Ismir Jusko

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: Ministar za boračka pitanja KS

Rođen je 1971. godine u Zuttlingenu – Savezna Republika  Njemačka, a diplomirao je na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, na kojem je magistrirao i pohađa doktorski studij.

U Ministarstvu za unutrašnje poslove BiH radio je od 1990. do 1996. godine,gdje je u Specijalnoj jedinici policije obavljao poslove i zadatke od policajca – specijalca, komandira odjeljenja, komandira voda, zamjenika komandira čete, do pomoćnika komandanta Specijalne jedinice.

Od decembra 1996. do marta 2007. godine bio je uposlenik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje je obavljao dužnost šefa Tima za antiterorizam.

Od 2010. do januara 2013. godine, i od septembra 2013. do novembra 2014. godineradio je u Ministarstvu sigurnosti BiH – Agencija za policijsku podršku na dužnosti šefa Kabineta direktora, a od januara do septembra iste godine bio je savjetnik ministra sigurnosti BiH.

Od novembra 2015. do maja 2016. obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Od 11. maja 2016. godine je obavljao funkciju ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, a u decembru 2018. godine imenovan je na funkciju ministra za boračka pitanja u Kantonu Sarajevo.

Izvor: CIN

Putem programa za zapošljavanje boračke populacije posao su dobile 34 osobe

Govoreći o prioritetnim ciljevima ministarstva na čijem je čelu, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo (KS),...

Kasni gradnja mosta na Savi kod Svilaja

Priča o izgradnji mosta na rijeci Savi kod Svilaja, koji bi trebao povezati hrvatski autoput sa koridorom VC kroz BiH, stara je skoro osam godina. Nakon treće tenderske procedure, i milionske odštete...Ministri SBB-a nisu podnijeli ostavke

Lider SBB-a, Fahrudin Radončić najavio je u novembru kako će ministri ove stranke u Vladi FBiH i Vijeću ministara BiH za mjesec dana podnijeti ostavke. Postavit ćemo se legalistički. Naši...