa manje boli“, a s ciljem nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa. Najprije u Tuzlanskom, a zatim i u Kantonu Sarajevo, ova inicijativa rezultirala je nizom pozitivnih zaključaka. Klub zastupnika BOSS-a 24.04.2018. godine uputio je inicijativu “Za život sa manje boli” i prema Skupštini Kantona Sarajevo, a ista je juče i prihvaćena.

Rješenje problema je u realizaciji inicijative za nabavku uređaja za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, koji je u svijetu dostupan preko 20 godina, a koji podrazumijeva nabavku senzora i čitača za očitavanje vrijednosti. Cijena ovih uređaja je 120 KM za jedan senzor koji traje 14 dana, odnosno 240 KM za mjesec dana. Takav senzor omogućava kontinuirano mjerenje neograničeno puta u toku dana, što eliminiše stalno bockanje i bol, a ujedno obezbjeđuje dobro regulisanje bolesti i sprečavanje neželjenih komplikacija. Roditelji su prinuđeni da nabavljaju senzore vlastitim sredstvima, što je vrlo skupo, posebno jer je dijabetes bolest koja zahtijeva poseban režim ishrane i života, stoga je neophodno da se što prije usvoji i realizuje inicijativa.

(Mirnes Ajanović, BOSS, 07.04.2018.)

Inicijtiva „Za život sa manje boli“ najprije je uspješno realizovana u TK, obzirom da je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo više zaključaka u vezi sa inicijativom, te zahtjeve iz iste uputilo prema svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti u državi, te nadležnim agencijama, institutima i zdravstvenim zavodima.

Klub zastupnika BOSS-a 24.04.2018. godine uputio je inicijativu “Za život sa manje boli” i prema Skupštini Kantona Sarajevo, između ostalog, predlažući sljedeće:

Skupština KS traži da Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odmah izvrši upis u Registar lijekova potrebni senzor i čitač, a Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije BiH treba sredstva za sufinansiranje trakica usmjeriti za nabavku navedenih aparata, uz osiguranje dodatnih sredstava za bezbjeđenje potrebnog broja aparata. Skupština KS upućuje poziv svim nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH i svim političkim predstavnicima da svako iz svoje ovlasti poduzme sve što je potrebno kako bi se što prije obezbijedila nabavka senzora i život bez boli djeci i svim dijabetičarima u državi.

(Inicijativa Kluba zastupnika BOSS-a u Skupštini KS, 24.04.2018.)

Inicijativu “Za život sa manje boli” možete pogledati na OVOM linku.

Skupština Kantona Sarajevo na 43. radnoj sjednici, održanoj 25.06.2018. godine donijela je zaključak da se kroz “izmjene i dopune Budžeta KS osigura 300.000 KM za nabavku inzulinskih pumpi za novootkrivene slučajeve inzuloovisnika, kao i zamjenske pumpe za registrirane inzuloovisnike za 2018. godinu, interventno, a od 2019. i narednih godina da se sredstva osiguravaju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno da ih ZZO KS finansira u kontinuitetu u skladu sa važećom Uredbom.”

Kolegij Skupštine je također zaključio, a zastupnici prihvatili, da će se nabavka senzora, odnosno aparata za mjerenje šećera u krvi, vršiti na teret sredstava obaveznog osiguranja u skladu sa Uredbom o funkcionalnim sredstvima, nakon što se navedeni aparati registruju u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosit će i troškove za nabavku aparata i 10 trakica godišnje, za mjerenje ketona u krvi svakog inzuloovisnika do 26-te godine.

(Zaključci Skupštine KS, 25.06.2018.)

Obzirom da je BOSS-ova inicijativa prihvaćena od strane Skupštine KS, te je rezultirala zaključcima na osnovu kojih će Skupština KS, osim izdvajanja dodatnih sredstava iz budžeta, uputiti zahtjeve iz inicijative i prema ostalim relevantnim institucijama, klub zastupnika BOSS-a u Skupštini KS od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će i dalje, kroz implementaciju zaključaka Skupštine KS, pratiti realizaciju inicijative „Za život sa manje boli“.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!