Ismir Jusko

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: Ministar za boračka pitanja KS

Rođen je 1971. godine u Zuttlingenu – Savezna Republika  Njemačka, a diplomirao je na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, na kojem je magistrirao i pohađa doktorski studij.

U Ministarstvu za unutrašnje poslove BiH radio je od 1990. do 1996. godine,gdje je u Specijalnoj jedinici policije obavljao poslove i zadatke od policajca – specijalca, komandira odjeljenja, komandira voda, zamjenika komandira čete, do pomoćnika komandanta Specijalne jedinice.

Od decembra 1996. do marta 2007. godine bio je uposlenik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, gdje je obavljao dužnost šefa Tima za antiterorizam.

Od 2010. do januara 2013. godine, i od septembra 2013. do novembra 2014. godineradio je u Ministarstvu sigurnosti BiH – Agencija za policijsku podršku na dužnosti šefa Kabineta direktora, a od januara do septembra iste godine bio je savjetnik ministra sigurnosti BiH.

Od novembra 2015. do maja 2016. obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Od 11. maja 2016. godine je obavljao funkciju ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, a u decembru 2018. godine imenovan je na funkciju ministra za boračka pitanja u Kantonu Sarajevo.

Izvor: CIN

Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u KS

Govoreći o prioritetnim ciljevima resora na čijem je čelu, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ismir Jusko...

Gradnja mosta na Savi kod Svilaja teče predviđenom dinamikom

Priča o izgradnji mosta na rijeci Savi kod Svilaja, koji bi trebao povezati hrvatski autoput sa koridorom VC kroz BiH, stara je skoro osam godina. Nakon treće tenderske procedure, i milionske odštete...BiH bez 4G mobilne mreže početkom 2018. godine

Ministar prometa i komunikacija BiH, Ismir Jusko najavio je još početkom prošle godine da će Bosna i Hercegovina konačno preći sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju, dobiti 4G...