Ismir Jusko

Ismir Jusko, rođen je  18. Juna 1971. godine u Zuttlingenu – Savezna Republika  Njemačka.

Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, kao i Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, na kojem je magistrirao i pohađa doktorski studij.

Tokom 25‐godišnje radne i sportske karijere, ostvario je zavidne rezultate i dobio eminentna domaća i međunarodna priznanja,  a u svemu što je radio, stekao radno i menadžersko iskustvo.

U Ministarstvu za unutrašnje poslove BiH radio je od 1990. do 1996. godine,gdje je u Specijalnoj jedinici policije obavljao poslove i zadatke od policajcaspecijalca, komandira odjeljenja, komandira voda, zamjenika komandira čete, do pomoćnika komandanta Specijalne jedinice. U ovom periodu također je bio instruktor taktike specijalnih dejstava, antiterorističke borbe, bliske zaštite VIP ličnosti, specijalne i opće fizičke pripreme pripadnika Specijalne jedinice MUP BiH.

Od decembra 1996. do marta 2007. godine bio je uposlenik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje je obavljao dužnost šefa Tima za antiterorizam. U tom periodu, proveo je pet mjeseci na edukacijama u SAD u posebnim kampovima za antiterorizam, gdje je uspješno završio kurs za borbu protiv terorizma i rješavanje kriznih situacija.

Tokom rada u Ambasadi SAD u Sarajevu, za svoj rad je dobio devet priznanja od State Department‐a.

Kao instruktor je radio sa Ministarstvom sigurnosti BiH ‐ Specijalnom jedinicom BiH – SIPA, Odjeljenjem za zaštitu VIP ličnosti i Jedinicom za specijalnu podršku Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, te Specijalnom jedinicom Federalne uprave policije, Jedinicom za specijalističku podršku MUP Kantona sarajevo i Zatvorskom policijom.

Dužnost potpredsjednika uprave i direktor Poslovne jedinice Sarajevo kompanije Sector Security obavljao je od 2007. do 2010. godine, dajući veliki doprinos njenom unapređenju i razvoju kroz posebni angažman na uspostavljanju Akademije za edukaciju uposlenika, uvođenju standarda ISO, te formiranju i uspostavi novih poslovnih jedinica u Kompaniji.

U organizaciji Ambasade Ujedinjenog  Kraljevstva  u  Sarajevu uspješno je  završio 12‐mjesečni kurs  za obavljanje prezentacija, vođenje sastanaka i pregovora prema standardima EU i NATO. Zbog odličnih postignutih rezultata tokom ovoga kursa, na poziv British Council pohađao je i završio još tri instruktorska kursa iz navedenih oblasti.

Od 2010. do januara 2013., i od septembra 2013. do novembra 2014. godineradio je u Ministarstvu sigurnosti BiH – Agencija za policijsku podršku na dužnosti šefa Kabineta direktora, a od januara do septembra iste godine bio je savjetnik ministra sigurnosti BiH.

Od novembra 2015. do maja 2016. obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Od 11. maja 2016. godine on obavlja funkciju ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Sportom se bavi od djetinjstva, a takmičarsku karijeru krunisao je mjestom u Karate reprezentaciji Jugoslavije. Aktivni trening Jiu‐Jitsu‐a također mu je 2004. godine u Japanu donio crni pojas u ovom sportu, BUDO pasoš i licencu međunarodnog instruktora Jiu‐Jitsu‐a.

  1. godine u Lisabonu (Portugal) dobio je prestižno međunarodno priznanjeMaster of the Year.

Govori engleski jezik.

Objavljeni biografski podaci na web stranici Vijeća ministara BiH u potpunosti su autorizirani.

Brza veza Sarajevo-Podgorica zapela “u proceduri”

Magistralni put Foča- Šćepan Polje, koji povezuje BiH sa Crnom Gorom, i ujedno je najkraća prometnica između Sarajeva i...

Most kod Svilaja se gradi, a na kontrolu neba još ćemo čekati

Ministar prometa i komunikacija BiH, Ismir Jusko, koji je nosilac liste SBB-a za Parlament BiH, na predizbornom skupu ove stranke u Hadžićima, govorio je o projektima ministarstva na čijem je čelu...BiH bez 4G mobilne mreže početkom 2018. godine

Ministar prometa i komunikacija BiH, Ismir Jusko najavio je još početkom prošle godine da će Bosna i Hercegovina konačno preći sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju, dobiti 4G...